Afbeelding

Stichtse Vecht vergroot inzet voor woningbouw

Nieuws

STICHTSE VECHT > Omdat het bouwen van woningen speerpunt is voor de gemeente, stelt het college de raad voor om 1,4 miljoen euro per jaar extra beschikbaar te stellen om de ambtelijke capaciteit te versterken en extra ingenieursdiensten in te huren. Woningbouwplannen liggen op de plank of lopen vertraging op omdat de gemeente onvoldoende medewerkers en specialistische kennis heeft.

Door de grote druk op de woningmarkt zijn woningen voor starters en mensen met een modaal inkomen onbetaalbaar en is er een lange wachtlijst voor sociale woningen. De gemeente wil tot 2030 4.500 woningen realiseren om zo de druk op de woningmarkt te verlichten. Daarvoor is het nodig om de projectorganisatie te versterken. Hierdoor kan efficiënter en professioneler worden gewerkt aan de verschillende woningbouwprojecten.

Bouwen topprioriteit college en raad

Wethouder Wonen Frank van Liempdt: “De bouw van woningen is een belangrijk onderdeel uit het coalitieakkoord. We moeten veel woningen bouwen. We hebben extra mensen nodig om de bestaande projecten goed te kunnen doen. En dan heb ik het nog niet eens over kansrijke projecten die we nu niet kunnen oppakken. Deze financiële impuls is een goede stap om onze ambities waar te maken, in het belang van onze woningzoekenden.”

Ruimtekwartier grootste project

De extra capaciteit is nodig voor de eigen woningbouwprojecten, zoals bijvoorbeeld Zuilense Vecht en Zogwetering in Maarssen, maar ook voor het mogelijk maken van woningbouwplannen van ontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Een goed voorbeeld hiervan en ook het grootste woningbouwproject voor de komende jaren is Ruimtekwartier in Maarssenbroek. Het gaat om verbouw van kantoren tot woningen en nieuwbouw, samen goed voor zo’n 2.500 woningen. De gemeente faciliteert en regisseert dit project. Naast de reguliere wettelijke taken zoals het ontwikkelen van een bestemmingsplan is veel tijd gemoeid met de afstemming met de bij dit project betrokken vijf ontwikkelaars over de gemeentelijke beleidsdoelstellingen (wonen, mobiliteit, duurzaamheid, stedenbouw) en de daarmee gemoeide kosten(verdeling).

Woondeal getekend

De extra inzet is ook nodig om regionale afspraken waar te maken. Wethouder Frank van Liempdt heeft 13 maart namens gemeente Stichtse Vecht de woondeal ondertekend. Het Rijk, provincie Utrecht, gemeenten en woningcorporaties zetten gezamenlijk de schouders onder de bouw van ruim 83.500 nieuwe woningen in de periode 2022-2030. Hiervoor zijn woondeals opgesteld voor de regio’s U10 (samenwerking van 16 Utrechtse gemeenten waaronder Stichtse Vecht) en Amersfoort. Deze woondeals bevatten afspraken over waar deze woningen moeten komen, het soort woningen en het segment waar deze woningen in vallen. Stichtse Vecht heeft zich in de woondeal verbonden aan de bouw van 3.323 woningen tot 2030, waarvan 1.619 woningen in het betaalbare segment zitten.

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Fefinitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente
Afbeelding
MEC Maarssen opent uniek buitenleslokaal 't Nest in wijkpark Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Definitieve uitslag waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden met kandidaten Gemeente
Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws