Afbeelding

Streekbelangen wil duurzame dialoog tussen raad en boeren

Gemeente Ingezonden

Vorige week was de fractie van Streekbelangen samen met een groot deel van de andere raadsleden op uitnodiging van o.a. LTO Noord Utrecht op bezoek bij de familie van Zuylen. Tijdens deze bijeenkomst werd er open en met respect voor elkaars mening gesproken over de huidige en toekomstige samenwerking tussen de gemeente, de inwoners en de boeren in Stichtse Vecht.

Om het niet te laten bij deze eenmalige bijeenkomst, wil Streekbelangen een meer duurzame dialoog opzetten tussen de raad en de boeren. Het idee is om ieder kwartaal met een afvaardiging van de boeren en raadsleden verder te praten over de huidige uitdagingen, maar ook over de toekomst. Hier moeten bestuur en innovatie elkaar vinden. Zo kunnen we samen lokale oplossingen bedenken voor de veranderingen die nodig zijn voor een duurzame relatie tussen boer, burger en bestuur. Denk hierbij aan een mix van de woordvoerders van deze thema’s binnen de gemeenteraad en eigenaren van boerenbedrijven binnen de gemeente. Deze dialogen kunnen af en toe worden bijgewoond door de portefeuillehouders vanuit het college, maar de nadruk ligt op gesprekken tussen raad en agrariërs.

De bedoeling is om zo snel mogelijk te starten met de organisatie van deze gesprekken. De nood is hoog en daarom is enige haast geboden. Het doel is om begin november de eerste avond te houden.

Veel raadsleden zijn begaan met de ontwikkelingen rondom de boerenbedrijven binnen de gemeente Stichtse Vecht. De Wet stikstofreductie en natuurverbetering en Europese nitraatrichtlijn, maken het voor veel boeren lastig om voort te bestaan. Vanuit het rijk klinken geluiden over opkoopregelingen, maar zitten de agrariërs in onze gemeente daar nou echt op te wachten? Het zou wellicht anders kunnen. De manieren waarop het anders zou kunnen en waardoor we een echt vitaal platteland krijgen, daar willen we samen met de boeren over gaan nadenken en mogelijkheden uitwerken. Juist door een constructieve duurzame dialoog te houden, kunnen we elkaar beter begrijpen, van elkaar leren en uiteindelijk komen tot een haalbaar en uitvoerbaar toekomstplan.

De bedoeling is dat de dialoogavonden niet teveel geregisseerd worden vanuit een bepaalde groep. Daarom willen wij een open agenda waar onderwerpen kunnen worden voorgesteld. Denk hierbij aan zaken als innovatie, planologie/herinrichting, gevolgen van eventuele uitkoop voor boeren en de vitaliteit van het platteland binnen de gemeente. De locatie van deze gesprekken kan wat ons betreft afwisselend bijvoorbeeld bij Boom & Bosch en bij een van de deelnemende boeren plaatsvinden.

Koeien in de wei
Afbeelding
Gospelkoor Rejoice met jaarlijkse kerstconcert in Torenpleinkerk Vrije tijd
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen zondag 4 december Lezersnieuws
Afbeelding
Koor Credo stopt en geef afscheidsconcert in Pauluskerk in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Winst voor biljarters BVL Sport
Afbeelding
Oliebollenactie De Ark gaat de oliebollen weer zelf bakken Lezersnieuws
Afbeelding
Boekpresentatie ‘Soldaten in de Vechtstreek’ bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Nieuws
Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend
Afbeelding
Happy Ouwers en exposities in het nieuwe Kampje in Loenen Lezersnieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 26 verenigingen uit Stichtse Vecht droegen bij aan dit succes Nieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 14 verenigingen uit De Ronde Venen droegen bij aan dit succes. Lezersnieuws
Afbeelding
Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nieuws
Afbeelding
Het Kompas krijgt knutselpapier van enorme omvang Nieuws