Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over nieuwe verkeersplannen en nieuwbouw Broeckland voor 23 miljoen euro

Gemeente

STICHTSE VECHT > Dinsdag  debatteren de politieke partijen over onder andere de aanzet van een nieuw mobiliteitsprogramma en de kostenraming van de nieuwbouw van het Broeckland college in Breukelen.

 

Commissie Fysiek Domein

29 november 2022, 19:30 uur, agenda

 Op de agenda

·         Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

·         Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.

·         Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht.

·         Startnotitie Mobiliteitsprogramma

·         Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond – Ook historie na 1850 is relevant voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart.

Startnotitie Mobiliteitsprogramma

Met de startnotitie Mobiliteitsprogramma stelt de raad de uitgangspunten vast voor een nieuw op te stellen Mobilitietsprogramma. Daarmee wordt een beleidskader geschetst voor het mobiliteitssysteem van de toekomst, waar Stichtse Vecht met het huidige Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan (GVVP) niet op is toegerust. Hier spelen ook duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol. Dit Mobiliteitsprogramma vloeit voort uit de Omgevingsvisie en dient ter vervanging van het GVVP uit 2013. 1 organisatie heeft zich aangemeld om in te spreken over dit onderwerp.

Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - Ook historie na 1850 is relevant voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart

De commissie bespreekt de motie van Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond. De partijen vinden dat ook historie na 1850 relevant is en moet worden opgenomen in de archeologische beleids- en verwachtingenkaart.

 

Commissie Sociaal Domein

Commissie Sociaal domein, 29 november, 19:30 uur, agenda

 

·         Bestedingsplan POK-middelen (parlementaire enquête kinderopvangtoeslag)

·         Handhaving Wet Inburgering en Participatiewet IOAW IOAZ

·         GGD-zienswijze begroting

·         Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland

·         Op verzoek PvdA: Uitvoeringsplan en brochure Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Stichtse Vecht

·         Motie: PvdA ‘liefde in de bijstand’

Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland College 

Op 2 februari 2022 is het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van het Broeckland College en de tijdelijke huisvesting en realisatie van een beach handbalveld door de raad vastgesteld. Afgelopen jaar zijn deze plannen verder uitgewerkt in samenwerking met het Broeckland College, Stichting Willibrord, directe omwonenden Broeckland College, HV Nijenrodes en gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp en een nader uitgewerkte kostenraming. Voor de realisatie van de plannen, is het nodig om het uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. De school heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van hun recht van bouwheerschap. Voorstel aan de raad is:

·         Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van €23.700.000 voor de realisatie van de nieuwbouw van het Broeckland College.

·         Een budget ter beschikking te stellen van €1.270.000 voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting.

·         Een budget ter beschikking te stellen van €1.170.000 om de vervroegde afschrijvingen te dekken

Motie: PvdA ‘liefde in de bijstand’

De PvdA wil de motie ‘liefde in de bijstand’ in de commissie bespreken en hoort graag de reacties van de andere fracties op deze motie. De partij stelt dat de kostendelersnorm uit de Bijstandswet maakt dat een bijstandsuitkering omlaag gaat als men gaat samenwonen en dat mensen in de bijstand niet gaan samenwonen omdat ze bang zijn gekort te worden op hun inkomen. De PvdA wil met de motie het college opdragen om de mogelijkheid te onderzoeken om mensen in de bijstand gedurende een periode ‘ruimte voor kennismaking’ te geven voor samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen en gedurende die periode de kostendelersnorm niet toe te passen.

Spreekrecht

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen gebruik maken van het spreekrecht. 2 inwoners hebben zich aangemeld om in te spreken over de ouderen locaties.

Locatie en tijden

Commissie fysiek domein

Het Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen, 19:30 uur

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream.

Commissie Sociaal domein

Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering wordt ook live in audio uitgezonden en is de volgende dag terug te luisteren.

--

Afbeelding
Fefinitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente
Afbeelding
MEC Maarssen opent uniek buitenleslokaal 't Nest in wijkpark Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Definitieve uitslag waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden met kandidaten Gemeente
Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws