Reconstructie stadsmuren
Reconstructie stadsmuren Daan Claessen en Frans Kip Erfgoed Utrecht

Lezing: “De ommuurde stad”, door René de Kam

dinsdag 17 oktober 2023 20:00 tot 22:00

Utrecht kreeg het stadsrecht in 1122, en mocht ook een eigen stadsverdediging aanleggen. De bouw daarvan was een groot en duur karwei dat veel van de Utrechters heeft gevraagd. De stadsverdediging moest goed worden onderhouden en bovendien regelmatig worden aangepast aan de alsmaar veranderende wapenwedloop. 

De gilden waren  bij het onderhoud en de bewaking van de stad nauw betrokken. Ook maakten de gildeleden deel uit van het Utrechtse stadsleger. Ook de bewoners van de stadsvrijheid, het gebied om de stad heen waar eveneens het stadsrecht gold mochten In geval van nood bescherming zoeken achter de Utrechtse muren. 

De stadsverdediging raakte na 1600 steeds verder in verval. In de jaren na 1830 zijn vrijwel alle muren, torens en poorten gesloopt.

René de Kam is historicus en maakte als conservator Stadsgeschiedenis bij het Centraal Museum de grote tentoonstelling “De ommuurde stad” die in het najaar van 2020 daar te zien was. Ook schreef hij het gelijknamige boek dat eveneens in 2020 bij uitgeverij Het Spectrum is verschenen.

Locatie