Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over woonvisie, kerstbomen ophalen en vliegverkeer Schiphol

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdagavond vergadert de gemeenteraad onder andere over de Woonvisie. Dit agendapunt heeft veel partijen in beweging gezet om een flink aantal moties en amendementen in te dienen.  

Op de agenda

Spreekrecht inwoners

Benoeming en beëdiging commissielid Nieuw Links

Hamerstukken:

Bestemmingsplan Zandpad 41 Hamerstuk 16 documenten

Bestemmingsplan Griendweg 1 in Tienhoven

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Stichtse Vecht 2024

Ontwerp wijziging Gemeenschappelijke regeling ODRU

Jaarrekening 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 RHCVV

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 BghU

Eerste wijziging verordening precariobelasting 2023

Statutenwijziging OBS de Regenboog

Zienswijzen bedrijfsplan en begroting Kansis(beschut) 2024

Strategische verkenning Breukelen

Bespreekstukken:

Bestemmingplan ‘Verzamelplan Stichtse Vecht’

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit Stichtse Vecht 2024

Bestuursrapportage 2023

Woonvisie 2023 – 2030, klik hier door naar de agenda voor de moties en amendementen.

Motie CDA – Kerstbomen ophalen

Motie GroenLinks e.a. – inzake Route Schiphol aangescherpt

Spreekrecht

1 inwoner heeft aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht over het onderwerp Park Avenue in Maarssen. De inspreker mag 3 minuten het woord voeren richting de raad.

De Woonvisie

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het Volkshuisvestingsprogramma 2023 – 2030 (Woonvisie 2023 – 2030). De Woonvisie 2023 – 2030 is een gezamenlijke  visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen. Vanaf 2026 komt in plaats van de wettelijk verplichte woonvisie het ‘Volkshuisvestingsprogramma’ als onderdeel van de Omgevingsvisie. De raadsfracties geven de accenten aan die zij belangrijk vinden binnen de woonvisie en gaan hierover in debat. Verschillende fracties dienen (wijzigings)voorstelllen in om richting te geven aan de woonvisie.

Motie: Kerstbomen ophalen

De fracties besluiten over de motie van het CDA die als doel heeft om het college de opdracht te geven om de kerstbomen inzamelingsactie voor kinderen nieuw leven in te blazen. Tijdens de coronaperiode is dit stopgezet en door hoge kosten niet meer opgepakt. De fractie wil deze traditie graag voortzetten en wil het college oproepen op zoek te gaan naar een passende invulling om dit weer mogelijk te maken.

Aankondiging 19 maart 2024
Paasmuziek in de Pauluskerk Vrije tijd
Afbeelding
Uitslagen schietsport vereniging SV Loenen Sport
Sylvia Speel, projectleider Beheer & Onderhoud bij Beweging 3.0 en Nienke Bakker, programmamanager Duurzaam Ondernemen bij Beweging 3.0
Honderdste duurzaamheidscertificaat voor de Utrechtse zorg uitgereikt Ondernemend
Afbeelding
Video Nieuw themagebied: DierenPark Amersfoort opent Chimpanseevallei in 2024 Vrije tijd
Afbeelding
Utrechtse Energieboswachters in opmars: burgerexperts kunnen dit voorjaar versterking verwachten Nieuws
Het jongerenwerk, de politie en de gemeente bij de JOP in Wilnis.
Wilnis heeft nieuwe ontmoetingsplek voor de jeugd Nieuws
Afbeelding
Herstel toeslagenaffaire: hulp voor jongeren Stichtse Vecht met problematische schulden Gemeente
Afbeelding
Woning Valkenkamp blijft nog langer dicht op last burgemeester Nieuws
Afbeelding
Bomen langs Sweserengseweg niet veilig, gemeente gaat nu met spoed kappen Nieuws
Afbeelding
Geannuleerd: bewonersavond Scheendijk op 20 februari gaat niet door Gemeente
Afbeelding
Middag van het Fantastische Boek in Bieb Neude Bieb vol sciencefiction, fantasy en horror Vrije tijd
Afbeelding
Patrick uit Utrecht wint 25.000 euro bij de VriendenLoterij Ondernemend
Afbeelding
Parcoursrecord PK Sport Bosdijkloop verbroken Sport
Afbeelding
Provincie Utrecht verheugd met miljoenen vanuit het Rijk, geld voor landelijk gebied Nieuws