Afbeelding
Gemeente Utrecht

Groen licht bestemmingsplan Johan Wagenaarkade

Nieuws

UTRECHT > Het college van burgemeester en wethouders heeft groen licht gegeven voor het bestemmingsplan voor de Johan Wagenaarkade 1-10bis en die aan de gemeenteraad aangeboden om er een besluit over te nemen. Woningcorporatie Mitros wil drie nieuwe woonblokken aan de Johan Wagenaarkade bouwen, waardoor er meer woningen in deze buurt worden toegevoegd. Daarin komen 54 sociale huurwoningen en de groene omgeving krijgt een kwaliteitsimpuls.

In de plannen wordt er meer groen toegevoegd aan het park. De woningen worden in een veel groenere omgeving ingepast; huidige en toekomstige bewoners krijgen daarmee meer kwaliteitsgroen in de buurt. Het park is onderdeel van het Rondje Stadseiland, een route langs de oevers van het Amsterdam-Rijnkanaal en het Merwedekanaal. Om dit mogelijk te maken, wordt een deel van de weg verwijderd. Wethouder Klaas Verschuure (Ruimtelijke Ontwikkeling): “In Utrecht staan we voor Gezond Stedelijk Leven voor Iedereen. Deze plannen dragen hier op een mooie manier aan bij. We zorgen voor een gezonde leefomgeving, voor nieuwe bewoners maar ook voor de mensen die nu in de omgeving van de Johan Wagenaarkade wonen.”

In de groeiende stad zijn niet alleen meer woningen nodig; ook wordt er aan gewerkt om wijken meer te kunnen mengen wat woningaanbod betreft, zodat er een betere balans komt. Ook wordt meer aandacht gegeven aan de verbetering van de woonomgeving. De komst van de sociale huurwoningen in deze buurt dragen daar aan bij, ook doordat er meer groen wordt toegevoegd.

Wat is er al gebeurd?

Op 9 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders de bouwenvelop Johan Wagenaarkade 1-10bis vastgesteld. In de bouwenvelop staan de ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling beschreven. De bouwenvelop vormt tevens de basis voor het bestemmingsplan. De bouwenvelop is in de gemeenteraad behandeld, onder meer over de noodzakelijke verkeersaanpassingen in de wijk.

Zienswijzen

Het concept bestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. De gemeente heeft in die periode 111 zienswijzen ontvangen. Deze zienswijzen gingen grotendeels over hetzelfde, namelijk de nieuwe verkeerssituatie die ontstaat. Door de plannen ontstaat er een nieuwe situatie, met maar één ontsluiting voor de wijk. De gelijkluidende zienswijzen vroegen om een aanpassing van het plan waarbij aan de voorzijde van de nieuwbouw een fietsstraat (auto te gast) wordt gerealiseerd. Op deze manier kunnen er in de nieuwe situatie twee verkeersontsluitingen voor de wijk behouden blijven.

Wethouder Verschuure: “We hebben zorgvuldig naar deze mogelijkheid gekeken en het college heeft het eerder onderzocht en naar aanleiding van de zienswijzen nogmaals. Om meer woningen toe te voegen en tegelijk ook het groen in de buurt te verbeteren, is het nodig om verkeerscirculatie in de wijk aan te passen.”
Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt nog een persoonlijk antwoord.

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het vaststellingsrapport waarin alle zienswijzen van een inhoudelijke reactie zijn voorzien en tevens het bestemmingsplan met de toelichting en verbeelding. Deze stukken zijn te vinden op de website van de gemeente onder de agenda van de gemeenteraad. De gemeenteraad zal later een besluit nemen over het bestemmingsplan.

Afbeelding
Optreden Capella Culemborg in Vleuten: What's in a Name Vrije tijd
Afbeelding
Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg Nieuws
Afbeelding
Informatiebijeenkomsten windmolens Rijnenburg Gemeente
Afbeelding
Autobedrijven Van Oord en Vleming samen 85 jaar ervaring en kwaliteit Ondernemend
Afbeelding
Feestmarkt Emmaus Haarzuilens druk bezocht en mooie opbrengst voor het solidariteitsfonds Nieuws
Afbeelding
Fietsexcursie Stadsnatuur langs de bijzondere natuur van Utrecht Zuidwest Vrije tijd
Afbeelding
Evert Woltjes van Desto nu Lid van Verdienste KNVB Sport
Afbeelding
Hatice brengt de Turkse keuken naar Resto VanHarte in Leidsche Rijn om kennis te maken met de Turkse keuken én met buurtgenoten Lezersnieuws
Afbeelding
Opbrengst van de Lions Over Holland Erwtensoepverkoop ondersteunt drie lokale goede doelen Lezersnieuws
Afbeelding
Aanmelden nieuwe TragePost-groepen Leidsche Rijn weer mogelijk Lezersnieuws
Afbeelding
Midzomermuziekfestival aan de Vecht prikkelt vrijwel alle zintuigen. Nieuws
Afbeelding
Utrechts Landschap viert de natuur met Utrechtse Natuurdag Nieuws
Afbeelding
Atelierroute KunstRondeVenen dit Pinksterweekend Lezersnieuws
Afbeelding
GroenmoetjeDoen!-dag met groene verbindingen in Utrecht Vrije tijd

Vrije tijd

Sport

Ondernemend

Lezersnieuws