Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over zonnevelden en reclamemasten.

Gemeente

STICHTSE VECHT > De raad bespreekt en besluit dinsdag over een reclamemast bij de Corridor in Breukelen en over de strategie Zonnevelden. Als hamerstukken staan onder meer de bestemmingsplannen: Afvalscheidingsstation Breukelen, ’t Kockenest in Kockengen en Zogweteringlaan 10 op de agenda. 

Op de agenda

·         In Memoriam wethouder Arjan Wisseborn

·         Spreekrecht inwoners

·         Vaststellen van de agenda

·         Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 5 maart 2024

·         Vragenhalfuur voor leden van de raad

·         Lijst ingekomen stukken

·         Benoemen commissieleden GroenLinks

·         Benoemen wethouder

Hamerstukken

·         Verantwoording fractiebudgetten 2023

·         Ontwerp wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke regeling GGDrU

·         Compensatie publieke en maatschappelijke voorzieningen

·         Vaststelling bestemmingsplan Zogweteringlaan 10 Maarssen

·         Vaststelling bestemmingsplan t Kockenest Kockengen

·         Vaststelling bestemmingsplan Afvalscheidingsstation Breukelen

Bespreekstukken

·         1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht e.o.

·         Niet afgeven verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning reclamemast De Corridor

·         Strategie ZonneveldenIn Memoriam wethouder Arjan Wisseborn
Na opening van de vergadering staan we stil bij het plotseling overlijden van wethouder Arjan Wisseborn. Arjan was al enige tijd ziek en werd, zoals bekend, als wethouder vervangen. Arjan Wisseborn overleed op donderdag 14 maart. Arjan is 60 jaar geworden.
Arjan Wisseborn was vanaf 2018 tot 2021 raadslid (VVD) en werd in september 2021 benoemd tot wethouder van de gemeente Stichtse Vecht. Na het in Memoriam zal de vergadering kort worden geschorst.

Spreekrecht inwoners
Er hebben zich twee inwoners aangemeld om gebruik te maken van hun spreekrecht. Zij spreken in over:

-       Strategie zonnevelden en het afvalscheidingsstation in Breukelen.

1e begrotingswijziging 2024 Plassenschap Loosdrecht e.o.

De fractie van de SP heeft een amendement ingediend. De fractie wil meer focus op de opdracht van het Plassenschap om laagdrempelige recreatie in de natuur te behouden.

Niet afgeven verklaring van geen bedenkingen voor aanvraag omgevingsvergunning reclamemast De Corridor
Op bedrijventerrein de Corridor in Breukelen zit een autodealer gevestigd die graag een reclamemast wil vervangen voor een 12 meter hoge mast met LED-schermen. De gemeente stelt de raad voor hier niet mee in te stemmen en zich positief te uitten over het plan om een (1) verzamelreclamemast voor meerdere bedrijven wel toe te staan. Tijdens de commissiebehandeling op 26 maart is aangegeven dat een amendement en motie over een verzamelmast wordt overwogen.

Strategie zonnevelden
De gemeente Stichtse Vecht wil geen windmolens en zet in op zonne-energie. In regionaal verband heeft Stichtse Vecht afgesproken in 2040 0,2 Twh duurzame energie op te wekken en in 2030 0,1 Twh. In het uitvoeringsprogramma ‘ Op weg naar nieuwe energie’ is voor deze collegeperiode bepaald op 0,05 Twh, vergund in 2026. Om deze ambitie te halen zijn zonnevelden nodig. Als het gaat om zonnevelden, moet je bij 0,1 Twh op basis van de huidige technieken denken aan ongeveer 200 voetbalvelden.

De commissie bespreekt of zij zich kunnen vinden in de kaders die voor de initatiefnemers worden opgesteld.

a)    Initiatieven dienen primair gesitueerd te worden in de focusgebieden Maarssenbroek-Noord, Kortrijk en Corridor-Noord

b)     Initiatieven worden getoetst aan 100% lokaal eigendom. Dit houdt in dat iedereen in Stichtse Vecht eigenaar moet kunnen worden van een initiatief middels een bewonerscollectief of lokale partners. Toegankelijkheid, zeggenschap en economisch eigendom zijn daarbij belangrijk.

c)     Initiatieven voldoen aan randvoorwaarden zoals een gedegen participatie en goede landschappelijke inpassing


Op dit agendapunt zijn 3 amendementen en een motie ingediend.  
A 18.1 CDA e.a. - Zonnevelden randvoorwaarden. Technische wijziging

A 18.2 CDA e.a. - Zonnevelden participatie. Technische wijziging

A 18.3 CU-SGP - Strategie Zonnevelden - inzake betrekken gebiedspartners. Technische wijziging en mede-indiener

M. 18.1 GL e.a. - financiële rugdekking initiatiefnemers zonnevelden


Agenda, locatie, tijden en videostream

De vergaderingen zijn publiek toegankelijk.

Raadzaal, Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen.

Start 19:30 uur

Klik hier voor de agenda en de livestream. Of kijk vanaf 19:00 uur naar Rondom de raad met interviews en duiding op de kanalen van RTV Stichtse Vecht.

.

Fotosafari in het natuurgebied bij Vredegoed
Er zijn nog plaatsen beschikbaar voor de Fotosafari op 25 mei bij Streekmuseum Vredegoed! Vrije tijd
Zwemlust zoekt vrijwilligers
Zwemlust Nieuwersluis zoekt versterking Lezersnieuws
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding voor Hans Stevens uit Maarssenbroek Gemeente
Afbeelding
Open Hof nog steeds inleverlocatie in Maarssen voor producten voedselbank Stichtse Vecht Lezersnieuws
Gespreksleiders op de bijeenkomst
Video SeniorenRaad Stichtse Vecht wil meer regie om krachtig ouder te worden Nieuws
Afbeelding
Stichtse Vecht gaat hondenbelasting afschaffen en andere hoofdpunten uit de Voorjaarsnota Nieuws
Afbeelding
Woningsluiting Zwanenkamp in Maarssenbroek wegens illegale prostitutie, drie mensen aangehouden Nieuws
Afbeelding
Belangrijke stap in nieuwbouw Ruimtekwartier in Maarssenbroek, start bouw 499 appartementen Nieuws
Afbeelding
Mathijs Bouwman nieuwe directeur-bestuurder van DE KOM. Lezersnieuws
Gezellig winkelen in hart van Maarssen.
Stenen winkels maken hart van Maarssen de moeite waard Ondernemend
Afbeelding
Utrechts Kunstdoolhof bijzondere soundtrack 'Uit het oog' van Eefje de Visser vormt soundtrack voor Doloris Anoma Maze Lezersnieuws
Afscheid van voorzitter Henny Smorenburg.
Succesvolle Algemene Ledenvergadering bij Onderling Verzekerd Ondernemend
Afbeelding
Boeren en tuinders overhandigen eerste spandoek aan de provincie Utrecht Nieuws
Afbeelding
Burgemeester op bezoek bij 101-jarige meneer Bouwman uit Maarssen-Dorp Gemeente