pand Indekerngezond
pand Indekerngezond Indekerngezond

Mijn, jouw, onze veerkracht

donderdag 28 maart 2024 13:30 tot 15:30

Mijn, jouw, onze veerkracht …Wat als jouw naaste ernstig psychisch lijdt?

Na opgave wordt contact opgenomen voor een korte intake en ter bevestiging van deelname.

Een drietal bijeenkomsten waarin steeds een ander thema wordt belicht. Inbreng van deelnemers is uitgangspunt, maar thema’s kunnen zijn:

Ernstig psychisch ziek en dan? Impact op het dagelijks leven. Wat gebeurt er met jou en jouw naaste? Wat betekent dit voor je relatie? Wat heb jij nodig? Waar vind jij je kracht?

De trainers introduceren via storytelling, spel en in dialoog een thema en nodigen de deelnemers uit om dan wel individueel, in kleine groepjes of plenair hun ervaringen en herinneringen op te roepen en deze te delen met elkaar en/of voor de groep. Daarbij wordt expliciet op verschillende momenten (be)denktijd, mijmertijd, en over- en terugdenktijd genomen. Mondelinge dan wel schriftelijke werkvormen worden aangeboden om meer innerlijke rust te zoeken en te vinden. En er wordt bewust gekeken naar mogelijkheden om te delen om daarbij de eigen veerkracht te (her) vinden, te benoemen en te expliciteren.

Resultaat: De deelnemers krijgen spelenderwijs handvatten om hun eigen behoeften te zien, grenzen te hanteren en krachtbronnen in zichzelf te (her-)vinden.

Locatie