Afbeelding
Stichting Dock

Familie speeltijd, speelgoed voor je kind, koffie/thee voor jou

woensdag 28 februari 2024 10:30 tot 12:00

Elke woensdagochtend van 10:30 tot 12:00 wordt de Pijler een ontmoetingsplek voor ouders van jonge kinderen. Je kunt andere ouders ontmoeten, ervaringen delen én leuke dingen doen met je kind. We sluiten vaak af met een liedje. Ouders met kinderen tussen de 0 en de 4 jaar zijn van harte welkom.  De Familie-Speeltijd is gratis: wij zorgen voor koffie, thee en speelgoed en jullie schuiven gezellig aan, aldus de stichting DOCK

---------------------------------

Every wednesdaymorning from 10:30 to 12:00 the Pijler becomes a meetingplace for parents of young children. You can meet other parents, share experiences and play with your child. We often end with a song. Parents with children between 0 and 4 years old are more than welcome. Family-Playtime is free: we provide coffee, thee and toys and you only have to join. 

Locatie