Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over woonvisie, kerstbomen ophalen en vliegverkeer Schiphol

Gemeente

STICHTSE VECHT > Op dinsdagavond vergadert de gemeenteraad onder andere over de Woonvisie. Dit agendapunt heeft veel partijen in beweging gezet om een flink aantal moties en amendementen in te dienen.  

Op de agenda

Spreekrecht inwoners

Benoeming en beëdiging commissielid Nieuw Links

Hamerstukken:

Bestemmingsplan Zandpad 41 Hamerstuk 16 documenten

Bestemmingsplan Griendweg 1 in Tienhoven

Verordening uitvoering en handhaving (omgevingsrecht) Stichtse Vecht 2024

Ontwerp wijziging Gemeenschappelijke regeling ODRU

Jaarrekening 2022 en meerjarenbegroting 2024-2027 RHCVV

Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 BghU

Eerste wijziging verordening precariobelasting 2023

Statutenwijziging OBS de Regenboog

Zienswijzen bedrijfsplan en begroting Kansis(beschut) 2024

Strategische verkenning Breukelen

Bespreekstukken:

Bestemmingplan ‘Verzamelplan Stichtse Vecht’

Verordening op de gemeentelijke adviescommissie voor omgevingskwaliteit Stichtse Vecht 2024

Bestuursrapportage 2023

Woonvisie 2023 – 2030, klik hier door naar de agenda voor de moties en amendementen.

Motie CDA – Kerstbomen ophalen

Motie GroenLinks e.a. – inzake Route Schiphol aangescherpt

Spreekrecht

1 inwoner heeft aangegeven gebruik te willen maken van het spreekrecht over het onderwerp Park Avenue in Maarssen. De inspreker mag 3 minuten het woord voeren richting de raad.

De Woonvisie

De raad wordt gevraagd een besluit te nemen over het Volkshuisvestingsprogramma 2023 – 2030 (Woonvisie 2023 – 2030). De Woonvisie 2023 – 2030 is een gezamenlijke  visie van de gemeente en haar maatschappelijke partners op het gebied van wonen. Vanaf 2026 komt in plaats van de wettelijk verplichte woonvisie het ‘Volkshuisvestingsprogramma’ als onderdeel van de Omgevingsvisie. De raadsfracties geven de accenten aan die zij belangrijk vinden binnen de woonvisie en gaan hierover in debat. Verschillende fracties dienen (wijzigings)voorstelllen in om richting te geven aan de woonvisie.

Motie: Kerstbomen ophalen

De fracties besluiten over de motie van het CDA die als doel heeft om het college de opdracht te geven om de kerstbomen inzamelingsactie voor kinderen nieuw leven in te blazen. Tijdens de coronaperiode is dit stopgezet en door hoge kosten niet meer opgepakt. De fractie wil deze traditie graag voortzetten en wil het college oproepen op zoek te gaan naar een passende invulling om dit weer mogelijk te maken.

Afbeelding
Volop genieten bij Maarssen On Ice na sfeervolle opening Nieuws
Afbeelding
Veel belangstelling bij opening tentoonstelling 'De stem van het volk' bij Regionaal Archief RHCVV in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Volkskerstzangdienst in de Ark Vrije tijd
Afbeelding
Stichtse Vecht ook aan tafel bij fusiegesprekken van Wijdemeren Nieuws
Afbeelding
St. Antonius Ziekenhuis gaat twee bloedafname-robots van Vitestro inzetten Ondernemend
Afbeelding
Spaanse kerstmuziek door het Apollo Ensemble in Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Volop genieten bij Eetcafé Rabelais Ondernemend
Afbeelding
Goud Inkoop Bus komt extra langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Klassieke Muziek Nu, is een prachtige voorstelling met klassieke muziek in een modern jasje in Theater Piet Mondriaan Vrije tijd
Afbeelding
Mike Lodder en bestuur OSM'75 Atletiek en Recreatiesport winnen Vrijwilligersprijs 2023 Nieuws
Afbeelding
Tijdelijke maatregelen ten behoeve van verkeersveiligheid Ruimteweg Nieuws
Afbeelding
Gemeente De Ronde Venen bevordert eerlijk afvalbeleid Alleen gechipte afvalcontainers worden nog geleegd in het nieuwe jaar Nieuws
Afbeelding
Schaatsen uit het vet voor Maarssen On Ice Vol plezier en vermaak op het ijs Nieuws
Afbeelding
Winterwandeling rond de Vinkeveense Plassen Vrije tijd