Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over armoede, klimaat en bestemmingsplan De Vecht

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdag 4 en woensdag 5 oktober vergaderen de commissies onder andere over de regels langs de Vecht, energiearmoede en het rekenkameronderzoek over het klimaatbeleid in Stichtse Vecht.

Commissievergadering Fysiek domein

4 oktober 2022, 19:30 uur, agenda en livestream.

Op de agenda

·         Bestemmingsplan Rondom De Vecht, reparatie 2021

·         Rekenkameronderzoek Klimaatbeleid

·         Archeologische verwachting- en beleidskaart

Bestemmingsplan Rondom De Vecht, reparatie 2021

In 2018 heeft de gemeenteraad bestemmingsplan Rondom De Vecht vastgesteld. Meerdere personen waren het hier niet mee eens en hebben bij de Raad van State beroep ingesteld, waarbij zij op een aantal gronden in het gelijk zijn gesteld. Daarom wordt het plan nu op een aantal punten ‘gerepareerd’. De reparaties zijn onder andere van toepassing op de locaties: Zandpad 76a (Schulp Vruchtensappen) Proostdijweg 1/ zandpad 2 met betrekking tot het afmeren van boten tijdens het vaarseizoen. 11 Inwoners, ondernemers of organisaties hebben zich aangemeld om bij dit onderwerp gebruik te maken van het spreekrecht.

Rekenkameronderzoek Klimaatbeleid

De Rekenkamercommissie deed in de periode november 2021 tot en met maart 2022 onderzoek naar het klimaatbeleid in de gemeente Stichtse Vecht. Daarbij stelde zij zich de volgende hoofdvraag: Op welke wijze heeft de gemeente Stichtse Vecht uitvoering gegeven aan het klimaatbeleid en in hoeverre is dit doelmatig en in hoeverre ligt de gemeente op koers voor wat betreft de door haar geformuleerde doelstellingen en ambities? De raad gaat in debat over het  eindrapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen.

Archeologische verwachting- en beleidskaart

De archeologische verwachting- en beleidskaart voor Stichtse Vecht zijn geactualiseerd. In de geactualiseerde kaart zijn nieuwe archeologische onderzoeksgegevens en inzichten verwerkt, zodat de juiste basisgegevens worden gebruikt bij de toetsing van (ruimtelijke) plannen op archeologie. De archeologische onderzoeken die in de loop van de jaren zijn uitgevoerd hebben veel nieuwe kennis opgeleverd. Ook ontwikkelingen in verwante disciplines, zoals geowetenschappen, hebben geleid tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld over de vorming van het landschap in het verleden. Dit is verwerkt in de kaart. De nieuwe kaart vervangt de beleidskaart voor Stichtse Vecht uit 2010. De nieuwe archeologische begrenzingen worden ook bindend voor inwoners.

Commissievergadering Sociaal domein

4 oktober 2022, 19:30 uur, agenda en audiostream

Op de agenda

 

·         Zienswijze begroting en bedrijfsplan 2023 Kansis

·         Nieuwe voorzitter Raad van Toezicht VO De Vechtstreek

·         Motie: Energiearmoede

·         Motie: Energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk  

·         Openstaande moties en toezeggingen

-       Ter kennisname : Uitvoeringsplan en brochure Nationaal Programma Onderwijs (NPO)

-       Ter kennisname : Jaarverantwoording Kinderopvang 2021

Motie energiearmoede

Op verzoek van D66/ PvdA is de motie voor een meldpunt energielasten aan de agenda van deze commissie toegevoegd. De fracties worden gevraagd op de motie te reageren.

Motie CDA - Energiekosten voor verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk

Op verzoek van het CDA wordt de motie besproken waarin de partij het college oproept om op korte termijn met verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk in gesprek te gaan om te polsen of er behoefte is aan een financiële ondersteuning van de energielasten en hen hier zo nodig bij te ondersteunen.

Commissievergadering Fysiek domein

5 oktober 2022, 19:30 uur, agenda en livestream.

Op de agenda

·         Bestemmingsplan de Vecht

Bestemmingsplan de Vecht

Bestemmingsplan De Vecht gaat over het gebruik van de rivier en de regels die hier van toepassing zijn. Het doel van dit bestemmingsplan is om alle regels inzichtelijk te maken, te actualiseren en waar mogelijk te uniformeren. 174 inwoners, ondernemers en organisaties hebben hun zienswijze op het plan ingediend. De inhoud van de zienswijzen leidt tot aanpassingen van het ontwerpbestemmingsplan. De behandeling van dit bestemmingsplan is in drieën geknipt: 

·         21 september voor de kernen Nigtevecht, Vreeland, Loenersloot en Loenen aan de Vecht (geweest).

·         5 oktober voor de kernen Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Breukelen en Kockengen;

·         10 oktober voor de kernen Maarssen-dorp, Maarssenbroek, Tienhoven/Molenpolder en Oud Zuilen.

Spreekrecht

Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van het spreekrecht. De spreektijd bedraagt maximaal 3 minuten. Aanmelden voor het spreekrecht kan tot dinsdag 5 oktober 2022, 12:00 uur. Stuur een e-mail naar: griffie@stichtsevecht.nl onder vermelding van het onderwerp waarover wordt ingesproken. Vooralsnog hebben 6 mensen zich hiervoor aangemeld.

Locatie

De commissies Fysiek Domein vinden plaats in het Koetshuis, de commissie Sociaal domein is in de Breukelenzaal van Boom & Bosch, Markt 12, 3621 AB Breukelen.

 

 

Gast van de raad

Wil je weten hoe raadsleden zich voorbereiden op vergaderingen en hoe stukken op de politieke agenda komen; Kortom een kijkje achter de schermen bij de lokale politiek?

Geef je dan op als ‘Gast van de Raad’. Voorafgaand aan een raadsvergadering heten we u van harte welkom in het Koetshuis op Boom en Bosch in Breukelen. We vertellen over de gemeenteraad, de politieke partijen, hoe de raad tot besluiten komt, hoe raadsleden zich voorbereiden en nemen de raadsagenda van de avond door. 

 

Beschikbare data 

·         1 november, 18:30 uur

·         of 20 december, 18:30 uur 

 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar griffie@stichtsevecht.nl. Of bel naar (0346) 25 42 75. U bent van harte welkom!

Afbeelding
Gospelkoor Rejoice met jaarlijkse kerstconcert in Torenpleinkerk Vrije tijd
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen zondag 4 december Lezersnieuws
Afbeelding
Koor Credo stopt en geef afscheidsconcert in Pauluskerk in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Winst voor biljarters BVL Sport
Afbeelding
Oliebollenactie De Ark gaat de oliebollen weer zelf bakken Lezersnieuws
Afbeelding
Boekpresentatie ‘Soldaten in de Vechtstreek’ bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Nieuws
Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend
Afbeelding
Happy Ouwers en exposities in het nieuwe Kampje in Loenen Lezersnieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 26 verenigingen uit Stichtse Vecht droegen bij aan dit succes Nieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 14 verenigingen uit De Ronde Venen droegen bij aan dit succes. Lezersnieuws
Afbeelding
Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nieuws
Afbeelding
Het Kompas krijgt knutselpapier van enorme omvang Nieuws