Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over nieuwe verkeersplannen en nieuwbouw Broeckland voor 23 miljoen euro

Gemeente

STICHTSE VECHT > Dinsdag  debatteren de politieke partijen over onder andere de aanzet van een nieuw mobiliteitsprogramma en de kostenraming van de nieuwbouw van het Broeckland college in Breukelen.

 

Commissie Fysiek Domein

29 november 2022, 19:30 uur, agenda

 Op de agenda

·         Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 van het Recreatieschap Stichtse Groenlanden.

·         Voorgenomen 2e begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Plassenschap Loosdrecht e.o.

·         Kadernota 2024 Omgevingsdienst regio Utrecht.

·         Startnotitie Mobiliteitsprogramma

·         Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond – Ook historie na 1850 is relevant voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart.

Startnotitie Mobiliteitsprogramma

Met de startnotitie Mobiliteitsprogramma stelt de raad de uitgangspunten vast voor een nieuw op te stellen Mobilitietsprogramma. Daarmee wordt een beleidskader geschetst voor het mobiliteitssysteem van de toekomst, waar Stichtse Vecht met het huidige Gemeentelijke Verkeers- en vervoersplan (GVVP) niet op is toegerust. Hier spelen ook duurzaamheidsaspecten een belangrijke rol. Dit Mobiliteitsprogramma vloeit voort uit de Omgevingsvisie en dient ter vervanging van het GVVP uit 2013. 1 organisatie heeft zich aangemeld om in te spreken over dit onderwerp.

Motie Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - Ook historie na 1850 is relevant voor archeologische beleids- en verwachtingenkaart

De commissie bespreekt de motie van Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond. De partijen vinden dat ook historie na 1850 relevant is en moet worden opgenomen in de archeologische beleids- en verwachtingenkaart.

 

Commissie Sociaal Domein

Commissie Sociaal domein, 29 november, 19:30 uur, agenda

 

·         Bestedingsplan POK-middelen (parlementaire enquête kinderopvangtoeslag)

·         Handhaving Wet Inburgering en Participatiewet IOAW IOAZ

·         GGD-zienswijze begroting

·         Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland

·         Op verzoek PvdA: Uitvoeringsplan en brochure Nationaal Programma Onderwijs (NPO) Stichtse Vecht

·         Motie: PvdA ‘liefde in de bijstand’

Ontwerp en kostenraming nieuwbouw Broeckland College 

Op 2 februari 2022 is het voorbereidingskrediet voor de nieuwbouw van het Broeckland College en de tijdelijke huisvesting en realisatie van een beach handbalveld door de raad vastgesteld. Afgelopen jaar zijn deze plannen verder uitgewerkt in samenwerking met het Broeckland College, Stichting Willibrord, directe omwonenden Broeckland College, HV Nijenrodes en gemeente Stichtse Vecht. Dit heeft geresulteerd in een definitief ontwerp en een nader uitgewerkte kostenraming. Voor de realisatie van de plannen, is het nodig om het uitvoeringsbudget beschikbaar te stellen. De school heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van hun recht van bouwheerschap. Voorstel aan de raad is:

·         Een uitvoeringskrediet ter beschikking te stellen van €23.700.000 voor de realisatie van de nieuwbouw van het Broeckland College.

·         Een budget ter beschikking te stellen van €1.270.000 voor de realisatie van de tijdelijke huisvesting.

·         Een budget ter beschikking te stellen van €1.170.000 om de vervroegde afschrijvingen te dekken

Motie: PvdA ‘liefde in de bijstand’

De PvdA wil de motie ‘liefde in de bijstand’ in de commissie bespreken en hoort graag de reacties van de andere fracties op deze motie. De partij stelt dat de kostendelersnorm uit de Bijstandswet maakt dat een bijstandsuitkering omlaag gaat als men gaat samenwonen en dat mensen in de bijstand niet gaan samenwonen omdat ze bang zijn gekort te worden op hun inkomen. De PvdA wil met de motie het college opdragen om de mogelijkheid te onderzoeken om mensen in de bijstand gedurende een periode ‘ruimte voor kennismaking’ te geven voor samenwonen zonder gekort te worden op de bijstand of de bijstand geheel te verliezen en gedurende die periode de kostendelersnorm niet toe te passen.

Spreekrecht

Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen gebruik maken van het spreekrecht. 2 inwoners hebben zich aangemeld om in te spreken over de ouderen locaties.

Locatie en tijden

Commissie fysiek domein

Het Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen, 19:30 uur

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream.

Commissie Sociaal domein

Maarssenzaal - gemeentehuis Boom & Bosch, Markt 13, 3621 AB Breukelen

U bent van harte welkom op de publieke tribune. De vergadering wordt ook live in audio uitgezonden en is de volgende dag terug te luisteren.

--

Afbeelding
Stichtse Vecht investeert in buitensport “Deze investering is goed voor leefbaarheid in dorpen" Nieuws
Afbeelding
La Vuelta Holanda op alle fronten succesvol Nieuws
Afbeelding
Burgemeester Reinders leest voor op de Bijenschans Gemeente
Afbeelding
De liefde hangt in de lucht bij Kasteel de Haar Ondernemend
Afbeelding
Worstelaars Marcel en Tyrone Sterkenburg willen gouden plak bij Olympische Spelen Sport
Afbeelding
Mobiliteit van de toekomst in Merwede Nieuws
Afbeelding
ParkPodium Breukelen zoekt artiesten: wie durft? Nieuws
Afbeelding
Jaagpad terug langs de Vecht en het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis Nieuws
Afbeelding
Openbare repetitie Shantykoor De Vechtse Parlevinkers in Paviljoen De Wilgenplas Vrije tijd
Afbeelding
Levendige tentoonstelling 100 jaar tuinbouw Vleuten Nieuws
Afbeelding
BuurtAED-actie in Zandpad/Machinekade groot succes Nieuws
Afbeelding
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Wagendijk Kockengen in slechte staat, informatieavond over de reconstructie Nieuws
Afbeelding
Nationaal Voorleesontbijt bij peuters van PG Speelkwartier Lezersnieuws