Afbeelding
Gemeente Utrecht

Stadsbaantunnel krijgt extra camera’s voor controle op vervoer gevaarlijke stoffen

Nieuws

LEIDSCHE RIJN > De 505 meter lange Stadsbaantunnel is een belangrijke verbindingsweg in Leidsche Rijn. 

De gemeente is eigenaar van de tunnel en verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid en het beheer van de tunnel. Er is een openstellingsvergunning1 afgegeven voor het gebruik van de tunnel, het naleven van de voorschriften uit deze vergunning is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is gebleken dat er extra maatregelen nodig zijn om hieraan te voldoen. 

‘Deze maatregelen houden in dat we gebruik gaan maken van extra cameratoezicht in de tunnel’, zo laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. ‘Op basis van onderzoek hebben we vastgesteld dat er gemiddeld eens per tien dagen vervoerders met ADR2 -borden op hun voertuig door de Stadsbaantunnel rijden. Dit is niet toegestaan. Vervoerders met een ADR-bord moeten de aangewezen routering volgen, de Stadsbaantunnel valt buiten deze routering. Er zijn voor vervoerders voldoende alternatieve routes mogelijk, zoals de naastgelegen A2 Leidscherijntunnel. Daarnaast is de Stadsbaantunnel een categorie E wegtunnel, wat inhoudt dat het verboden is voor vervoerders met een ADR-bord om door de tunnel rijden.

 Ook de openstellingsvergunning verbiedt deze vorm van transport door de tunnel. Daarom nemen we maatregelen zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) als bevoegd gezag in dezen handhavend kan optreden tegen deze overtredingen, om daarmee toekomstige overtredingen zo veel mogelijk te voorkomen. Vanaf begin 2024 controleren we met behulp van ‘slimme camera’s’ op vervoerders die een ADR-bord op hun voertuig voeren. De camera’s scannen de aanwezigheid van ADR-borden op passerende voertuigen en zullen alleen van die voertuigen die een ADR-bord voeren een foto maken. Met de beelden die dat oplevert, zal enerzijds het gesprek gevoerd worden met de betreffende vervoerders om te achterhalen waarom de overtreding wordt begaan. Anderzijds zullen de beelden gebruikt worden om te handhaven. IL&T is als bevoegd gezag in dezen de handhavende instantie. Zij hebben toegezegd dat zij na een melding van ons, aangevuld met bewijsmateriaal (beeldmateriaal), een handhavingsprocedure starten tegen de overtreder. Het doel is te onderzoeken of we met handhaving en gesprekken met overtreders het aantal overtredingen voldoende terugdringen zodat aan de veiligheidseisen van de tunnel en aan de openstellingsvergunning wordt voldaan. 

In de Stadsbaantunnel zijn al camera’s aanwezig in lijn met het gestelde in de tunnelwet (Warvw). De al aanwezige camera’s worden gebruikt voor de wettelijk verplichte bediening en bewaking van de tunnel, maar zijn niet geschikt voor het (automatisch) detecteren van ADR-borden. Het zijn geen ‘slimme’ camera’s. Gedurende 3 jaar evalueren we periodiek de constateringen. Op basis van de uitkomsten bekijken we of en welke structurele maatregelen nodig zijn en geven we inzicht in eventueel structureel benodigde middelen. 

Afbeelding
Nieuwe voorzitter Keti Koti Utrecht: Jennifer Ferrier Nieuws
...
Agroforestry Netwerk Utrecht voor meer natuurinclusieve landbouw Nieuws
Afbeelding
Visdeurbel in Utrechtse gracht weer open, kijk naar de voorbij zwemmende vissen Nieuws
Afbeelding
Roltrap station Maarssen snel weer in gebruik, lift gaat langer duren Nieuws
Afbeelding
Sportcampus Leidsche Rijn aardgasvrij en energieneutraal door waterbuffers Nieuws
Afbeelding
Middenlijn nieuwe straatnaam voor Zuilense Vecht Nieuws
Afbeelding
Open dag bij Roeivereniging De Krom zaterdag 23 maart 2024 Sport
Afbeelding
Donatie voor Stichting Onvergetelijk Leven van Wil in je buurt Nieuws
 Impressie van het nieuwe bedrijventerrein langs de verlegde N201
Welke naam krijgt het nieuwe bedrijventerrein in Mijdrecht? Ondernemend
Afbeelding
Eerste supermarkt in Utrecht test bevoorraden over water Nieuws
Afbeelding
Genieten van meezingconcert in Torenpleinkerk in Vleuten Lezersnieuws
Afbeelding
Ook Annemarie gaat naar het NLdoet Wijkevent in Vleuterweide Gemeente
Afbeelding
Zonnebloem Vleuten-De Meern geniet van ontbijt bij Intratuin Lezersnieuws
Buurtbus 522, van Weesp naar Vreeland via Nigtevecht en Loenen aan de Vecht.
Extra ritten en uitbreiding op buurtbuslijnen Breukelen en Woerden Ondernemend