Afbeelding
Bas van Zetten gemeente Utrecht

Utrecht blijf investeren, ook in sport en jongeren in Vleuten, De Meern en Leidsche Rijn

Nieuws

UTRECHT > Utrecht presenteert een sluitende begroting voor 2024. Dit ondanks tegenvallende inkomsten vanuit het Rijk en de val van het kabinet. Die situatie zorgt voor extra tegenvallers voor alle gemeenten in Nederland. Wethouder Financiën Susanne Schilderman zegt: ‘Wij blijven investeren in onze mooie stad.’

De gemeente presenteert donderdag 14 september een sluitende begroting voor 2024 en blijft investeren in haar topprioriteiten: ‘We zetten ons onverminderd in voor kansengelijkheid, passende en betaalbare woningen en het tegengaan van de klimaatcrisis.’ Het college investeert in mensen en buurten die dit het hardste nodig hebben. Daarom zorgt het college voor een tegemoetkoming parkeerkosten voor inwoners met een laag inkomen en zal ze financieel kwetsbare inwoners blijven ondersteunen. Naast de inzet om te zorgen voor nieuwe permanente woningen zoekt het college naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen. Het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. Onder andere daardoor komen grote gebiedsontwikkelingen in de knel. Het college investeert daarom in slimme netoplossingen. ‘En we blijven werken aan een leefbare en levendige stad,’ aldus Schilderman. 

Bezuinigingen Rijk

In de Voorjaarsnota 2023 heeft het college scherpe keuzes gemaakt en bijgestuurd. Met name om te zorgen dat Utrechters ook in de toekomst de zorg krijgen die zij echt nodig hebben. Het structurele tekort op de begroting groeit vanaf 2026. Vooral de lagere inkomsten van het Rijk (gemeentefonds) leveren een uitzonderlijke financiële situatie op voor bijna alle gemeenten. Ook de val van het kabinet zorgt voor extra financiële onzekerheden.  Dat de Utrechtse begroting sluitend is, is dus niet vanzelfsprekend, aldus Schilderman. ‘ Ondanks de bezuinigingen van het Rijk hebben we het voor elkaar gekregen om deze begroting te presenteren, waarmee we kunnen blijven investeren in de stad.’  Maar de structurele tekorten zullen uiteindelijk ook de inwoners van de gemeente Utrecht raken, zegt het college. Daarom doet zij samen met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een stevige oproep in aanloop naar de verkiezingen en de vorming van een nieuw kabinet: geef gemeenten een reële compensatie voor de taken die zij doen. 

Nu maatregelen nemen

Om de gevolgen van de stijgende vraag naar en de stijgende kosten van de zorg op te vangen, kondigde het college bij de voorjaarsnota maatregelen aan in het brede sociale domein. Dit pakket presenteert het college in het najaar.  

De oplopende structurele tekorten die in de begroting 2024 staan, vragen om een extra verantwoordelijkheid, zegt Schilderman: ‘We verwachten veel van het Rijk, maar nemen ook eigen maatregelen. We willen blijven investeren in onze ambities, maar we gaan ook kritische kijken naar onze eigen taken. Om het gat te dichten, werken we voor de voorjaarsnota 2024 een aantal scenario’s uit. Belangrijk is dat we blijven investeren in de flexibiliteit en veerkracht van de organisatie in een tijd van een krappe arbeidsmarkt.’

Maatregelen

Aanpakken woningnood 

We blijven inzetten op de voortgang van de woningbouwWe doen onderzoek naar geschikte locaties voor tijdelijke woningen.  We zoeken naar tijdelijke én permanente locaties voor vluchtelingen. Een realisatieteam werkt aan het verminderen van het tekort aan woonruimte voor woningzoekenden. 

Tegengaan klimaatcrisis 

We ontwikkelen een klimaatvisie om zoveel mogelijk CO2-uitstoot te verminderen.Het elektriciteitsnetwerk is bijna vol. We investeren extra in slimme netoplossingen, nieuwe samenwerkingen en innovatie. We investeren in het op elektriciteit laten varen van onze vloot voor emissievrije bevoorrading van de binnenstad. We ondersteunen en adviseren inwoners om hun woning beter te isoleren door middel van tegemoetkomingen en gezamenlijke inkoopacties.We werken aan vergroening met cofinanciering, zoals bij het icoonproject Rondje Stadseiland. 

Kansengelijkheid 

We regelen een tegemoetkoming parkeerkosten voor inwoners met lage inkomens. We doen een voorstel om financieel kwetsbare inwoners te blijven ondersteunen. We gaan door met de subsidieregeling Omscholing naar toekomstbestendig werk. We nemen maatregelen voor de stijgende vraag naar aangepast vervoer.We starten een beweegprogramma op scholen. We moderniseren het sekswerkbeleid. We blijven hulp bieden aan zorgmijdende dakloze mensen. 

Een levendige en leefbare stad 

We ontwikkelen een sporthal in Vleuten-De Meern. We starten met de ontwerpfase Zwembad Maximapark. We investeren in het jongerencultuurhuis Leidsche Rijn en wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone. We gaan op zoek naar nieuwe locaties voor nachtcultuur. Naar aanleiding van de raadsmotie maken we locaties inzichtelijk voor tijdelijke horecaconcepten of maatschappelijke initiatieven. We verlengen het ondernemersloket ‘Ondernemer Centraal’. We ondernemen acties om het neerzetten van afval bij ondergrondse containers te voorkomen.

Kijk voor de bewonerssamenvatting op www.utrecht.nl/begroting-2024

Afbeelding
Winterse plantenjacht op zoek naar onverwachte bloemen. Lezersnieuws
Afbeelding
Koning Winter bij Kaarslicht-in-Vreeswijk Vrije tijd
Afbeelding
Utrechtse muzikanten, koren en ensembles in Bibliotheek Neude Gevarieerd muziekprogramma in december Vrije tijd
Afbeelding
Gezelligheid kent geen tijd in buurtcentrum Het Zand Vrije tijd
Afbeelding
Oudjaarsconference Vincent Bijlo en Jeroen Wielaert in Bibliotheek Neude Vrije tijd
Afbeelding
Wollige winterinloop in de schaapskooi Groot Zandveld Vrije tijd
Afbeelding
Concert Mike Boddé & Ineke van Klinken – Prikkel Vrije tijd
Afbeelding
Atletiekbaan Prinses Ameliapark in trek Nieuws
Afbeelding
Voorbereidingen verkoop nieuwbouwplan Art Royale Utrecht van start met woonwens-enquête Ondernemend
Afbeelding
Overvallers tankstation Ruimteweg nog spoorloos Nieuws
Afbeelding
Wouter Stutterheim wordt 3e bij Europese kampioenschappen Sport
Afbeelding
Feestelijke opening Turkse Kinderboekencollectie Bibliotheek Leidsche Rijn Centrum, Voorlezen in de taal van je hart Nieuws
Afbeelding
Controle kluisjes op middelbare scholen in Stichtse Vecht, geen strafbare zaken gevonden Nieuws
Afbeelding
UNICEF (kerst)kaarten te koop in Vleuten Lezersnieuws