Woensdag 14 november 2018

NIEUWS Waterschap zet dijkbewaking in voor dijkinspectie West-Utrecht

Geplaatst op 10 juli 2018

PORTENGEN > De droogte in Nederland houdt aan. Dat is voor Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden aanleiding om de dijken in het westelijk deel van het gebied te inspecteren. Daarom gaan de dijkwachten van het waterschap op woensdag 11 juli en donderdag 12 juli op pad voor inspectie. Dijken die geïnspecteerd worden liggen onder meer langs de Enkele en Dubbele Wiericke, de Grecht, de Geer en de Grote Heicop.

Ook blijft het waterschap preventief de dijken in het westelijk deel van het beheergebied beregenen. Zo wordt voorkomen dat mogelijke schade ontstaat door het uitdrogen van dijken of de schade verergert.

Inzet dijkbewaking

Het inspecteren van de circa 60 kilometer dijken in het westelijk deel van het gebied, is intensief. Daarom zet het waterschap vanaf woensdag dijkwachten in. De dijkwachten van De Stichtse Rijnlanden zijn medewerkers, die normaal een kantoorfunctie hebben of muskusrattenvanger zijn. Bij calamiteiten, zoals extreme droogte, worden ze ingeschakeld om de dijken te inspecteren.

Beregenen van dijken

Voor de zogenaamde klei-op-veendijken in het gebied zijn extra maatregelen nodig. Door uitdroging kunnen kleine scheuren en barsten in deze dijken ontstaan. Dat is niet wenselijk. Om dat te voorkomen beregent het waterschap vanaf 28 juni jl. verschillende kleinere dijken. De ervaring van voorgaande droge jaren met beregening leert, dat zo wordt voorkomen dat scheuren groter worden en dat er meer scheuren ontstaan. Het beregenen gebeurt twee keer per week.

Deel dit bericht
Share to Facebook
Share to Twitter

REAGEER OP DIT BERICHT

VARnws verschijnt elke donderdag huis-aan-huis.
Uitgave Van Dijk Grafimedia BV, Breukelen.

© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden