Afbeelding
Colijn van Noort,

Utrecht en Stichtse Vecht starten samen werkgeverscheque voor meer duurzame banen

Nieuws

REGIO > Stichtse Vecht en Utrecht starten met het bieden van een nieuwe werkgeverscheque. Werkgevers ontvangen zo een tijdelijke financiële tegemoetkoming om mensen die moeilijk aan het werk komen sneller te helpen. De Werkgeverscheque bedraagt maximaal € 3.000,- voor een arbeidsovereenkomst van zes maanden en maximaal € 5.000,- voor een arbeidsovereenkomst van maximaal twaalf maanden.


De werkgeverscheque is een uitbreiding van bestaande hulpmiddelen en is een samenwerking van de gemeenten Utrecht en Stichtse Vecht. Utrecht verruimt hiermee de subsidieruimte en maakt de toepassing voor meer mensen mogelijk. Voor de gemeente Stichtse Vecht is dit een nieuw instrument om mensen uit de bijstand aan een baan te helpen.

Wethouder Werk en Inkomen Utrecht, Linda Voortman: “Met de werkgeverscheque investeren we echt in een duurzame werkplek voor onze werkzoekenden. Mooi dat dit initiatief echt op basis van behoefte tot stand is gekomen. Dit stimuleert werkgevers deze mensen de kans te geven om aan de slag te gaan.“

Wethouder Werk en Inkomen van Stichtse Vecht Maarten van Dijk: “Met de werkgeverscheque hopen we het risico voor werkgevers zoveel mogelijk te beperken. Niet iedere werknemer uit de bijstand kan altijd meteen op volle kracht meedraaien’.

Deze groep mensen heeft vaak extra begeleiding nodig, bijvoorbeeld omdat ze langdurig werkloos zijn, slecht Nederlands spreken of uit een sociaal isolement komen. De extra begeleiding voor werknemers die vooral in het eerste jaar nodig is, kan vanuit de werkgeverscheque worden betaald. De gemeenten verwachten dat meer mensen zo aan het werk komen en blijven. Hiermee lopen de gemeenten voorop in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. De gemeenten monitoren de resultaten en onderzoeken of deze aanpak voor de hele regio kan werken.

Aanvragen
 Werkgevers kunnen een aanvraag indienen als ze een kandidaat uit Utrecht of Stichtse Vecht met bijstandsuitkering aannemen voor tenminste zes maanden en deze kandidaat gerichte begeleiding krijgt. De gemeente bekijkt dan of de inzet van een werkgeverscheque past bij de situatie. Met dit initiatief krijgt de kandidaat meer gelegenheid zich te ontwikkelen in het werk. De werkgever krijgt compensatie voor de tijdelijk lagere arbeidsproductiviteit van de kandidaat en de eventuele noodzakelijke extra begeleidingskosten op de werkvloer.

Tijdelijke ondersteuning
 De werkgeverscheque is bedoeld voor mensen die tijdelijke ondersteuning nodig hebben. Voor mensen die langer dan 12 maanden of structureel ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen en te blijven, zijn andere instrumenten beschikbaar. Bijvoorbeeld een structurele bijdrage in de loonkosten van een werknemer, dit wordt een loonkostensubsidie genoemd.

Meer informatie?
Werkgevers die meer informatie willen over die ondersteuningsmogelijkheden, kunnen contact opnemen met het regionale werkgeversservicepunt, de gemeente Utrecht of het werkgeversservicepunt van de gemeente Stichtse Vecht

Afbeelding
Intentie tot fusie bibliotheken Angstel, Vecht en Venen (AVV) en Het Groene Hart (HGH) Nieuws
Afbeelding
Enthousiaste deelnemers Z-route vinden hun weg in Stichtse Vecht, meer zelfredzaamheid voor statushouders Gemeente
Binnenkant molen Renk Ruiter,
Utrechts Landschap bestrijdt bonte knaagkever in Kortrijkse Molen Nieuws
Afbeelding
10 juni: informatieavond Vierde Aanvliegroute Schiphol, ook over Stichtse Vecht Nieuws
Gevaar op de weg.
Streekbelangen wil opheldering over onderhoud centrum Kockengen Nieuws
Afbeelding
De Europese verkiezingen komen eraan, Stichtse Vecht is er klaar voor Nieuws
Theekoepel Vechtevoort
Aan de wandel met Willem van Leusden, rondwandeling met gids door Maarssen Vrije tijd
----
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Samenwerken om levens te redden, Hartreanimatie Stichtse Vecht plaatst een AED in 't Heycop Nieuws
Afbeelding
DOMunder viert 10-jarig bestaan op Domplein met expositie Gevonden Voorwerpen Vrije tijd
Afbeelding
Groot onderhoud N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn Gemeente
Afbeelding
Twee explosies op Kanaleneiland en Vleuten Nieuws
Afbeelding
Eerste paal voor nieuwbouw Het Kwadrant Nieuws
Afbeelding
Warmtepompen, koeling en uw eigen energieopslag, Ontdek de toekomst van comfort en besparing tijdens infolezing op 8 juni Ondernemend