Afbeelding

College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen

Nieuws

DE RONDE VENEN > Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig. Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft windturbines uitgesloten. Het college biedt de raad nu beleid aan voor grote zonnevelden. Hierin staat duidelijk aangegeven waaraan een plan voor een groot zonneveld moet voldoen om een vergunning te krijgen. Dit geeft ook lokale energie-initiatieven meer helderheid en biedt het de mogelijkheid om verdere stappen te zetten.

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “Het klimaatneutraal maken van onze gemeente is een lastige opgave. We hebben te maken met veel verschillende belangen. Daarover hebben we met diverse boeren, belangengroepen en inwoners gesproken. Zorgvuldigheid, kwaliteit en participatie blijven ook bij grote zonnevelden erg belangrijk. Dit verwerkte het college tot concrete toetsingscriteria in het beleid.”

Wat houdt het beleid voor grootschalige zonnevelden in?

Het beleid maakt duidelijk waaraan plannen voor grootschalige zonnevelden moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Na vaststelling van het beleid nodigt de gemeente initiatiefnemers uit om met plannen voor zonnevelden te komen. Per plan start dan een ‘ruimtelijke procedure’. Hierin toetst de gemeente het plan aan het beleid.

Er is geen sprake van volgorde in bepaalde gebieden. Een initiatiefnemer kan een aanvraag om vergunning voor een groot zonneveld indienen. Het beleid maakt duidelijk hoe kansrijk een gebied is, of dat zonnevelden op die plek juist zijn uitgesloten.

Waar kunnen zonnevelden komen?

Een kaartje met de gebieden waar zonnevelden kunnen komen staat op www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden. Het betekent niet dat alle plekken die geschikt zijn voor zonnevelden straks vol met zonnepanelen komen te liggen. Dit is afhankelijk van de initiatiefnemers en van het participatieproces waarin ook buurtbewoners zijn betrokken.

Afbeelding
Timmerarends neemt de leiding na spectaculaire polsstokverspringwedstrijd in Kockengen Sport
Afbeelding
Tenniskampioenen bij Luck Raeck in de voorjaarscompetitie Sport
Afbeelding
Concert Gaudiozo in Vinkeveen Vrije tijd
Afbeelding
Signeersessie met 'Queen of Crime' bij boekhandel Van Kralingen Vrije tijd
Afbeelding
Boekenmarkt in Breukelen op zaterdag 17 juni Vrije tijd
Afbeelding
Weer waarschuwing extra snelheidscontroles rondweg Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
60 plussers: sterker door ZilverFitness Het hele lesuur een gediplomeerde vaste coach Ondernemend
Afbeelding
90 jaar Zwemvereniging Zwemlust Nieuwersluis Lezersnieuws
Afbeelding
Video Zoektocht naar nieuwe kinderburgemeester Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
Reizigers vinden weg terug naar Utrechts OV Nieuws
Afbeelding
College geeft Ontwerp Kerkenvisie Stichtse Vecht vrij voor inspraak Nieuws
Afbeelding
Gemeenteraad De Ronde Venen wil herbenoeming burgemeester Maarten Divendal Gemeente
Afbeelding
Uitbreiding van bestaande hoogspanningsstation Breukelen-Kortrijk geniet de voorkeur, nu plan maken voor de inpassing Nieuws
Afbeelding
Veteranenbijeenkomst Stichtse Vecht op 17 juni Gemeente