Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht praat bij over brug Vreeland, ontmoetingsplekken voor ouderen en energiearmoede

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdagavond worden de commissieleden onder andere geïnformeerd over het onderzoek naar ontmoetingslocaties voor ouderen, de ontwikkelingen in de WMO, huishoudelijke hulp, energiearmoede en de Brug aan de Bergseweg in Vreeland.

Informatieve commissie I

22 november, 19:30 uur

 

 Op de agenda:

·         Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en ontwikkelingen

·         Brug Bergseweg Vreeland

 

Gemeenschappelijke regeling Afval Verwijdering Utrecht (AVU) en ontwikkelingen

Frans van Dijk (directeur) en Peter Kompier (projectmanager / adviseur gemeenten) van de Afvalverwijdering Utrecht (AVU) zullen een presentatie geven waarop zij ingaan op:

·         de doelstellingen van de gemeenschappelijke regeling,

·         de werkwijze van de AVU,

·         de meerwaarde van de samenwerking met andere partijen binnen de branche

·         en de wijze waarop wordt bijgedragen aan een circulaire economie in onze provincie.

Tevens zullen zij ingaan op actuele ontwikkelingen en vragen beantwoorden.

 

Brug Bergseweg, Vreeland

Op verzoek van het CDA wordt de commissie geïnformeerd over de brug aan de Bergseweg in Vreeland. De brug is gebouwd maar vanwege onveiligheid gesloten. Vanaf 2020 zijn er door meerdere fracties al vele vragen gesteld over dit onderwerp richting het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast wil de fractie van het CDA weten of het College daadwerkelijk een weg blijvend wil afsluiten voor het overige verkeer.

Locatie en tijden

De vergadering is openbaar en wordt live in audio uitgezonden en de publieke tribune is open.

Locatie: Maarssenzaal, gemeentehuis Boom en Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

Tijd: 19:30 uur

Informatieve commissie II

22 november, 19:30 uur

 

Op de agenda

·         Onderzoek ontmoetingslocaties ouderen

·         Ontwikkelingen WMO/ huishoudelijke hulp

·         Energiearmoede

Onderzoek ontmoetingslocaties ouderen

Onderzoeker Aalko van der Veen presenteert de uitkomsten van het onderzoek naar de ontmoetingslocaties voor Ouderen. Wethouder Karin van Vliet schetst het vervolgtraject. Tijdens de raad van 6 juli is gevraagd om een update te geven over de toekomst van de ontmoetingslocaties voor ouderen. Er is een onderzoek gestart naar het nut, de noodzaak en (on)mogelijkheden van ontmoetingslocaties in Maarssen-Dorp, Maarssenbroek en Breukelen. In de presentatie worden verschillende scenario’s geschetst.

 

Ontwikkelingen WMO/ huishoudelijke hulp

Presentatie over de ontwikkelingen rondom de WMO/huishoudelijke hulp met ruimte voor vragen vanuit de commissie. Op verzoek van de fractie Samen Stichtse Vecht is een reactie van de Adviesraad Sociaal Domein en de reactiematrix van het college toegevoegd.

 

Energiearmoede

Op verzoek van D66 en de PvdA wordt het college gevraagd om de stand van zaken en de mogelijkheden van de gemeente toe te lichten op het thema energiearmoede. Er is ruimte voor vragen en op basis van enkele geschetste dilemma’s is er ruimte voor gesprek. Op advies van de portefeuillehouder heeft het CDA tijdens de raad van 1 november de motie ‘energiekosten verenigingen’ niet ingediend maar wordt ook dit onderwerp betrokken bij de informatieve commissie.

 

Locatie en tijden

De vergadering is openbaar. Je bent van harte welkom om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune. De vergadering wordt ook live in beeld en geluid uitgezonden via de livestream.

Tijd: 19:30 uur

Locatie: Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen

Afbeelding
Lezing in Vreeland over het rampjaar 1672 - 1673 vanuit een andere invalshoek Vrije tijd
Afbeelding
Stichtse Vecht investeert in buitensport “Deze investering is goed voor leefbaarheid in dorpen" Nieuws
Afbeelding
La Vuelta Holanda op alle fronten succesvol Nieuws
Afbeelding
Burgemeester Reinders leest voor op de Bijenschans Gemeente
Afbeelding
De liefde hangt in de lucht bij Kasteel de Haar Ondernemend
Afbeelding
Worstelaars Marcel en Tyrone Sterkenburg willen gouden plak bij Olympische Spelen Sport
Afbeelding
Mobiliteit van de toekomst in Merwede Nieuws
Afbeelding
ParkPodium Breukelen zoekt artiesten: wie durft? Nieuws
Afbeelding
Jaagpad terug langs de Vecht en het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis Nieuws
Afbeelding
Openbare repetitie Shantykoor De Vechtse Parlevinkers in Paviljoen De Wilgenplas Vrije tijd
Afbeelding
Levendige tentoonstelling 100 jaar tuinbouw Vleuten Nieuws
Afbeelding
BuurtAED-actie in Zandpad/Machinekade groot succes Nieuws
Afbeelding
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Wagendijk Kockengen in slechte staat, informatieavond over de reconstructie Nieuws