Afbeelding
Owner

Wagendijk Kockengen in slechte staat, informatieavond over de reconstructie

Nieuws

KOCKENGEN > De gemeente Stichtse Vecht houdt op 8 februari een informatie avond over het project ‘Reconstructie Wagendijk te Kockengen’. 

De gemeente heeft geconstateerd dat de huidige asfaltverharding op de Wagendijk te Kockengen van slechte kwaliteit is. Ondanks verschillende herstelmaatregelen in de afgelopen jaren is er nog steeds sprake van een slecht wegdek. Naast hinder geven de scheuren in het asfalt ook een veiligheidsrisico voor fietsers en motorrijders die gebruik maken van Wagendijk.

De gemeente gaat in 2023 de Wagendijk grondig aanpakken en de inrichting waar nodig en gewenst aanpassen, waarvoor een eerste ontwerp is vervaardigd.

Inloopavond

Bewoners en belanghebbenden zijn welkom op 8 februari 2023 tussen 19.00 en 20.30 uur om het voorlopig ontwerp te bekijken in Restaurant “Old School” & Partyservice van der Leeden te Kockengen. U kunt tijdens de inloopavond uw reactie geven op het voorlopig ontwerp en aan de inhoudelijk betrokken medewerkers van de gemeente vragen stellen.

Wegen

Uitgangspunt bij het ontwerp is dat de huidige breedte van de weg nagenoeg gelijk blijft. De weg behoudt het landelijke karakter en op enkele plaatsen worden snelheidsremmende voorzieningen en passeermogelijkheden opgenomen. De groene ecologische berm tussen het boezemwater en de Wagendijk blijft ongewijzigd.

Vaststellen definitief ontwerp

Voordat het ontwerp definitief wordt vastgesteld, nodigt de gemeente alle bewoners van de Wagendijk uit om te reageren. Tijdens de inloopavond kunnen bewoners een formulier invullen met een reactie of een vraag. De gemeente zal dan de eventuele op- en aanmerkingen beoordelen op technische en financiële haalbaarheid. Indien mogelijk worden voorgestelde wijzigingen opgenomen in het definitieve ontwerp of wordt gemotiveerd aangegeven waarom dit niet kan. Door het achterlaten van contactgegevens op het formulier ontvangen je hierover persoonlijk bericht. Nadat het definitieve ontwerp is vastgesteld zal het werk worden voorbereid en aanbesteed om uit te voeren.

Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws
Afbeelding
Politiek Stichtse Vecht over parkeerplaatsen Loenen en woningbouw Breukelen Nieuws
Afbeelding
Vechtstreek-in-Beweging Loop rond de Maarsseveense Plassen Sport
Afbeelding
Sponsordag voor Het Longfonds bij Anytime Fitness Maarssen Ondernemend