Vrijdag 18 oktober 2019

REGIO Hospice Mantelmeeuw deelt inspiratie met Japanse delegatie

WOERDEN > Nederlandse palliatieve zorg vormt inspiratie voor Japanse welzijnsorganisatie Nonpi-Kounotori. Deze week is een kleine delegatie van deze Japanse organisatie op studiebezoek in de regio Utrecht. “Nederland en Japan verschillen in het eerste opzicht veel van elkaar maar de raakvlakken in de zorg zijn heel inspirerend, daar kunnen we vanuit beide culturen veel van leren” vertelt organisator Yukiko Tatebayashi. Woon-zorg organisatie De Rijnhoven, Stichting de Mantelmeeuw (hospice en terminale thuiszorg door vrijwilligers) en zorgadviesbureau Raedelijn geven de collega’s uit Japan een kijkje in de keuken.

De Japanse welzijnsorganisatie heeft mooie banden met Nederland dankzij contacten die afgelopen jaren zijn ontstaan. “Nonpi-Kounotori voert de slogan ‘Leef zoals je bent!’ en werkt vanuit de culturele overtuiging dat de samenleving verantwoordelijk is voor de zorg van ouderen. De organisatie heeft een verpleeghuis voor ouderen met dementie opgericht. Zij is ervan overtuigd dat ze goede zorg kan bieden aan de bewoners en hun naasten. Ze vindt vooral de persoonlijke aandacht heel belangrijk. Vanuit dat vraagstuk is Nederland eerder bezocht voor kennisuitwisseling omtrent ouderenzorg”, aldus Yukiko Tatebayashi die tevens als tolk optreedt.

Gewoon woonhuis Dit jaar ligt de focus op het verbeteren van palliatieve terminale zorg. De Japanners zijn voornemens om meer aandacht te geven aan dit thema en type zorg. “Een bezoek aan Nederland inspireert ons. Zo kunnen we onze diensten concreter verbeteren” vertelt een van de heren van Nonpi-Kounotori. De Mantelmeeuw in Woerden heeft een hospice en biedt ook vrijwillige terminale thuiszorg. Een bezoek aan dit bijna-thuis-huis is uitermate geschikt voor inspiratie volgens vrijwilliger en rouwbegeleider Trudy ten Have. “De Mantelmeeuw is een hospice dat is ingericht als een ‘gewoon’ woonhuis, waar professionele zorg op dezelfde manier is georganiseerd als thuis. Zorgvrijwilligers spelen een belangrijke rol in het hospice. Zij staan de bewoners en hun familie bij op alle momenten dat daar behoefte aan is.”

Leef zoals je bent! De raakvlakken met Nederland blijken dichterbij dan gedacht. “We hebben in beide landen de ambitie om meer aandacht te besteden aan de laatste levensfase en palliatieve zorg is daar een belangrijk onderdeel van. In Nederland hebben we actieve palliatieve netwerken en diverse sterke lokale samenwerking: waarbij huisarts, wijkverpleegkundige en de specialist ouderengeneeskunde nauw contact onderhouden met de cliënt, de mantelzorger en familie. Daar zijn we in Nederland al een heel eind in op weg. Meerdere disciplines dragen een steentje bij aan de zorg en ondersteuning”, vertelt Edith de la Fuente, senior-adviseur bij Raedelijn. “Door de zorgtaken goed te verdelen kan ook een mantelzorger weer ‘gewoon familie’ worden.”

Tijdens een rondleiding door het moderne zorgcentrum Vijverhof in Harmelen, een locatie van De Rijnhoven, krijgen de Japanners ook de gelegenheid om vragen te stellen aan bestuurder Trudy Prins en betrokken professionals over de multidisciplinaire benadering van de oudere in de laatste levensfase. Er worden enkele interventies gedemonstreerd waarmee de oudere kan worden bejegend en zoveel mogelijk kwaliteit van leven houdt. Maar er zijn natuurlijk nog genoeg uitdagingen op dit vlak. Uit alles blijkt hoe inspirerend het is om gewoon eens rond te kijken, sfeer te proeven en te voelen dat zorg in de palliatieve fase ook heel intiem kan zijn. Het bezoek is daarom ook voor de organiserende partijen een mooie eyeopener. Mirjam Bijlenga, directeur De Mantelmeeuw: “De wereld is heel groot en onze culturen lijken zo verschillend, maar de ambitie om zo goed mogelijk zorg aan te bieden is gelukkig universeel.”

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden