Maandag 14 oktober 2019

REGIO Woerden werkt regionaal samen aan duurzame energie

WOERDEN > De gemeenteraad van Woerden is akkoord gegaan met de zogenaamde startnotitie Regionale Energietransitie. Hierin staat hoe Woerden samen met 15 andere gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Utrecht wil samenwerken aan energiebesparing en het opwekken van duurzame energie. Zo’n Regionale Energiestrategie wordt door alle regio’s in het land opgesteld op verzoek van de rijksoverheid.

Het Rijk heeft aan dertig regio’s gevraagd om een regionale energiestrategie te maken. Dit is afgesproken in het landelijk klimaatakkoord. De notitie die nu is goedgekeurd geeft aan hoe de gemeenten, waterschappen en provincie samen tot een regionale energiestrategie komen en wat de uitgangspunten zijn. Zo moet de Regionale Energiestrategie onder andere aangeven hoeveel duurzame energie de regio in 2030 met windenergie en zonne-energie wil gaan opwekken en waar dat mogelijk is. Andere uitgangspunten zijn dat er ook wordt ingezet op zonne-energie op daken en op energiebesparing om de opgave te verkleinen. De Woerdense gemeenteraad heeft aanvullend op de notitie ook het standpunt ingenomen dat er geen ruimte moet zijn voor olie- en gaswinning.

Samenwerken

Wethouder duurzaamheid Tymon de Weger: ‘Overgaan op duurzame energie vraagt een zorgvuldig en passend proces dat we samen met de samenleving aan pakken. Het is een grote opgave waarin we samen onze verantwoordelijkheid moeten pakken voor de toekomst. Hierbij is ook regionaal samenwerken nodig, we moeten elkaar helpen. Het opwekken van duurzame energie gaat over gemeentegrenzen heen. Net als bijvoorbeeld de woningbouwopgave die we hebben. Samen zoeken we wat nodig is en wat past in de regio.’


Woerdens stappenplan voor duurzame energie

Veel gemeenten zijn al bezig met duurzame energie, ook Woerden. De gemeenteraad heeft eerder dit jaar een stappenplan vastgesteld om aan de slag te gaan met duurzame energie. Dit gaat over het maken van keuzes om te besparen, over keuzes voor alternatieven voor aardgas en over keuzes voor duurzame opwek. Duurzame opwek heeft impact op onze omgeving en daarom vind het college het belangrijk eerst een Woerdens afwegingskader te maken die als basis geldt voor de Woerdense bijdrage aan de regio. Hierin worden afspraken gemaakt over zaken als de maximale omvang, hoe deze passen in het landschap en over participatie. De gemeente zal de Woerdense inwoners en ondernemers hierbij gaan betrekken. Na het bijeenbrengen van alle plannen uit de 16 gemeenten, wordt door het rijk in kaart gebracht of dit genoeg is om te voldoen aan de afspraken uit het landelijk Klimaatakkoord.

Aanleiding

Aanleiding voor de Regionale Energiestrategie zijn afspraken die Nederland in 2015 met bijna alle andere landen in de wereld in Parijs maakte om klimaatverandering te stoppen. Toen is afgesproken zoveel mogelijk energie te besparen en alle kansen te benutten om duurzame energie op te wekken. Om dit in Nederland voor elkaar te krijgen, is in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat 30 Nederlandse regio’s een Regionale Energiestrategie maken. Gemeente Woerden is onderdeel van regio U16. Hierin werken 16 Utrechtse gemeenten, provincie Utrecht en 4 waterschappen samen.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden