Afbeelding
Gemeente Utrecht

Stadsbaantunnel krijgt extra camera’s voor controle op vervoer gevaarlijke stoffen

Nieuws

LEIDSCHE RIJN > De 505 meter lange Stadsbaantunnel is een belangrijke verbindingsweg in Leidsche Rijn. 

De gemeente is eigenaar van de tunnel en verantwoordelijk voor onder andere de veiligheid en het beheer van de tunnel. Er is een openstellingsvergunning1 afgegeven voor het gebruik van de tunnel, het naleven van de voorschriften uit deze vergunning is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het is gebleken dat er extra maatregelen nodig zijn om hieraan te voldoen. 

‘Deze maatregelen houden in dat we gebruik gaan maken van extra cameratoezicht in de tunnel’, zo laat het college weten in een brief aan de gemeenteraad. ‘Op basis van onderzoek hebben we vastgesteld dat er gemiddeld eens per tien dagen vervoerders met ADR2 -borden op hun voertuig door de Stadsbaantunnel rijden. Dit is niet toegestaan. Vervoerders met een ADR-bord moeten de aangewezen routering volgen, de Stadsbaantunnel valt buiten deze routering. Er zijn voor vervoerders voldoende alternatieve routes mogelijk, zoals de naastgelegen A2 Leidscherijntunnel. Daarnaast is de Stadsbaantunnel een categorie E wegtunnel, wat inhoudt dat het verboden is voor vervoerders met een ADR-bord om door de tunnel rijden.

 Ook de openstellingsvergunning verbiedt deze vorm van transport door de tunnel. Daarom nemen we maatregelen zodat de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) als bevoegd gezag in dezen handhavend kan optreden tegen deze overtredingen, om daarmee toekomstige overtredingen zo veel mogelijk te voorkomen. Vanaf begin 2024 controleren we met behulp van ‘slimme camera’s’ op vervoerders die een ADR-bord op hun voertuig voeren. De camera’s scannen de aanwezigheid van ADR-borden op passerende voertuigen en zullen alleen van die voertuigen die een ADR-bord voeren een foto maken. Met de beelden die dat oplevert, zal enerzijds het gesprek gevoerd worden met de betreffende vervoerders om te achterhalen waarom de overtreding wordt begaan. Anderzijds zullen de beelden gebruikt worden om te handhaven. IL&T is als bevoegd gezag in dezen de handhavende instantie. Zij hebben toegezegd dat zij na een melding van ons, aangevuld met bewijsmateriaal (beeldmateriaal), een handhavingsprocedure starten tegen de overtreder. Het doel is te onderzoeken of we met handhaving en gesprekken met overtreders het aantal overtredingen voldoende terugdringen zodat aan de veiligheidseisen van de tunnel en aan de openstellingsvergunning wordt voldaan. 

In de Stadsbaantunnel zijn al camera’s aanwezig in lijn met het gestelde in de tunnelwet (Warvw). De al aanwezige camera’s worden gebruikt voor de wettelijk verplichte bediening en bewaking van de tunnel, maar zijn niet geschikt voor het (automatisch) detecteren van ADR-borden. Het zijn geen ‘slimme’ camera’s. Gedurende 3 jaar evalueren we periodiek de constateringen. Op basis van de uitkomsten bekijken we of en welke structurele maatregelen nodig zijn en geven we inzicht in eventueel structureel benodigde middelen. 

Gulnara Shafigullina
Sopraan Gulnara Shafigullina zingt mooi romantisch programma in Heilig Hart Kerk Vrije tijd
Afbeelding
De Boffers vieren 20-jarig bestaan en staat stil bij overlijden oprichtster Fransje Huurman Nieuws
Afbeelding
Straatroof op fietspad langs Pauwenkamp Nieuws
Afbeelding
Volgende stap zonnevelden in Haarrijnseplas Nieuws
Jannie van Kooten, vrijwilligerscoördinator.
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven. Waar zou ú het liefst sterven? Ondernemend
Afbeelding
Vlag Oekraïne wappert boven Goudestein Nieuws
Afbeelding
Explosie bij restaurant in Vleuten, wie weet meer? Nieuws
Afbeelding
Leeuwenhart Risicobeheer en Verzekeringen kent de klanten Persoonlijk contact hoogste prioriteit Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 25 februari 2024 Lezersnieuws
Afbeelding
Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan bij Hoogheemraadschap Gemeente
Een taxatie van gouden of zilveren sieraden kan u verrassen.
Goud Inkoop Bus komt weer langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Choral Evensong in de Pieterskerk Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Muzikale bootreis van Barok tot Broadway met Boddé en Zomer in Grote Kerk Loenen Vrije tijd
Afbeelding
Alpe d'Huez op voor kankeronderzoek, team GCM gaat er voor lopend en fietsend Nieuws