Afbeelding
Gemeente Utrecht

Stadsbaantunnel krijgt extra camera’s voor controle op vervoer gevaarlijke stoffen

Nieuws

LEIDSCHE RIJN > De 505 meter lange Stadsbaantunnel is een belangrijke verbindingsweg in Leidsche Rijn. 

De gemeente is eigenaar van de tunnel en verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid en het beheer van de tunnel. Er is een openstellingsvergunning1 afgegeven voor het gebruik van de tunnel, het naleven van de voorschriften uit deze vergunning is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is gebleken dat er extra maatregelen nodig zijn om hieraan te voldoen. 

‘Deze maatregelen houden in dat we gebruik gaan maken van extra cameratoezicht in de tunnel’, zo laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. ‘Op basis van onderzoek hebben we vastgesteld dat er gemiddeld eens per tien dagen vervoerders met ADR2 -borden op hun voertuig door de Stadsbaantunnel rijden. Dit is niet toegestaan. Vervoerders met een ADR-bord moeten de aangewezen routering volgen, de Stadsbaantunnel valt buiten deze routering. Er zijn voor vervoerders voldoende alternatieve routes mogelijk, zoals de naastgelegen A2 Leidscherijntunnel. Daarnaast is de Stadsbaantunnel een categorie E wegtunnel, wat inhoudt dat het verboden is voor vervoerders met een ADR-bord om door de tunnel rijden.

 Ook de openstellingsvergunning verbiedt deze vorm van transport door de tunnel. Daarom nemen we maatregelen zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) als bevoegd gezag in dezen handhavend kan optreden tegen deze overtredingen, om daarmee toekomstige overtredingen zo veel mogelijk te voorkomen. Vanaf begin 2024 controleren we met behulp van ‘slimme camera’s’ op vervoerders die een ADR-bord op hun voertuig voeren. De camera’s scannen de aanwezigheid van ADR-borden op passerende voertuigen en zullen alleen van die voertuigen die een ADR-bord voeren een foto maken. Met de beelden die dat oplevert, zal enerzijds het gesprek gevoerd worden met de betreffende vervoerders om te achterhalen waarom de overtreding wordt begaan. Anderzijds zullen de beelden gebruikt worden om te handhaven. IL&T is als bevoegd gezag in dezen de handhavende instantie. Zij hebben toegezegd dat zij na een melding van ons, aangevuld met bewijsmateriaal (beeldmateriaal), een handhavingsprocedure starten tegen de overtreder. Het doel is te onderzoeken of we met handhaving en gesprekken met overtreders het aantal overtredingen voldoende terugdringen zodat aan de veiligheidseisen van de tunnel en aan de openstellingsvergunning wordt voldaan. 

In de Stadsbaantunnel zijn al camera’s aanwezig in lijn met het gestelde in de tunnelwet (Warvw). De al aanwezige camera’s worden gebruikt voor de wettelijk verplichte bediening en bewaking van de tunnel, maar zijn niet geschikt voor het (automatisch) detecteren van ADR-borden. Het zijn geen ‘slimme’ camera’s. Gedurende 3 jaar evalueren we periodiek de constateringen. Op basis van de uitkomsten bekijken we of en welke structurele maatregelen nodig zijn en geven we inzicht in eventueel structureel benodigde middelen. 

Afbeelding
St. Antonius Ziekenhuis gaat twee bloedafname-robots van Vitestro inzetten Ondernemend
Afbeelding
Vrijwilligerstrofee voor Ahmed Amraoui en Utrecht Pride Nieuws
Afbeelding
Volop genieten bij Eetcafé Rabelais Ondernemend
Afbeelding
Goud Inkoop Bus komt extra langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Klassieke Muziek Nu, is een prachtige voorstelling met klassieke muziek in een modern jasje in Theater Piet Mondriaan Vrije tijd
Afbeelding
Gemeente De Ronde Venen bevordert eerlijk afvalbeleid Alleen gechipte afvalcontainers worden nog geleegd in het nieuwe jaar Nieuws
Afbeelding
Inzamelactie voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht Lezersnieuws
Afbeelding
Schaatsen uit het vet voor Maarssen On Ice Vol plezier en vermaak op het ijs Nieuws
Afbeelding
Wethouder Lot van Hooijdonk overleeft opnieuw motie van wantrouwen in debat over Utrechtse parkeerapp Nieuws
Afbeelding
Winterwandeling rond de Vinkeveense Plassen Vrije tijd
Afbeelding
Leidsche Rijn Centrum verandert in magisch kerstdorp 'Slidesche Rijn' met XL tubebaan Ondernemend
Afbeelding
Leerkrachten op basisschool Op De Groene Alm geven 24 uur les voor ALS Nieuws
Afbeelding
FC Fusie staat weer opgesteld voor bezoek aan verzorgingshuizen Nieuws
Afbeelding
Utrecht helpt inwoners met isolatiemaatregelen Nieuws