Afbeelding
Owner

Onderzoek Rekenkamer Veel stembureaus in stad Utrecht niet of zeer moeilijk toegankelijk

Nieuws

UTRECHT > Slechts 40% van de Utrechtse stembureaus is toegankelijk voor inwoners met een lichamelijke beperking. Dat blijkt uit onderzoek van de Rekenkamer Utrecht.

Binnenkort zijn er Europese verkiezingen en dan kan iedereen weer naar de stembus. De gemeente is verplicht om 100% van de stembureaus toegankelijk te maken. Maar nu kunnen mensen met een lichamelijke beperking in de meeste stembureaus dus niet op eigen kracht stemmen. De rekenkamer beveelt de gemeente aan om meer stembureaus toegankelijk te maken. En om de stembureaus strenger op toegankelijkheid te controleren. Voor het onderzoek Drempels om te stemmen schouwde de rekenkamer tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november 2023 151 stembureaus. 

Daarnaast ging de rekenkamer in gesprek met medewerkers van de gemeente Utrecht. Met name drempels en deuren problematisch Ontoegankelijke stembureaus zijn vooral niet zelfstandig te bereiken en/of te betreden. Dat komt met name doordat hoogteverschillen (drempels) niet of niet adequaat zijn overbrugd, deuren te zwaar of te smal zijn en/of doordat kiezers worden gehinderd door obstakels op de route naar het stembureau. Daarnaast zijn er nog regelmatig kleinere knelpunten die voor bepaalde kiezers uit de doelgroep hinderlijk zijn, zoals roosters die vrijwel nooit worden afgedekt. Wandelstokken kunnen daarin blijven haken. Stembureaus zijn (na binnenkomst) veelal wel voldoende bruikbaar. In vrijwel alle stembureaus is voldoende verkeers- en manoeuvreerruimte zodat rolstoelgebruikers de stemtafel, stemhokjes en stembus kunnen bereiken. Eerdere knelpunten vaak niet volledig opgelost In 2019 deed de rekenkamer ook al onderzoek naar de toegankelijkheid van stembureaus in Utrecht. Toen was 45% van de stembureaus toegankelijk. De rekenkamer identificeerde bij veel stembureaus knelpunten en deed de aanbeveling om die op te lossen. Maar veel van die knelpunten zijn inmiddels vaak niet volledig opgelost. Zo hebben veel stembureaus nog steeds problemen met drempels die niet of niet goed zijn overbrugd. 

Bij veel stembureaus zijn er ook 2 nieuwe knelpunten bijgekomen. Per saldo zijn de stembureaus daardoor niet toegankelijker geworden. De rekenkamer beveelt daarom aan om op de korte termijn meer stembureaus permanent toegankelijk te maken. Op de langere termijn moet de gemeente blijven streven naar 100% toegankelijke stembureaus. Het doorvoeren van permanente maatregelen zou volgens de rekenkamer voornamelijk gericht moeten zijn op het verhelpen van de vaakst voorkomende knelpunten, zoals te hoge drempels en te zware deuren. Gemeente communiceert te positief over de toegankelijkheid Een ander probleem is dat de gemeente te positief over de toegankelijkheid communiceert. Het bedrijf dat de stembureaus voorafgaand aan de verkiezingen namens de gemeente controleert, bepaalt welke maatregelen nodig zijn. Het gaat dan zoal om het aanbrengen van een overbrugging om over een te hoge drempel te komen. 

Ook doorlopen stembureauleden op de verkiezingsdag een checklist. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat er prullenbakken of andere obstakels in de weg staan. In de veronderstelling dat het bedrijf en de stembureauleden hun taken goed uitvoeren, merkt de gemeente ongeveer 95% van de stembureaus aan als toegankelijk. Maar de rekenkamer constateert dat het in de praktijk bij het uitvoeren en doorvoeren van maatregelen vaak misgaat. Dan blijkt dat Utrechters met een lichamelijke beperking op hun uitgekozen locatie vaak helemaal niet op eigen kracht kunnen stemmen. De rekenkamer beveelt de gemeente daarom aan op de verkiezingsdag bij een deel van de stembureaus een steekproefsgewijze controle uit te voeren. Zo kan met meer zekerheid over de daadwerkelijke mate van toegankelijkheid worden gecommuniceerd. 

Afbeelding
Olie in Haarrijnseplas in Utrecht opgeruimd Nieuws
Ruime keus in badkamers.
Revolution Bath n Tiles voor de beste keus in badkamers Ondernemend
Talin, Mustafa en Nout.
Buurtcentrum Terwijde na verbouwing weer officieel geopend Nieuws
Julien van Stokkem Chef-kok en eigenaar van Balijepark.
Feestelijke voordeelmaand bij restaurant Balijepark Ondernemend
Vrolijke gezichten bij de Mantelmeeuw-kraam op de markt
Bouw mee aan De Mantelmeeuw met nieuwe tegeltjes Lezersnieuws
Afbeelding
4,9 miljoen euro voor restauratie 19 rijksmonumenten met slot Zuylen en toren bij kasteel Nijenrode Nieuws
Leden C.V. De Kwakbollen
Carnavalsvereniging De Kwakbollen uit Harmelen doen mee aan 'Te land, ter zee en in de Lucht' Nieuws
Afbeelding
De jongens jo14-5 van PVCV zijn kampioen Sport
Afbeelding
Inschrijving Kindervakantieweek Vleuten - Haarzuilens "VOVH on the Beach" Vrije tijd
Afbeelding
Torenpleinschool schenkt sponsorgeld aan Villa Expert Care Lezersnieuws
Afbeelding
Paus Adrianus VI eindelijk thuis in Utrecht Nieuws
 Zo’n 60 experts die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van Prolock kijken toe hoe het eerste scherm de grond in gaat
Eerste kunststof filterscherm de Lekdijk in Nieuws
Afbeelding
Aantal weidevogels in werkgebied BoerenNatuur Rijn, Vecht & Venen blijft groeien! Nieuws
Afbeelding
Jaarmarkt Mijdrecht Vrijdag 31 mei en zaterdag 1 juni Ondernemend