pand Indekerngezond
pand Indekerngezond Indekerngezond

Mijn, jouw, onze veerkracht…

woensdag 11 oktober 2023 13:00 tot 15:00

Een viertal bijeenkomsten waarin steeds een ander thema wordt belicht. Inbreng van deelnemers is uitgangspunt, maar thema’s kunnen zijn:

Ernstig psychisch ziek en dan? Impact op het dagelijks leven. Wat gebeurt er met jou en jouw naaste? Wat betekent dit voor je relatie? Wat heb jij nodig? Waar vind jij je kracht? Hoe gaan je omgeving en jouw werkgever hier mee om?

De trainers introduceren via storytelling, spel en in dialoog een thema en nodigen de deelnemers uit om dan wel individueel, in kleine groepjes of plenair hun ervaringen en herinneringen op te roepen en deze te delen met elkaar en/of voor de groep. Daarbij wordt expliciet op verschillende momenten (be)denktijd, mijmertijd, en over- en terugdenktijd genomen. Mondelinge dan wel schriftelijke werkvormen worden aangeboden om meer innerlijke rust te zoeken en te vinden. En er wordt bewust gekeken naar mogelijkheden om te delen om daarbij de eigen veerkracht te (her) vinden, te benoemen en te expliciteren.

Locatie