Dinsdag 10 december 2019

AGENDA

14

NOV

Lezing over de geschiedenis van De Meern

De Meern - De Schalm

Aanvang: 20.00 uur

DE MEERN > Waarom liep de grens van het Romeinse Rijk ooit dwars door De Meern? Waarom ontstond er in de Middeleeuwen een dorp? Waarom heette dat dorp De Meern? Waarom werd de Oude Rijn hier Leidse Rijn genoemd? Waarom was er nooit een gemeente De Meern?

Deze en andere vragen komen aan bod in de lezing door Kees Rasch over de historie van De Meern op donderdag 14 november 2019, georganiseerd door de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn.

In de Romeinse tijd liep de noordelijke grens van het Romeinse Rijk door het grondgebied van het huidige De Meern. In de Middeleeuwen ontstond het dorp De Meern tussen de stroomruggen van de Rijn en de Hollandse IJssel. Bij de Meernbrug aan het begin van de Meerndijk ontstond een kleine nederzetting. Deze lag aan een van oost naar west lopende polderwetering. Na diverse verbredingen van deze polderwetering ontstond de huidige Leidse Rijn en kon de nederzetting bij de brug uitgroeien tot een klein dorp met onder andere een kerk, een school, een herberg, een hoefsmederij en een broodbakkerij. In de twintigste eeuw veranderde De Meern van klein plattelandsdorp in een woonplaats met o.a. boeren, fruittelers en tuinders. Sinds 1997 wordt de ontwikkeling van De Meern in hoge mate bepaald door de snelle groei van de stad Utrecht Kerken, molens, het openbaar vervoer en de uitbreiding vanaf de jaren vijftig van de vorige eeuw, zullen ook ter sprake komen.

Tijdens de lezing zal Kees Rasch tevens ingaan op de bestuurlijke status door de eeuwen heen, met een uiteenzetting van de veranderende gemeentegrenzen. Daarbij komt hij tot een interessante conclusie!

Kees Rasch is oud-voorzitter van de Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens & Leidsche Rijn, geeft regelmatig lezingen en heeft in het tijdschrift van de historische vereniging, “Rond Leidsche Rijn en Vleutensche Wetering”, tientallen artikelen gepubliceerd over de geschiedenis van onze omgeving.

Locatie: De Schalm Oranjelaan 10, De Meern

Datum: donderdag 14 november 2019.

Aanvang 20:00 uur. Kosten €5,- p.p. Leden HV €2,50 korting

Graag vooraf opgeven via activiteiten@histvervdmh.nl
© 2016 - VARnws - Alle rechten voorbehouden