Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over Woonbeleid, kerstbomen ophalen en motie aanvliegroute Schiphol

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdag 12 september bespreken de raadsfracties onder andere het woonbeleid en moties over een vierde aanvliegroute naar Schiphol en het behouden van de kerstbomen inzamelingsactie voor kinderen.

Commissie Fysiek domein (koetshuis)

12 september 2023, 19:30 uur, livestream

Op de agenda

·         Motie Stop de vierde aanvliegroute!

·         Woonvisie 2023- 2030

Hamerstukken voor de raad  

o    Ontwerp wijziging Gemeenschappelijke regeling ODRU   

o    Uitvoeringsprogramma bij Woonzorgvisie   

 Motie Stop de vierde aanvliegroute!

De fracties bespreken de motie die als doel heeft om het college te bewegen zich uit te spreken tegen een vierde aanvliegroute voor Schiphol en zich hiermee aan te sluiten bij de 16 andere gemeenten en de Provincie Utrecht die zich al hebben uitgesproken tegen de plannen. De indieners van de motie vrezen een toename aan geluidsoverlast en vervuiling en willen met de motie politieke bijval geven aan de petitie: Stop de vierde aanvliegroute. De motie is ingediend door GroenLinks met steun van de partijen PvdA, SP en HVV. 

De Woonvisie

De raad wordt gevraagd het Volkshuisvestingsprogramma 2023 – 2030 (Woonvisie 2023 – 2030) vast te stellen en gaat daarover in debat tijdens deze commissievergadering.

De Woonvisie 2023 - 2030 is een gezamenlijke visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen. Vanaf 2026 komt in plaats van de wettelijk verplichte woonvisie het ‘Volkshuisvestingsprogramma’ als onderdeel van de Omgevingsvisie. Deze woonvisie is eerder door de commissie besproken in de informatieve commissie op 31 januari 2023 en aan de orde geweest bij de peiling op 6 juni 2023. Verschillende fracties hebben wijzigingsvoorstellen aangekondigd.

 

De vergadering volgen

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune van het Koetshuis in Boom en Bosch, Markt 12 in Breukelen. De vergadering start om 19:30 uur. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream op deze pagina. De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te zien. Mocht de vergadering niet in op een avond worden afgehandeld dan wordt er verder vergadert op woensdag 13 september, 19:30 uur,[/Vergaderingen/Uitloopcommissie/2023/13-september/19:30] agenda

 

 

Commissie Sociaal domein en Financiën

12 september 2023, 19:30 uur, audiostream

Op de agenda

·         Jaarrekening 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 RHCVV  

·         Motie CDA - Kerstbomen ophalen 

·         Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 BghU 

·         Bestuursrapportage 2023  

·         Staat van de organisatie 

Hamerstukken voor de raad 

o    Eerste wijziging verordening precariobelasting 2023  

o    Statutenwijziging OBS de Regenboog  

o    Zienswijzen bedrijfsplan en begroting Kansis(beschut) 2024

Motie: Kerstbomen ophalen 

De fracties bespreken de motie van het CDA die als doel heeft om het college de opdracht te geven om de kerstbomen inzamelingsactie voor kinderen nieuw leven in te blazen. Tijdens de coronaperiode is dit stopgezet en door hoge kosten niet meer opgepakt. De fractie wil deze traditie graag voortzetten en wil het college oproepen op zoek te gaan naar een passende invulling om dit weer mogelijk te maken. 

De vergadering volgen

Inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune van de Maarssenzaal in Boom en Bosch, Markt 12 in Breukelen. De vergadering start om 19:30 uur. Deze vergadering is ook live te volgen via de audiostream op deze pagina. De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te luisteren.

Afbeelding
Plaatsing nieuwe wieken op korenmolen De Hoop in Loenen Nieuws
Foto: Roy Beusker
Inwoners Maarssen jagen op miljoenen in Postcode Loterij Miljoenenjacht Nieuws
Geen vuurwerk bij kinderboerderij
Kinderboerderij Otterspor zoekt vrijwilligers voor Koningsdag Nieuws
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 3 maart 2024 Lezersnieuws
Afbeelding
Jaap Velzel nieuwe voorzitter van de Seniorenraad Stichtse Vecht, afscheid van Irmgard Michielsen Nieuws
Afbeelding
Nieuwe voorzitter Keti Koti Utrecht: Jennifer Ferrier Nieuws
...
Agroforestry Netwerk Utrecht voor meer natuurinclusieve landbouw Nieuws
Afbeelding
Veel te doen in Activiteitencentrum Zebraspoor Vrije tijd
Afbeelding
Visdeurbel in Utrechtse gracht weer open, kijk naar de voorbij zwemmende vissen Nieuws
Afbeelding
Bloemen voor Oekrainers in Stichtse Vecht Nieuws
De teksten worden geprojecteerd
zing mee over de zee in het shantycafé De Vechtse Parlevinkers Vrije tijd
Afbeelding
Vergunning voor de Aldi op Plesmanpromenade is er door, wel extra beperkingen van overlast verkeer en parkeren Nieuws
Afbeelding
Roltrap station Maarssen snel weer in gebruik, lift gaat langer duren Nieuws
Li: Voorzitter Vrienden van De Aa, Remko Stilting
Nieuwe piano voor Zorggroep De Vechtstreek, locatie De Aa Lezersnieuws