Burgemeester Ap Reinders bracht aan veel verschillende stembureaus in de gemeente vandaag een bezoekje. In Loenen aan de Vecht bracht hij net zelf zijn stem uit!
Burgemeester Ap Reinders bracht aan veel verschillende stembureaus in de gemeente vandaag een bezoekje. In Loenen aan de Vecht bracht hij net zelf zijn stem uit! Gemeente Stichtse Vecht

BBB de grootste in Stichtse Vecht

Nieuws

STICHTSE VECHT >  Op woensdag 15 maart 2023 zijn er verkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten en waterschappen. Rond 02.15 uur waren de voorlopige uitslagen op partijniveau bekend. In de gemeente Stichtse Vecht ging 61,55% (Provinciale Staten), 63,60% (Waterschap Amstel, Gooi en Vecht) en 50,68% (Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden) van de stemgerechtigden naar de stembus. In 2019 was dat voor de provincie Utrecht 60,77%. Voor waterschap Amstel, Gooi en Vecht was dit 61,19% en voor het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden was het 51,51%.

In totaal deden 19 politieke partijen mee aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten van Utrecht. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Provinciale Staten van Utrecht

GROENLINKS: 2797
VVD: 4689
Forum voor Democratie: 661
CDA: 2427D66: 2519
Partij van de Arbeid (P.v.d.A): 2071
ChristenUnie: 1080
PVV (Partij voor de Vrijheid): 1529
Partij voor de Dieren: 1238
SP (Socialistische Partij): 786
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 758
50PLUS: 866
DENK: 224
Zwarte Piet Is Zwart: 45
BBB: 5240
JA21: 1821Volt: 1036
Belang van Nederland (BVNL): 300
U26 gemeenten: 324

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 30.411
Aantal blanco stemmen: 90Aantal ongeldige stemmen: 80
Aantal kiezers: 30.581
Aantal opgeroepen kiezers: 49.684

Waterschapsverkiezingen

In totaal deden 12 politieke partijen mee aan waterschapsverkiezingen namens het waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

VVD: 3430
Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 2120
Partij voor de Dieren: 1386
Water Natuurlijk: 2926
CDA: 1642
De Groenen: 412
PLUS: 531
ChristenUnie: 935
AWP voor water, klimaat en natuur: 1152
Belang van Nederland (BVNL): 502
BBB: 3730
De Republikeinse Politieke Partij: 14

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 18.780
Aantal blanco stemmen: 171
Aantal ongeldige stemmen: 51
Aantal kiezers: 19.002
Aantal opgeroepen kiezers: 29.876

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

In totaal deden 14 politieke partijen mee aan waterschapsverkiezingen namens Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Hieronder is het voorlopig aantal stemmen per partij verzameld.

Water Natuurlijk: 1483
VVD: 1298
Partij voor de Dieren: 902
CDA: 987Partij van de Arbeid (P.v.d.A.): 1176
AWP voor water, klimaat en natuur: 564
ChristenUnie: 387
Waterschap@inwonersbelangen: 304
Plus: 366Ondernemend Water: 150
De Groenen: 194
Belang van Nederland (BVNL): 436
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP): 290
BBB: 2675

Aantal op kandidaten uitgebrachte stemmen: 11.212
Aantal blanco stemmen: 136
Aantal ongeldige stemmen: 27
Aantal kiezers: 11.375
Aantal opgeroepen kiezers: 22.444

Centraal tellen op donderdag 16 maart
De stemmen werden woensdag 15 maart, nadat om 21.00 uur de stembureaus gesloten waren, alvast op de stembureaus op partijniveau geteld. Dat noemen we decentraal tellen. Daardoor is deze voorlopige uitslag op partijniveau bekend.

Donderdag 16 maart worden de stemmen nog per lijst en kandidaat geteld op een centrale locatie. Het zogenoemde centraal tellen is op donderdag 16 maart in de OVVO-hal, Sportparkweg 9 in Maarssen. Het tellen is openbaar en iedereen is welkom om te komen kijken.

Planning donderdag 16 maart
Om 8.30 uur overhandigt burgemeester Ap Reinders de stembescheiden (stembiljetten, stempassen en processen-verbaal) van woensdag 15 maart aan het gemeentelijk stembureau. Daarna geeft de burgemeester om 8.45 uur het officiële startsein voor het tellen. Om 9:00 uur start het tellen.

Uitslagen
De processen-verbaal met de uitslagen worden gescand en vrijdagmiddag 17 maart op www.stichtsevecht.nl/verkiezingen geplaatst. De uitslagen (op partijniveau en op kandidaatsniveau) worden definitief vastgesteld in een openbare zitting van het desbetreffende centraal stembureau.

Afbeelding
Fefinitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente
Afbeelding
MEC Maarssen opent uniek buitenleslokaal 't Nest in wijkpark Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Definitieve uitslag waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden met kandidaten Gemeente
Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws