Afbeelding
Provincie Utrecht

Voortzetting samenwerking voor verbetering van het Utrechtse landschap

Nieuws

REGIO > De 23 partners van het Platform Kleine Landschapselementen hebben voortzetting van hun samenwerking symbolisch bekrachtigd door het aanplanten van een hoogstamboomgaard in Driebergen. De provincie Utrecht stelt voor de komende twee jaar 600.000 euro beschikbaar voor de aanleg en het behoud van kleine landschapselementen (KLE). Dat zijn beplantingen in het landelijk gebied die goed zijn voor de biodiversiteit en het landschap een karakteristieke uitstraling geven. Met het geld kan het platform ook de komende jaren aan de slag.

Het Platform Kleine Landschapselementen bestaat uit de provincie Utrecht, zestien Utrechtse gemeenten, Landschap Erfgoed Utrecht, Utrechts Particulier Grondbezit en vier Agrarisch Collectieven. De aanleg van kleine landschapselementen is van meerwaarde voor de landschappelijke en natuurlijke kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van poelen, lanen, knotwilgenrijen en houtwallen. Een poel is een belangrijke kraamkamer voor libellen, een houtwal biedt beschutting aan zangvogels en een bomenrij zorgt voor beschutting voor vee in de zomer.

Een klein landschapselement heeft vaak ook cultuurhistorische waarde voor het landschap. Een poel werd bijvoorbeeld vroeger gebruikt als drinkbron voor het vee en knotwilgen waren belangrijke herkenningspunten in het landschap. Deze elementen karakteriseren het Utrechtse landschap en zijn daarom van waarde voor het landelijk gebied.

Verlenging samenwerking

De beschikbare 600.000 euro is voor de periode tot en met 2023. De samenwerkingspartners hebben bij het verlengen van de samenwerking besloten om sowieso tot en met 2024 samen op te trekken voor kleine landschapselementen. De uitvoering verloopt via agrarische collectieven. Grondeigenaren kunnen een aanvraag doen bij het agrarisch collectief in hun gebied. Via het platform krijgen aanvragers hulp bij het ontwerp, de financiering en de aanleg van hun landschapselement. Het aanleggen en herstellen van landschapselementen kan zowel in agrarische- als natuurgebieden en op landgoederen.

Gedeputeerde Hanke Bruins Slot benadrukt het belang van de samenwerking: “De aanleg van kleine landschapselementen zorgt voor een verbetering van de biodiversiteit. Ook dragen ze bij aan het mooie landschap van de provincie. Met onze samenwerking stimuleren we de aanleg ervan en zorgen we voor meer groen in onze provincie.”

Platform Kleine Landschapselementen

Op initiatief van de provincie Utrecht is het Platform Kleine Landschapselementen in 2017 opgericht met negen partijen. Het platform is inmiddels gegroeid naar 23 partijen. De afgelopen twee jaar zijn via het platform 120 elementen in het landelijk gebied aangelegd of hersteld. Ook heeft het platform de Landschapswijzer  externe linkontwikkeld, met informatie over de bomen en struiken die karakteristiek zijn voor het landschap in de provincie Utrecht.

Bekijk hier de mailadressen voor het indienen van een aanvraag.

Afbeelding
Leidsche Rijn Centrum verrast St. Antonius Ziekenhuis, Voedselbank en Speelgoedbank met Rijntje doeboeken en knuffels Nieuws
Afbeelding
Eetadressen gezocht: nodig vluchtelingen uit de Utrechtse noodopvang uit voor een etentje Nieuws
Afbeelding
Inzameling DE-waardepunten voor Voedselbank Woerden Lezersnieuws
Afbeelding
Het Naardermeer: vakmanschap met de natuur Lezersnieuws
Afbeelding
Pubquiz Règâhs in VLeuten brengt 3.649 euro op voor onderzoek naar kanker Nieuws
Afbeelding
Twee karateka’s Sportschool Yuzyo geslaagd voor hun zwarte band. Sport
Afbeelding
9 december Dialoog bij Resto VanHarte Leidsche Rijn! Lezersnieuws
Afbeelding
Na lange tijd weer open avonden op het VeenLanden College! Ondernemend
Afbeelding
Gospelkoor Rejoice met jaarlijkse kerstconcert in Torenpleinkerk Vrije tijd
Afbeelding
Het Ouderenfonds deelt samen met vrijwilligers feestelijke kerstboxen uit aan ouderen in Vleuten/De Meern Nieuws
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Gemeente gunt collectieve warmte- en koudesysteem voor Beursgebied aan Eneco Nieuws
Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend