Afbeelding
Provincie Utrecht

Provincies en veehouderijen slaan handen ineen om verduurzaming te versnellen

Nieuws

REGIO > Zes provincies (Utrecht, Drenthe, Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland) en vijf veehouderijsectoren willen samen nieuwe innovatieve maatregelen en technologie ontwikkelen. Hiermee willen ze de verduurzaming van de veehouderij versnellen en een flinke stap vooruit maken in het stikstof- en klimaatvraagstuk. Provincies en sectoren starten met 50 pilots om snel inzichtelijk te maken welke maatregelen substantieel bijdragen aan het verminderen van uitstoot. De pilots leveren kennis en ervaring op die een plek kunnen krijgen in nieuwe wet- en regelgeving. 

Om dit mogelijk te maken vragen de provincies 27 miljoen euro van het Rijk. Op de korte termijn is 8,5 miljoen euro nodig om zo snel mogelijk en in ieder geval dit jaar al te kunnen beginnen met de 50 pilots. In totaal is zo’n 58 miljoen euro nodig. Provincies dragen zelf ook bij, net als de sectoren.

Toezegging

Minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en minister van der Wal voor Natuur en Stikstof zijn positief over de plannen. Minister Adema constateert dat het initiatief goed aansluit bij zijn beleid. De bewindspersonen geven aan te willen verkennen of en hoe het Rijk een bijdrage kan leveren aan de pilots. Het voorstel van de provincies en de 5 sectoren kan een waardevolle bijdrage leveren aan het Landbouwakkoord, aldus minister Adema van LNV. Alle partijen (Rijk, provincies en veehouderijsectoren) zien dat innovatie, naast bijvoorbeeld extensivering, onmisbaar is om te verduurzamen en de uitstoot terug te dringen. Juist ook om perspectief te geven aan de bedrijven die doorgaan.

Voor de boeren die blijven

Mirjam Sterk gedeputeerde Utrecht: “Er moet veel gebeuren in het landelijk gebied; de natuur moet worden hersteld en de stikstofuitstoot moet omlaag. Om dat te bereiken, is het belangrijk dat agrarische bedrijven kunnen verplaatsen en innoveren zodat ze kunnen toewerken naar een duurzame vorm van landbouw.  Wanneer we innovatie goed borgen in de wet- en regelgeving, biedt dit perspectief voor de boeren die willen blijven.”

Haalbare en betaalbare maatregelen

Het ontbreekt in de veehouderij op dit moment echter aan voldoende haalbare en betaalbare maatregelen die gegarandeerd bijdragen aan het versnellen van verduurzaming en verminderen van uitstoot van methaan, fijnstof en geur. Om veehouderijen te helpen om te verduurzamen zijn dit juist belangrijke randvoorwaarden. Hierover verscheen in juli 2022 een advies aan de minister van LNV, dat in oktober met de Tweede Kamer is gedeeld ‘Versnellen van innovatie voor een toekomstbestendig agrarisch Nederland  externe link’.

Afbeelding
Fefinitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente
Afbeelding
MEC Maarssen opent uniek buitenleslokaal 't Nest in wijkpark Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Definitieve uitslag waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden met kandidaten Gemeente
Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws