Afbeelding

College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen

Nieuws

DE RONDE VENEN > Gemeente De Ronde Venen wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Om elektriciteit duurzaam op te wekken zijn, naast zonnepanelen op daken, ook zonnevelden nodig. Zonnevelden zijn velden met zonnepanelen. De gemeenteraad heeft windturbines uitgesloten. Het college biedt de raad nu beleid aan voor grote zonnevelden. Hierin staat duidelijk aangegeven waaraan een plan voor een groot zonneveld moet voldoen om een vergunning te krijgen. Dit geeft ook lokale energie-initiatieven meer helderheid en biedt het de mogelijkheid om verdere stappen te zetten.

Wethouder Cees van Uden (Duurzaamheid): “Het klimaatneutraal maken van onze gemeente is een lastige opgave. We hebben te maken met veel verschillende belangen. Daarover hebben we met diverse boeren, belangengroepen en inwoners gesproken. Zorgvuldigheid, kwaliteit en participatie blijven ook bij grote zonnevelden erg belangrijk. Dit verwerkte het college tot concrete toetsingscriteria in het beleid.”

Wat houdt het beleid voor grootschalige zonnevelden in?

Het beleid maakt duidelijk waaraan plannen voor grootschalige zonnevelden moeten voldoen om een vergunning te krijgen. Na vaststelling van het beleid nodigt de gemeente initiatiefnemers uit om met plannen voor zonnevelden te komen. Per plan start dan een ‘ruimtelijke procedure’. Hierin toetst de gemeente het plan aan het beleid.

Er is geen sprake van volgorde in bepaalde gebieden. Een initiatiefnemer kan een aanvraag om vergunning voor een groot zonneveld indienen. Het beleid maakt duidelijk hoe kansrijk een gebied is, of dat zonnevelden op die plek juist zijn uitgesloten.

Waar kunnen zonnevelden komen?

Een kaartje met de gebieden waar zonnevelden kunnen komen staat op www.duurzaamderondevenen.nl/zonnevelden. Het betekent niet dat alle plekken die geschikt zijn voor zonnevelden straks vol met zonnepanelen komen te liggen. Dit is afhankelijk van de initiatiefnemers en van het participatieproces waarin ook buurtbewoners zijn betrokken.

Afbeelding
Werkzaamheden aan de Herenweg te Vinkeveen Nieuws
Afbeelding
Stichting Dierenhulpverlening Woerden organiseert unieke actie: 'tweede kans, tweede leven Lezersnieuws
Afbeelding
Zelf veilig leren computeren? Het kan in de Bibliotheek Stichtse Vecht Lezersnieuws
Afbeelding
IVN-lezing Paddenstoelen: beeldschoon en onmisbaar Vrije tijd
Afbeelding
Ontdek de Schat op de Mega Snuffelmarkt in Gorinchem! Ondernemend
Afbeelding
Springkussen festijn opent de Nationale Sportweek in Loenen en Vreeland Sport
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 24 september 2023 Lezersnieuws
Afbeelding
Vogelvereniging De Rietgors in Kockengen stopt er mee Nieuws
Afbeelding
Journalist en podcastmaker Maarten Dallinga maakte in opdracht van het Trimbos-instituut de podcast 'Na de Limonade Nieuws
Afbeelding
Gemeente Stichtse Vecht zoekt 500 tellers en leden voor de stembureaus Nieuws
Afbeelding
Nationale Wielergala komt naar fietsstad Utrecht Ondernemend
Afbeelding
Centrum- en Mobiliteitsplan Vinkeveen goedgekeurd door de gemeenteraad Nieuws
Afbeelding
Symposium Utrecht Erfgoedparticipatie: Erfgoed Verbindt! Lezersnieuws
Afbeelding
Begroting Stichtse Vecht 2024 vol met financiële onzekerheden, ook flinke verhogingen OZB en Afvalstoffenheffing Nieuws