Afbeelding

Pilot voor bescherming legakkers in Kievitsbuurt van start

Nieuws

REGIO > Binnen het project ‘Herstel en duurzaam behoud legakkerlandschap in de Kievitsbuurten’ voert gemeente Stichtse Vecht 6 pilots uit om te onderzoeken welke type natuurvriendelijke beschoeiing het beste werkt om legakkers te beschermen. De werkzaamheden voor deze pilots zijn gestart. Donderdag 9 december is het bouwbord onthuld door Maarten van Dijk, wethouder natuur en landschap in Stichtse Vecht, en door Jan-Jaap de Kloet, adviseur gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen bij het Plassenschap Loosdrecht e.o. en verantwoordelijk wethouder in Wijdemeren.

Wethouder Maarten van Dijk: “Als gemeente willen we graag dat het unieke legakkerlandschap in de Kievitsbuurten behouden blijft. Het is een icoon van onze cultuurhistorie, de natuur is er heel bijzonder en het is een fantastische plek om te recreëren.” Jan-Jaap de Kloet vult aan: “Met dit project stimuleert de gemeente de aanleg van natuurvriendelijke beschoeiingen. Dat is goed voor de natuur en voor de waterkwaliteit. Als Plassenschap stellen we dan ook graag legakkers ter beschikking om te experimenteren met verschillende typen beschoeiing, zodat ze straks particuliere legakkereigenaren een stimuleringsregeling kunnen bieden voor iets dat echt werkt.”

Planning

Volgens planning zijn de uitvoerende werkzaamheden in de Kievitsbuurten uiterlijk rond 15 maart 2022 afgerond. Dat is mede afhankelijk van het weer. Wanneer de werkzaamheden klaar zijn, starten de 6 pilots. 

Pilots

De locaties van de legakkers zijn strategisch gekozen om verschillende omstandigheden te testen. Ook is gekeken naar de beschermende werking voor de achterliggende legakkers. De pilots worden minimaal 2 groeiseizoenen gemonitord. Na afloop van de pilots, in het najaar van 2023, komt er een subsidieregeling voor de 2 meest succesvolle technieken. Particulieren kunnen zo voordelig hun beschoeiing vervangen en tegelijk de natuur en de waterkwaliteit vooruit helpen.

Ontstaan van het legakkerlandschap

In het Loosdrechts Plassengebied liggen bij de Scheendijk twee gebieden met legakkers: de noordelijke en de zuidelijke Kievitsbuurt. Dit zijn restanten uit de tijd dat in het gebied nog op grote schaal veen werd gewonnen. Op de legakkers werd het opgebaggerde veen uitgespreid zodat het kon indrogen tot turf. Door wind en golfslag zijn veel legakkers verdwenen en ontstonden uiteindelijk grote open plassen. De nog resterende legakkers zijn van cultuurhistorische waarde. Helaas is de oeverbescherming van veel legakkers zwak. Door wind en golven kalven de oevers van de legakkers steeds verder af. Het waardevolle cultuurlandschap dreigt zo verloren te gaan.

Aanpak Oostelijke Vechtplassen

Dit project is onderdeel van de Aanpak Oostelijke Vechtplassen. Binnen deze aanpak werken 21 partners aan ruim 25 projecten die samen de natuur, de waterkwaliteit en de recreatiesector in dit unieke beschermde natuurgebied verbeteren. 

Meer weten

Wil je meer informatie over het project, de pilots en de werkzaamheden? Je vindt actuele informatie op www.stichtsevecht.nl/kievitsbuurten

Afbeelding
Opschoonactie Bloemstede Lezersnieuws
Afbeelding
Autobedrijven Van Oord en Vleming samen 85 jaar ervaring en kwaliteit Ondernemend
Afbeelding
Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg Nieuws
Afbeelding
Uitverkoop bij de kledingbank Stichtse Vecht Lezersnieuws
Afbeelding
De Digitale Canon van Maarssen is online! Nieuws
Afbeelding
VIOD Veteranen kampioen Sport
Afbeelding
Foto- en Videoclub Loenen wordt Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
IVN-lezing Waterkwaliteit op 6 juni 2023 Vrije tijd
Afbeelding
Feestmarkt Emmaus Haarzuilens druk bezocht en mooie opbrengst voor het solidariteitsfonds Nieuws
Afbeelding
Hockeyjongens MHV JO 14-3 kampioen na overtuigende kampioenswedstrijd Sport
Afbeelding
Fietstocht, gemeentedag en ontmoetingsdag Hersteld Hervormde Gemeente Breukelen Lezersnieuws
Afbeelding
Opbrengst van de Lions Over Holland Erwtensoepverkoop ondersteunt drie lokale goede doelen Nieuws
Afbeelding
Expositie Aquarellisten Collectief Maarssen Vrije tijd
Afbeelding
Nieuwe wijk Haagstede in Maarssenbroek krijgt 1 straatnaam: Haagstede Nieuws