Provincie Utrecht
Provincie Utrecht

GroenLinks Stichtse Vecht hekelt besluitvorming rond de N201 bij Loenersloot

Nieuws

LOENERSLOOT > Volgens GroenLinks is het mis gegaan met de besluitvorming rond de verkeersproblemen op de N201 en over de participatie valt wel wat op te merken.

Bij Loenersloot wordt het breder en drukker om de doorstroming te verbeteren en dat valt verkeerd bij de Dorpsraad en enkele bewoners, zo bleek vorige week al in enkele ingezonden brieven aan VARnws. 

Reden voor GroenLinks-raadslid Ed Theunen om vragen te stellen aan het college. 'Men geeft aan dat de wensen van de bevolking genegeerd zijn en dat de inspraak slechts voor de vorm (b)lijkt te zijn geweest. De fractie van GroenLinks is eveneens teleurgesteld in het voorstel. Er wordt ingezet op de snelle doorstroom van nog meer autoverkeer en niet op het beperken van de overlast en de milieuschade voor de gemeente en de kern Loenersloot in het bijzonder', aldus Theunen. 'Het college van B&W van Stichtse Vecht, noch de gemeenteraad zijn bepalend in de keuze van de provincie en Rijkswaterstaat. Dat neemt niet weg dat met name het College op de diverse provinciale overlegtafels invloed kan uitoefenen op de uiteindelijke keuzes.'

GroenLinks wil nu opheldering over de inspanningen van de gemeente. 'Wat is in het bijzonder de opvatting over het knelpunt bij de kern Loenersloot ? Wil het college hierin het standpunt verdedigen dat ook in de kern Loenersloot een aangepaste snelheid gehanteerd dient te worden, vergelijkbaar met de situatie in Vreeland?, zo wil de fractie weten. 

In Vreeland wordt een uitzondering gemaakt op de 80 kilometer omdat de weg dicht bij de bebouwing loopt. Loenersloot is als kern weliswaar kleiner, maar zeker vergelijkbaar. Sterker, de bebouwing van de binnenweg ligt dichterbij de N201, zo stelt GroenLinks. 'Waarom niet vanaf de A2 tot de huidige grens bij Vreeland de snelheid aanpassen tot 50 of 60 km per uur ? Het is volgens onze fractie een keuze voor de provincie en zeker geen dwingend principe', vervolgt raadslid Theunen. 'Deelt het college de zorg van de bevolking van Loenersloot dat verbreding van de weg de leefkwaliteit (onder meer geluid en fijnstof) negatief beïnvloedt ? GroenLinks benadrukt hierbij dat het gaat over de cumulatie van milieueffecten. Het is niet alleen extra belasting van een verbrede N201. Het komt bovenop onder meer de uitstoot van de scheepvaart op het Amsterdam Rijn kanaal en de verbrede A2.'

GroenLinks wil nu weten of het college in kaart wil brengen wat de gevolgen zijn voor Loenersloot en of de wethouder nog kans ziet bij de provincie om de plannen aan te passen.

Afbeelding
Estafettestaking bereikt midden van het land CNV: Vrijdag acties in Metaal & Techniek regio Utrecht op Lage Weide Ondernemend
Afbeelding
Burgemeester Ap Reinders op bezoek bij 100-jarige mevrouw Groen-Abma uit Loenen Gemeente
Monitoren en bijstellen van het slootwaterpeil
Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor innovatieve ideeën in de landbouw Nieuws
----
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Meer inzicht nodig in effecten Ruimtekwartier in Maarssenbroek op leefomgeving, natuur en klimaat Nieuws
Fort Nieuwersluis sluit tijdelijk voor publiek Nieuws
Afbeelding
Wegafsluitingen in Maarssen-Dorp op Koningsdag Gemeente
Mark de Haas (Minkema College), Martijn van der Kroef (Pouw Vervoer) en Tijmen Smit (Kalsbeek College)
Kalsbeek en Minkema gaan voortaan samen met de bus Ondernemend
Afbeelding
Expositie van 564 ansichtkaarten van Harmelen in het Dorpshuis Vrije tijd
Afbeelding
Molen de Trouwe Wachter in Tienhoven opent deur op Nationale Molendag Vrije tijd
Afbeelding
Open Rotaryavond Rotaryclub Maarssen Breukelen Digitaal en divers: symbiose of botsing? Lezersnieuws
Afbeelding
Jongste Olympische sport groots(t) in Utrecht Olympische status in 2028 tekenend voor de ontwikkeling van flag football Sport
Afbeelding
Buitenplaats Kameryck organiseert voor het tweede jaar op rij gratis lunch voor ouderen Ondernemend
Afbeelding
Nieuwe borden bij UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, ook Fort Maarsseveen en Fort Nieuwersluis Nieuws

Vrije tijd

Sport

Ondernemend

Lezersnieuws