Afbeelding
Gemeente Utrecht

Utrecht keert energievergoeding uit aan beperkte groep studenten

Gemeente

UTRECHT > De gemeente Utrecht keert de energievergoeding uit aan een groep studenten met een zogenaamd ‘rechtsmiddel’. Dat betekent dat de gemeente bij studenten die in bezwaar en beroep zijn gegaan nagaat of zij alsnog in aanmerking komen voor de energievergoeding van 1800 euro. Het gaat hierbij om maximaal 600 studenten. Utrecht heeft dit besloten nadat de rechter op 17 april besloot dat studenten niet mogen worden uitgesloten van de energietoeslag.

Linda Voortman, wethouder Werk en Inkomen: ‘De uitspraak van de rechter kwam voor ons niet als een verrassing. De gemeente staat hier met de rug tegen de muur, de pijnlijke conclusie is dat door falend rijksbeleid een groep inwoners is klemgezet, en dat wij niet de middelen of juridische mogelijkheden hebben om studenten goed te helpen. Daarom verzoeken we de Rijksoverheid nogmaals met klem met een landelijke oplossing voor dit probleem te komen.’

Met ‘rechtsmiddel’

De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente studenten niet kan uitsluiten van de categoriale energievergoeding. De beleidsregel blijft gelden, maar de gemeente mag studenten niet uitsluiten van de regeling. Deze uitspraak wordt ook beschouwd als een principe-uitspraak die van toepassing zal zijn op de andere 39 soortgelijke rechtszaken die inmiddels door studenten tegen de gemeente zijn aangespannen.

De gemeente gaat van studenten die nog in bezwaar en beroep kunnen gaan of zijn gegaan (met andere woorden: die nog een rechtsmiddel hebben) bekijken of zij in aanmerking komen voor 1800 euro energievergoeding, als zij verder aan de voorwaarden van de beleidsregel voldoen (dus inkomen onder de norm, ouder dan 21 jaar). Dit betekent dat maximaal 600 aanvragen van studenten opnieuw beoordeeld worden en zij bij positief besluit het bedrag automatisch ontvangen. De kosten die hiermee gemoeid zijn, bedragen ruim een miljoen euro. De verwachting is dat hiermee de lopende rechtszaken tegen de gemeente worden ingetrokken, net als lopende bezwaarschriften.   

Landelijke oplossing voor landelijk probleem

De gemeente verzoekt het Rijk met klem om met een landelijke oplossing te komen om de studenten die het nodig hebben te compenseren. Uitvoeringsorganisatie DUO zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen, zij hebben studenten al in beeld en beschikken over de juiste rekeningnummers. Dit is een efficiëntere oplossing dan dat gemeenten deze klus individueel oppakken. De gemeente moet hier nu tijd, geld en menskracht op inzetten die dan niet meer beschikbaar is voor kwetsbare inwoners die afhankelijk zijn van hulp van de gemeente.

Voortman: ‘De gemeente heeft samen met de G4 en met de grote studentensteden de Rijksoverheid al een aantal keer opgeroepen met een betere landelijke oplossing te komen. De uitspraak van de rechter bevestigt nu dat studenten die in de knel zitten ook hulp verdienen. Om hetzelfde probleem met de energievergoeding in 2023 te voorkomen, moet het Rijk voor komend jaar écht met degelijk beleid komen.’

Andere hulp aan studenten

Studenten met een eigen energiecontract kunnen nog steeds in schrijnende situaties een aanvraag doen voor individuele bijzondere bijstand voor energiekosten.
Studenten met geldzorgen kunnen zich daarnaast altijd melden bij de gemeente. De gemeente informeert studenten over geldzorgen en ondersteuning. Zo is er sinds februari 2023 bij buurtteam een inloopspreekuur voor studenten met geldzorgen of vragen over geld op Utrecht Science Park. De Geldzaak sluit hier in mei bij aan.

Lees de brief aan de gemeenteraad.

Afbeelding
Onthulling kunstwerk WaterWinpark Nieuws
Afbeelding
Denkt u mee over de ontwikkeling van Hart van de Meern? Gemeente
Afbeelding
Dronken bestuurder op de vlucht in Leidsche Rijn na aanrijding Nieuws
Afbeelding
Jessica Buitelaar Fonds opgericht voor groepsleiding van mensen met een verstandelijke beperking Nieuws
Afbeelding
Boni Harmelen viert feest vanwege 1-jarig bestaan Ondernemend
Afbeelding
Grote opgaven benoemd in troonrede: provincie Utrecht kan aan de slag Nieuws
Afbeelding
Het Grote Utrecht Stadsdiner 2023: hoe kunnen we gezond én betaalbaar eten? Nieuws
Afbeelding
Leerling Minkema laat stem horen op congres VO- Raad over toekomst onderwijs Nieuws
Afbeelding
Buurtbewoners ontmoeten elkaar bij grappig en ontroerend theaterdiner in Leidsche Rijn Nieuws
Afbeelding
Open huis dagactiviteitencentrum De Gildenborgh in Utrecht Lezersnieuws
Afbeelding
Werkzaamheden aan de Herenweg te Vinkeveen Nieuws
Afbeelding
De Hangouderen op zoek naar een penningmeester Lezersnieuws
Afbeelding
Stichting Dierenhulpverlening Woerden organiseert unieke actie: 'tweede kans, tweede leven Nieuws
Afbeelding
Filosofieliefhebbers in Utrecht gezocht Lezersnieuws