Zondag 22 september 2019

VRIJE TIJD Utrechtse Gildewandeling

Sterke vrouwen door de eeuwen heen

Op dinsdag 16 juli kunt u met gildegids Karen Wesdorp wandelen door het Utrechtse Museumkwartier. De wandeling start om 11.00 uur en duurt anderhalf uur.

Deze wandeling werpt licht op het leven van bijzondere Utrechtse vrouwen zoals de rebelse Trijn van Leemput, verzetsvrouw Truus van Lier, Majoor Bosshardt en nog meer vrouwen, die vaak dwars tegen de conventies van die tijd ingingen.

Gildewandeling: Stadskastelen

Op dinsdag, 16 juli kunt u met rondleider Rien Stein van Gilde Utrecht vanaf 14.00 uur een wandeling maken langs een aantal stadskastelen.

Kijkt u wel eens naar de gevels? De binnenstad van Utrecht telt 23 stadskastelen, de meeste daarvan aan de Oudegracht. Ze werden gebouwd tussen ongeveer 1175 en 1500 en zagen er vaak heel weerbaar uit. Sommige zijn door verbouwingen niet meer als zodanig te herkennen. Ze blijven interessant. Een paar van de meer bijzondere gaan we bekijken.


Gildewandeling: De 80-jarige oorlog in Utrecht

Op woensdag 17 juli kunt u met gildegids Geert van Beek deelnemen aan een rondleiding door de binnenstad, waarbij de aandacht zich met name richt op wat er nog herinnert aan de jaren van De Opstand en de 80-jarige Oorlog. De wandeling start om 19.30 uur en duurt anderhalf uur.

Ten tijde van De Opstand veranderde de stad van een katholiek, bestuurlijk centrum in een stad waar de protestanten in vele opzichten de dienst gingen uitmaken. Dat veranderde het alledaagse leven in de stad en heeft de stad tot de dag van vandaag een ander aanzien gegeven.


Gildewandeling: Muntsluizen en Merwedekanaal

Op vrijdag 19 juli kunt u met Gilderondleider Johan Le Fèvre een wandeling maken langs het Merwedekanaal. We wandelen langs het noordelijke gedeelte dat tussen de wijken Lombok en Oog in Al ligt. Er wordt aandacht besteed aan historie, waterstaat, mensen en gebouwen. De wandeling start om 19.30 en duurt ongeveer anderhalf uur.

Het Merwedekanaal kwam gereed in 1892. Het gedeelte dat binnen de stadsgrenzen ligt, is bekend door de imposante Muntsluizen en een historische draaibrug. Hier kruiste een belangrijke waterroute, de Keulse Vaart, van Amsterdam naar het Duitse achterland, een belangrijke landroute, de weg van Utrecht naar Leiden. Er vestigden zich voor Utrecht en Nederland belangrijke industrieën.

Het uitzicht over het kanaal met trainende roeiers, recreërende stadsmensen en zich ontwikkelende horeca- en woonbestemmingen is uniek.

Gildewandeling: Langs kleine rivieren in de stad

Op vrijdag 19 juli kunt u met gilderondleider Ulli Hild een wandeling maken langs de Minstroom en de Biltse Grift. Deze stevige wandeling start om 11.00 uur en duurt ongeveer twee uur.

De rivieren en stromen binnen Utrecht zijn in de loop van de eeuwen erg veranderd. In de 10de eeuw liep de Rijn nog midden door de stad waarvan nu nog de Kromme Rijn getuigt. Naast de natuurlijke waterlopen hebben de mensen ook grachten en kanalen aangelegd om goederen en mensen te vervoeren. Eén daarvan is de Biltse Grift die tot het begin van de 20ste eeuw nog tussen Zeist en Utrecht beroepsmatig bevaren werd. De Minstroom is intussen alleen maar met een kano te bevaren.

Naast de natuur is tijdens deze wandeling ook architectuur te bewonderen zoals bijvoorbeeld de huizen langs de Rembrandtkade en de gebouwen van het Veeartsenijgebied.

Inlichtingen en aanmelden

Aanmelden

U kunt zich voor deze stadswandeling van anderhalf uur aanmelden op werkdagen van 14-16 uur bij Gilde Utrecht, Lange Smeestraat 7, tel. 030 234 32 52 (onder vermelding van uw telefoonnummer), via de e-mail op post@gildeutrecht.nl, of op de website www.gildeutrecht.nl.Plaats van vertrek hoort u bij aanmelding.

Kosten € 8 per persoon, kinderen en U-pas € 4. Informatie over alle mogelijke rondleidingen vindt u op www.gildeutrecht.nl.

REAGEER OP DIT BERICHT

REACTIE PLAATSEN© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden