Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over nieuwe verkeersplannen en nieuwbouw Broeckland voor 23 miljoen euro

Gemeente

STICHTSE VECHT > Dinsdag  debatteren de politieke partijen over onder andere de aanzet van een nieuw mobiliteitsprogramma en de kostenraming van de nieuwbouw van het Broeckland college in Breukelen.

 

Commissie Fysiek Domein

29 november 2022, 19:30 uur, agenda

 Op de agenda

·         Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

·         Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.

·         Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht.

·         Startnotitie Mobiliteitsprogramma

·         Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond – Ook historie na 1850 is relevant voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart.

Startnotitie Mobiliteitsprogramma

Met de startnotitie Mobiliteitsprogramma stelt de raad de uitgangspunten vast voor een nieuw op te stellen Mobilitietsprogramma. Daarmee wordt een beleidskader geschetst voor het mobiliteitssysteem van de toekomst, waar Stichtse Vecht met het huidige Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan (GVVP) niet op is toegerust. Hier spelen ook duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol. Dit Mobiliteitsprogramma vloeit voort uit de Omgevingsvisie en dient ter vervanging van het GVVP uit 2013. 1 organisatie heeft zich aangemeld om in te spreken over dit onderwerp.

Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - Ook historie na 1850 is relevant voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart

De commissie bespreekt de motie van Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond. De partijen vinden dat ook historie na 1850 relevant is en moet worden opgenomen in de archeologische beleids- en verwachtingenkaart.

 

Commissie Sociaal Domein

Commissie Sociaal domein, 29 november, 19:30 uur, agenda

 

·         Bestedingsplan POK-middelen (parlementaire enquête kinderopvangtoeslag)

·         Handhaving Wet Inburgering en Participatiewet IOAW IOAZ

·         GGD-zienswijze begroting

·         Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland

·         Op verzoek PvdA: Uitvoeringsplan en brochure Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Stichtse Vecht

·         Motie: PvdA ‘liefde in de bijstand’

Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland College 

Op 2 februari 2022 is het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van het Broeckland College en de tijdelijke huisvesting en realisatie van een beach handbalveld door de raad vastgesteld. Afgelopen jaar zijn deze plannen verder uitgewerkt in samenwerking met het Broeckland College, Stichting Willibrord, directe omwonenden Broeckland College, HV Nijenrodes en gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp en een nader uitgewerkte kostenraming. Voor de realisatie van de plannen, is het nodig om het uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. De school heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van hun recht van bouwheerschap. Voorstel aan de raad is:

·         Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van €23.700.000 voor de realisatie van de nieuwbouw van het Broeckland College.

·         Een budget ter beschikking te stellen van €1.270.000 voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting.

·         Een budget ter beschikking te stellen van €1.170.000 om de vervroegde afschrijvingen te dekken

Motie: PvdA ‘liefde in de bijstand’

De PvdA wil de motie ‘liefde in de bijstand’ in de commissie bespreken en hoort graag de reacties van de andere fracties op deze motie. De partij stelt dat de kostendelersnorm uit de Bijstandswet maakt dat een bijstandsuitkering omlaag gaat als men gaat samenwonen en dat mensen in de bijstand niet gaan samenwonen omdat ze bang zijn gekort te worden op hun inkomen. De PvdA wil met de motie het college opdragen om de mogelijkheid te onderzoeken om mensen in de bijstand gedurende een periode ‘ruimte voor kennismaking’ te geven voor samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen en gedurende die periode de kostendelersnorm niet toe te passen.

Spreekrecht

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen gebruik maken van het spreekrecht. 2 inwoners hebben zich aangemeld om in te spreken over de ouderen locaties.

Locatie en tijden

Commissie fysiek domein

Het Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen, 19:30 uur

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream.

Commissie Sociaal domein

Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering wordt ook live in audio uitgezonden en is de volgende dag terug te luisteren.

--

Afbeelding
Controle kluisjes op middelbare scholen in Stichtse Vecht, geen strafbare zaken gevonden Nieuws
Afbeelding
College bezoekt Knooppunt Breukelen Nieuws
Afbeelding
Kerstconcert van RejoiSing in de Torenpleinkerk in Vleuten Vrije tijd
Afbeelding
Leden van het dameskoor Concordia in het zonnetje gezet Lezersnieuws
Afbeelding
Koning bezoekt het St. Antonius Ziekenhuis in Leidsche Rijn Nieuws
Afbeelding
Gratis OV in heel Utrecht voor kinderen in heel 2024, en geen prijsverhoging bus en tram Nieuws
Afbeelding
Provincie strooit voor de eerste keer dit seizoen Nieuws
Afbeelding
Het waterschap Stichtse Rijnlanden spant zich in om meer te leren over het gedrag van de otter Nieuws
Afbeelding
VVD Stichtse Vecht draagt Hans van den Akker voor als vervanger van Arjan Wisseborn Nieuws
Afbeelding
Officiële opening Foto Expositie HKM in Snavelenburg Vrije tijd
Afbeelding
Klassiek aan de Vecht – Vincent Kusters & Charlie Bo Meijering Vrije tijd
Afbeelding
Terugblik Sybren & Pascale sinds opening Fort de Gagel in Utrecht Ondernemend
Afbeelding
Boswachters varen bikkeltochten op de Nieuwkoopse Plassen Vrije tijd
Afbeelding
Doorstart werkzaamheden Karel Doormanweg Breukelen Nieuws