Afbeelding
Gemeente Utrecht

Utrecht puzzelt over nieuwe bruggen Amsterdam-Rijnkanaal

Nieuws

REGIO > De gemeente Utrecht is nog steeds bezig met een betere fietsverbinding naar Lage Weide.

Het fietspad op de Demkabrug is een belangrijke schakel in de fietsroute van en naar bedrijvenpark Lage Weide. Het huidige fietspad is smal en fietst niet prettig. ‘We werken aan een betere fietsverbinding om de werknemers op Lage Weide een comfortabele en snelle fietsroute te bieden. Hiermee dringen we het autogebruik terug en stimuleren we actieve en duurzame mobiliteit’, aldus het college in een brief aan de raad. De verbeterde Demkabrug (en de nieuwe Boorstraattunnel) wordt onderdeel van de nieuw te ontwikkelen Dom tot Dam-doorfietsroute van Utrecht naar Amsterdam ook voor een groot deel langs Stichtse Vecht.

De keus voor de oplossing voor het knelpunt Demkrug is niet eenvoudig en hangt ook samen met de fiets-voetgangersbruggen verderop over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zuilen, Op Buuren en Maarssen. Uit de verschillende mogelijkheden, zoals een te dure uitbreiding van de brug uit 1966, zijn er nu twee voorkeuren. De eerste is een nieuwe fietsbrug aan de noordzijde van de Demkabrug. Deze variant heeft een gestrekte ligging en aan beide kanten een rechte hellingbaan. De andere mogelijkheid is verbreding van de huidige Werkspoorbrug.  

Ter hoogte van het Julianapark loopt de Dom-tot-Damroute parallel aan het spoor langs het park. ‘Tussen het park en het spoor loopt een onderhoudspad voor het spoor, dat we eerder van ProRail strategisch aankochten. Aan beide zijden van dit pad staan bomen en lage begroeiing. Om het fietspad aan te leggen moeten we groen en houtopstand verwijderen. Uit een ecologische quick scan bleek dat het niet noodzakelijk is om aanvullend onderzoek naar beschermde soorten uit te voeren. Er kan aanvullend onderzoek (naar vogels, vleermuizen en eekhoorns) nodig zijn als er bomen gekapt moeten worden. We zijn ons ervan bewust dat de aanleg van het fietspad consequenties kan hebben voor de flora en fauna op deze plek. We zullen een besluit hierover dan ook niet licht nemen. We gaan aanvullend ecologisch onderzoek uitvoeren en bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om de negatieve gevolgen voor de ecologie zoveel mogelijk te beperken’, aldus het college. Als de losten naast elkaar worden gelegd scheelt het niet zo heel veel op de achterkant van een sigarendoosje en gaat het om zo’n 50 miljoen euro, maar daar wordt nog verder naar gekeken. Ook omdat er nog geen geld is.

‘Naast een gemeentelijke investering is cofinanciering van provincie en Rijk nodig. De gesprekken hierover lopen. Rijk en provincie zeggen op dit moment nog geen cofinanciering toe. We gaan ervoor dat Utrecht fietsstad nummer 1 blijft en dat vraagt om een uitbreiding en kwaliteitsslag van het fijnmazig fietsnetwerk. We blijven daarom continu zoeken naar ontbrekende schakels in het netwerk en het slechten van barrières zoals spoorwegen, snelwegen en kanalen’, aldus het college. Bij Lage Weide gaat het om het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A2. We kijken daarom ook naar aanvullende mogelijkheden om Lage Weide te ontsluiten en beter te verbinden met onder andere Overvecht. Een waardevolle nieuwe verbinding kan zijn een nieuwe brug (werknaam Energiebrug) tussen de huidige Demkabrug en de Hogeweidebrug om het zuidelijke deel van Lage Weide, het vierde kwadrant Leidsche Rijn Centrum en Leidsche Rijn (bedrijventerrein De Wetering, woonwijk Terwijde en Leidsche Rijn Centrum Noord) beter te verbinden met de rest van de stad. Datzelfde geldt voor een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het noorden (werknaam Anton Geesinkbrug), die Lage Weide moet verbinden met Zuilen.’

Volgend jaar wil de gemeente een beslissing nemen.

Afbeelding
St. Antonius Ziekenhuis gaat twee bloedafname-robots van Vitestro inzetten Ondernemend
Afbeelding
Vrijwilligerstrofee voor Ahmed Amraoui en Utrecht Pride Nieuws
Afbeelding
Volop genieten bij Eetcafé Rabelais Ondernemend
Afbeelding
Goud Inkoop Bus komt extra langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Klassieke Muziek Nu, is een prachtige voorstelling met klassieke muziek in een modern jasje in Theater Piet Mondriaan Vrije tijd
Afbeelding
Gemeente De Ronde Venen bevordert eerlijk afvalbeleid Alleen gechipte afvalcontainers worden nog geleegd in het nieuwe jaar Nieuws
Afbeelding
Inzamelactie voor ongedocumenteerde vluchtelingen in Utrecht Lezersnieuws
Afbeelding
Schaatsen uit het vet voor Maarssen On Ice Vol plezier en vermaak op het ijs Nieuws
Afbeelding
Wethouder Lot van Hooijdonk overleeft opnieuw motie van wantrouwen in debat over Utrechtse parkeerapp Nieuws
Afbeelding
Winterwandeling rond de Vinkeveense Plassen Vrije tijd
Afbeelding
Leidsche Rijn Centrum verandert in magisch kerstdorp 'Slidesche Rijn' met XL tubebaan Ondernemend
Afbeelding
Leerkrachten op basisschool Op De Groene Alm geven 24 uur les voor ALS Nieuws
Afbeelding
FC Fusie staat weer opgesteld voor bezoek aan verzorgingshuizen Nieuws
Afbeelding
Utrecht helpt inwoners met isolatiemaatregelen Nieuws