Afbeelding
Gemeente Utrecht

Utrecht puzzelt over nieuwe bruggen Amsterdam-Rijnkanaal

Nieuws

REGIO > De gemeente Utrecht is nog steeds bezig met een betere fietsverbinding naar Lage Weide.

Het fietspad op de Demkabrug is een belangrijke schakel in de fietsroute van en naar bedrijvenpark Lage Weide. Het huidige fietspad is smal en fietst niet prettig. ‘We werken aan een betere fietsverbinding om de werknemers op Lage Weide een comfortabele en snelle fietsroute te bieden. Hiermee dringen we het autogebruik terug en stimuleren we actieve en duurzame mobiliteit’, aldus het college in een brief aan de raad. De verbeterde Demkabrug (en de nieuwe Boorstraattunnel) wordt onderdeel van de nieuw te ontwikkelen Dom tot Dam-doorfietsroute van Utrecht naar Amsterdam ook voor een groot deel langs Stichtse Vecht.

De keus voor de oplossing voor het knelpunt Demkrug is niet eenvoudig en hangt ook samen met de fiets-voetgangersbruggen verderop over het Amsterdam-Rijnkanaal bij Zuilen, Op Buuren en Maarssen. Uit de verschillende mogelijkheden, zoals een te dure uitbreiding van de brug uit 1966, zijn er nu twee voorkeuren. De eerste is een nieuwe fietsbrug aan de noordzijde van de Demkabrug. Deze variant heeft een gestrekte ligging en aan beide kanten een rechte hellingbaan. De andere mogelijkheid is verbreding van de huidige Werkspoorbrug.  

Ter hoogte van het Julianapark loopt de Dom-tot-Damroute parallel aan het spoor langs het park. ‘Tussen het park en het spoor loopt een onderhoudspad voor het spoor, dat we eerder van ProRail strategisch aankochten. Aan beide zijden van dit pad staan bomen en lage begroeiing. Om het fietspad aan te leggen moeten we groen en houtopstand verwijderen. Uit een ecologische quick scan bleek dat het niet noodzakelijk is om aanvullend onderzoek naar beschermde soorten uit te voeren. Er kan aanvullend onderzoek (naar vogels, vleermuizen en eekhoorns) nodig zijn als er bomen gekapt moeten worden. We zijn ons ervan bewust dat de aanleg van het fietspad consequenties kan hebben voor de flora en fauna op deze plek. We zullen een besluit hierover dan ook niet licht nemen. We gaan aanvullend ecologisch onderzoek uitvoeren en bekijken welke maatregelen we kunnen nemen om de negatieve gevolgen voor de ecologie zoveel mogelijk te beperken’, aldus het college. Als de losten naast elkaar worden gelegd scheelt het niet zo heel veel op de achterkant van een sigarendoosje en gaat het om zo’n 50 miljoen euro, maar daar wordt nog verder naar gekeken. Ook omdat er nog geen geld is.

‘Naast een gemeentelijke investering is cofinanciering van provincie en Rijk nodig. De gesprekken hierover lopen. Rijk en provincie zeggen op dit moment nog geen cofinanciering toe. We gaan ervoor dat Utrecht fietsstad nummer 1 blijft en dat vraagt om een uitbreiding en kwaliteitsslag van het fijnmazig fietsnetwerk. We blijven daarom continu zoeken naar ontbrekende schakels in het netwerk en het slechten van barrières zoals spoorwegen, snelwegen en kanalen’, aldus het college. Bij Lage Weide gaat het om het Amsterdam-Rijnkanaal en de snelweg A2. We kijken daarom ook naar aanvullende mogelijkheden om Lage Weide te ontsluiten en beter te verbinden met onder andere Overvecht. Een waardevolle nieuwe verbinding kan zijn een nieuwe brug (werknaam Energiebrug) tussen de huidige Demkabrug en de Hogeweidebrug om het zuidelijke deel van Lage Weide, het vierde kwadrant Leidsche Rijn Centrum en Leidsche Rijn (bedrijventerrein De Wetering, woonwijk Terwijde en Leidsche Rijn Centrum Noord) beter te verbinden met de rest van de stad. Datzelfde geldt voor een nieuwe brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in het noorden (werknaam Anton Geesinkbrug), die Lage Weide moet verbinden met Zuilen.’

Volgend jaar wil de gemeente een beslissing nemen.

Afbeelding
Intentie tot fusie bibliotheken Angstel, Vecht en Venen (AVV) en Het Groene Hart (HGH) Nieuws
Afbeelding
Enthousiaste deelnemers Z-route vinden hun weg in Stichtse Vecht, meer zelfredzaamheid voor statushouders Gemeente
Binnenkant molen Renk Ruiter,
Utrechts Landschap bestrijdt bonte knaagkever in Kortrijkse Molen Nieuws
Afbeelding
10 juni: informatieavond Vierde Aanvliegroute Schiphol, ook over Stichtse Vecht Nieuws
Gevaar op de weg.
Streekbelangen wil opheldering over onderhoud centrum Kockengen Nieuws
Afbeelding
De Europese verkiezingen komen eraan, Stichtse Vecht is er klaar voor Nieuws
Theekoepel Vechtevoort
Aan de wandel met Willem van Leusden, rondwandeling met gids door Maarssen Vrije tijd
----
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Samenwerken om levens te redden, Hartreanimatie Stichtse Vecht plaatst een AED in 't Heycop Nieuws
Afbeelding
DOMunder viert 10-jarig bestaan op Domplein met expositie Gevonden Voorwerpen Vrije tijd
Afbeelding
Groot onderhoud N201 tussen Mijdrecht en Uithoorn Gemeente
Afbeelding
Twee explosies op Kanaleneiland en Vleuten Nieuws
Afbeelding
Eerste paal voor nieuwbouw Het Kwadrant Nieuws
Afbeelding
Warmtepompen, koeling en uw eigen energieopslag, Ontdek de toekomst van comfort en besparing tijdens infolezing op 8 juni Ondernemend