Afbeelding
Gemeente Utrecht

Utrecht houdt koers op Utrechtse woningmarkt

Nieuws

UTRECHT > De gemeente Utrecht gaat maatregelen nemen om de woningbouwproductie op peil te houden. Op de korte en lange termijn bekijkt de gemeente Utrecht samen met marktpartijen wat nodig is om het verschil te maken tussen niet bouwen en wél bouwen. Het doel is om projecten die door de veranderende marktomstandigheden net geen doorgang kunnen vinden, toch door te kunnen laten gaan. Dat is te lezen in het Meerjaren Perspectief Ruimte (MPR) dat naar de gemeenteraad is gestuurd. Het MPR is onderdeel van de Voorjaarsnota 2023.

De druk op de Utrechtse woningmarkt blijft onverminderd hoog. Veel mensen hebben moeite om een geschikte woning te vinden in Utrecht. Ondertussen is het voor alle doelgroepen een urgent probleem geworden. Door veranderende marktomstandigheden zoals stijgende bouwkosten, rente, inflatie en personeelstekorten vertragen de ontwikkelingen. Ook zaken als stikstof en netcongestie kunnen de woningbouw gaan vertragen. Vanwege het grote woningtekort in onze stad zet de gemeente in op de voortgang van de woningbouw en het op peil houden van de productie, aangevuld met benodigde flexwoningen.

Maatregelen

Wethouder Eelco Eerenberg (Ruimtelijke Ontwikkeling): “De zoektocht naar een geschikte woning of werkplek is in Utrecht al heel lastig voor velen en dit dreigt alleen maar te verergeren. Als gemeente willen we daarom zo snel mogelijk maatregelen nemen om te voorkomen dat projecten stil komen te liggen. Zodat we voor zoveel mogelijk Utrechters woningen kunnen realiseren.”

Zonder maatregelen zijn er niet alleen onvoldoende koop- en huurwoningen, maar is er ook geen financieel draagvlak voor betaalbare woningbouw of voor investeringen in groen, maatschappelijke voorzieningen, duurzame mobiliteit, kwaliteit of leefbaarheid in de stad. Voortgang van woningbouw is daarnaast nodig om bijdragen van de rijksoverheid veilig te stellen, die zijn toegezegd via de woningbouwimpuls, versnellingsafspraken en het BO MIRT.

De gemeente ziet verschillende maatregelen waarmee een start bouw kan worden gegarandeerd. Zo wordt er bijvoorbeeld gedacht aan het volgen van de landelijk aangekondigde wetgeving voor middenhuur in plaats van de strengere kaders uit het gemeentelijke Actieplan Middenhuur. Ook kunnen extra gemeentelijke investeringen in de openbare ruimte woningbouw mogelijk maken. Op dit moment wordt er onderzocht welke projecten en op de korte en langere termijn hiervoor in aanmerking komen. Daarnaast onderzoekt de gemeente gepaste locaties voor het toevoegen van tijdelijke woningen.

Dat doet de gemeente samen met marktpartijen, rijk en andere partners in de stad. Waarbij marktpartijen hebben aangegeven ook zelf doelstellingen voor rendement en risico’s bij te stellen en de boeken te openen. Een kwalitatief goede en betaalbare woningvoorraad blijft daarbij een gezamenlijk lange-termijndoel.

Afbeelding
Dronken bestuurder op de vlucht in Leidsche Rijn na aanrijding Nieuws
Afbeelding
Jessica Buitelaar Fonds opgericht voor groepsleiding van mensen met een verstandelijke beperking Nieuws
Afbeelding
Boni Harmelen viert feest vanwege 1-jarig bestaan Ondernemend
Afbeelding
Grote opgaven benoemd in troonrede: provincie Utrecht kan aan de slag Nieuws
Afbeelding
Het Grote Utrecht Stadsdiner 2023: hoe kunnen we gezond én betaalbaar eten? Nieuws
Afbeelding
Leerling Minkema laat stem horen op congres VO- Raad over toekomst onderwijs Nieuws
Afbeelding
Buurtbewoners ontmoeten elkaar bij grappig en ontroerend theaterdiner in Leidsche Rijn Nieuws
Afbeelding
Werkzaamheden aan de Herenweg te Vinkeveen Nieuws
Afbeelding
De Hangouderen op zoek naar een penningmeester Lezersnieuws
Afbeelding
Stichting Dierenhulpverlening Woerden organiseert unieke actie: 'tweede kans, tweede leven Nieuws
Afbeelding
Filosofieliefhebbers in Utrecht gezocht Lezersnieuws
Afbeelding
Filmcafé Harmelen draait weer Vrije tijd
Afbeelding
Donorgebouw zoekt doelgebouw. Universiteit Utrecht stelt 16.000 m2 gebouw beschikbaar voor hoogwaardig hergebruik. Nieuws
Afbeelding
Jeugdtheater in Bibliotheek Utrecht Lezersnieuws