Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over Woonbeleid, kerstbomen ophalen en motie aanvliegroute Schiphol

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdag 12 september bespreken de raadsfracties onder andere het woonbeleid en moties over een vierde aanvliegroute naar Schiphol en het behouden van de kerstbomen inzamelingsactie voor kinderen.

Commissie Fysiek domein (koetshuis)

12 september 2023, 19:30 uur, livestream

Op de agenda

·         Motie Stop de vierde aanvliegroute!

·         Woonvisie 2023- 2030

Hamerstukken voor de raad  

o    Ontwerp wijziging Gemeenschappelijke regeling ODRU   

o    Uitvoeringsprogramma bij Woonzorgvisie   

 Motie Stop de vierde aanvliegroute!

De fracties bespreken de motie die als doel heeft om het college te bewegen zich uit te spreken tegen een vierde aanvliegroute voor Schiphol en zich hiermee aan te sluiten bij de 16 andere gemeenten en de Provincie Utrecht die zich al hebben uitgesproken tegen de plannen. De indieners van de motie vrezen een toename aan geluidsoverlast en vervuiling en willen met de motie politieke bijval geven aan de petitie: Stop de vierde aanvliegroute. De motie is ingediend door GroenLinks met steun van de partijen PvdA, SP en HVV. 

De Woonvisie

De raad wordt gevraagd het Volkshuisvestingsprogramma 2023 – 2030 (Woonvisie 2023 – 2030) vast te stellen en gaat daarover in debat tijdens deze commissievergadering.

De Woonvisie 2023 - 2030 is een gezamenlijke visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen. Vanaf 2026 komt in plaats van de wettelijk verplichte woonvisie het ‘Volkshuisvestingsprogramma’ als onderdeel van de Omgevingsvisie. Deze woonvisie is eerder door de commissie besproken in de informatieve commissie op 31 januari 2023 en aan de orde geweest bij de peiling op 6 juni 2023. Verschillende fracties hebben wijzigingsvoorstellen aangekondigd.

 

De vergadering volgen

U bent van harte uitgenodigd op de publieke tribune van het Koetshuis in Boom en Bosch, Markt 12 in Breukelen. De vergadering start om 19:30 uur. Deze vergadering is ook live te volgen via de videostream op deze pagina. De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te zien. Mocht de vergadering niet in op een avond worden afgehandeld dan wordt er verder vergadert op woensdag 13 september, 19:30 uur,[/Vergaderingen/Uitloopcommissie/2023/13-september/19:30] agenda

 

 

Commissie Sociaal domein en Financiën

12 september 2023, 19:30 uur, audiostream

Op de agenda

·         Jaarrekening 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 RHCVV  

·         Motie CDA - Kerstbomen ophalen 

·         Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 BghU 

·         Bestuursrapportage 2023  

·         Staat van de organisatie 

Hamerstukken voor de raad 

o    Eerste wijziging verordening precariobelasting 2023  

o    Statutenwijziging OBS de Regenboog  

o    Zienswijzen bedrijfsplan en begroting Kansis(beschut) 2024

Motie: Kerstbomen ophalen 

De fracties bespreken de motie van het CDA die als doel heeft om het college de opdracht te geven om de kerstbomen inzamelingsactie voor kinderen nieuw leven in te blazen. Tijdens de coronaperiode is dit stopgezet en door hoge kosten niet meer opgepakt. De fractie wil deze traditie graag voortzetten en wil het college oproepen op zoek te gaan naar een passende invulling om dit weer mogelijk te maken. 

De vergadering volgen

Inwoners zijn van harte uitgenodigd op de publieke tribune van de Maarssenzaal in Boom en Bosch, Markt 12 in Breukelen. De vergadering start om 19:30 uur. Deze vergadering is ook live te volgen via de audiostream op deze pagina. De dag na de vergadering is deze er ondertiteld terug te luisteren.

Afbeelding
Koning Winter bij Kaarslicht-in-Vreeswijk Vrije tijd
Afbeelding
Hockey Jongens onder 12-3 MHV winterkampioen Sport
Afbeelding
Resultaten enquête: inwoners denken mee over speelplekken in Stichtse Vecht Gemeente
Afbeelding
Oudjaarsconference Vincent Bijlo en Jeroen Wielaert in Bibliotheek Neude Vrije tijd
Afbeelding
Zelf veilig leren computeren? Het kan in de Bibliotheek Stichtse Vecht Gemeente
Afbeelding
Fietsverlichtingscontrole in Mijdrecht voor meer verkeersveiligheid Nieuws
Afbeelding
Nieuwe directeur Openbare Basisschool De Regenboog Lezersnieuws
Afbeelding
Concert Mike Boddé & Ineke van Klinken – Prikkel Vrije tijd
Afbeelding
Wijzigingen rondom het Alzheimercafé Maarssen in 2024 Lezersnieuws
Afbeelding
Voorbereidingen verkoop nieuwbouwplan Art Royale Utrecht van start met woonwens-enquête Ondernemend
Afbeelding
Overvallers tankstation Ruimteweg nog spoorloos Nieuws
Afbeelding
Kansen voor de kwabaai in de Vechtplassen, geheimzinnige vis trommelt er op los Nieuws
Afbeelding
Kerstbingo in Vreeland. Vrije tijd
Afbeelding
Inwoners praten mee over aardgasvrij Stichtse Vecht Nieuws