Afbeelding
Provincie Utrecht

Impuls voor duurzaam renoveren en bouwen in Utrecht

Nieuws

REGIO > Het Nationaal Groeifonds heeft 100 miljoen euro toegekend aan het programma Toekomstbestendige Leefomgeving. Provincie Utrecht is deelnemer aan dit onderzoeksprogramma dat inzet op innovaties om bestaande gebouwen op een duurzame manier op te knappen en nieuwe gebouwen van duurzame materialen te bouwen. De aanvraag is ingediend door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Van het totale bedrag is 40?miljoen?euro voorwaardelijk, afhankelijk van de resultaten van het programma. Het programma zorgt voor meer dan 3?miljoen?euro aan investeringen in de provincie Utrecht.  

Samenwerken 

Het programma draagt hiermee bij aan de nieuwbouwopgave waarbij gestreefd wordt naar 10.000 nieuwe woningen per jaar in provincie Utrecht en de renovatieopgave, waarbij jaarlijks tienduizenden woningen beter geïsoleerd moeten worden. Gedeputeerde Huib van Essen: “We willen dat de provincie Utrecht zo snel mogelijk, maar uiterlijk in 2050 een klimaatneutrale provincie is. Dat lukt alleen als alle partijen in de regio samenwerken. Door deel te nemen aan dit programma helpt de provincie niet alleen regionale partners verder in het versnellen van innovaties, maar ook door personeel op te leiden met de focus op techniek.”

Stimulans voor duurzaam bouwen 

Het programma investeert in onderzoek en innovaties die zich richten op toepassing van bouwmaterialen die circulair zijn of (gedeeltelijk) gemaakt van biogrondstoffen zoals stro. Ook wordt er geïnvesteerd in het verminderen van het tekort aan technisch personeel en is er aandacht voor het gebruik van digitale technologie en industrialisatie van het bouw- en renovatieproces. Op die manier ontstaat er bijvoorbeeld een standaard die ervoor zorgt dat verschillende bouw- en productiesystemen makkelijker kunnen samenwerken. Werkprocessen sluiten dan beter op elkaar aan en het wordt makkelijker om duurzame bouwmaterialen te produceren en toe te passen.  

Utrechtse initiatieven die een impuls krijgen door de deelname van de provincie zijn DigiC en het Utrechts renovatiecentrum. DigiC is een programma dat draait om digitalisering in de circulaire bouweconomie, waaraan gewerkt wordt door ROM Utrecht Region. In het Utrechts renovatiecentrum, van onder andere Hogeschool Utrecht, wordt gewerkt aan scholing van (toekomstige) werknemers, het delen van kennis en het stimuleren van bovenregionale samenwerking. Beide initiatieven passen binnen de samenwerking in het ecosysteem Earth Valley. Earth Valley is een samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de regio Utrecht-Amersfoort die zich richt op een gezonde en duurzame leefomgeving.

Kennis delen 

De eerste resultaten van het programma worden begin 2024 verwacht. Provincie Utrecht zal de opgehaalde kennis actief delen, zowel binnen als buiten de regio. Dan kunnen ook regionale bedrijven en woningcorporaties daar gebruik van maken en wordt een stap gezet naar een klimaatneutrale samenleving.

Afbeelding
Lezing op grote hoogte in Central Park Utrecht Vrije tijd
Afbeelding
Polsstokverspringen Goede omstandigheden geen garantie voor individuele topprestaties. Sport
Afbeelding
Optreden Capella Culemborg in Vleuten: What's in a Name Vrije tijd
Afbeelding
Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg Nieuws
Afbeelding
Informatiebijeenkomsten windmolens Rijnenburg Gemeente
Afbeelding
Autobedrijven Van Oord en Vleming samen 85 jaar ervaring en kwaliteit Ondernemend
Afbeelding
Feestmarkt Emmaus Haarzuilens druk bezocht en mooie opbrengst voor het solidariteitsfonds Nieuws
Afbeelding
Fietsexcursie Stadsnatuur langs de bijzondere natuur van Utrecht Zuidwest Vrije tijd
Afbeelding
Evert Woltjes van Desto nu Lid van Verdienste KNVB Sport
Afbeelding
Hatice brengt de Turkse keuken naar Resto VanHarte in Leidsche Rijn om kennis te maken met de Turkse keuken én met buurtgenoten Lezersnieuws
Afbeelding
Opbrengst van de Lions Over Holland Erwtensoepverkoop ondersteunt drie lokale goede doelen Lezersnieuws
Afbeelding
Aanmelden nieuwe TragePost-groepen Leidsche Rijn weer mogelijk Lezersnieuws
Afbeelding
Midzomermuziekfestival aan de Vecht prikkelt vrijwel alle zintuigen. Nieuws
Afbeelding
Utrechts Landschap viert de natuur met Utrechtse Natuurdag Nieuws

Vrije tijd

Sport

Ondernemend

Lezersnieuws