Afbeelding

Provincie Utrecht verheugd met miljoenen vanuit het Rijk, geld voor landelijk gebied

Nieuws

REGIO > Het Rijk stelt 1,28 miljard euro beschikbaar voor de twaalf provincies om te werken aan een toekomstbestendig en gezond landelijk gebied. De Tweede Kamer is hier vandaag mee akkoord gegaan door in te stemmen met een wijziging in de LNV-begroting. De provincie Utrecht heeft zicht op 284 miljoen euro om de toekomst van het Utrechts landelijk gebied verder vorm te geven.

De provincies staan voor een flinke opgave; de natuur moet worden hersteld, de stikstofuitstoot moet omlaag en de water- en bodemkwaliteit moet verbeterd worden. Deze transitie van het landelijk gebied is niet mogelijk zonder middelen vanuit het Rijk. Mirjam Sterk, gedeputeerde Transitie Landelijk Gebied is dan ook blij dat het geld beschikbaar wordt gesteld: “We zijn natuurlijk al een hele tijd bezig en we doen wat we kunnen, maar de middelen die nu zijn toegezegd, zijn cruciaal om door te kunnen. We hopen nu snel, samen met onze gebiedspartners, verder te werken aan het herstel van de natuur, een duurzame landbouw en een goede toekomst voor onze boeren. De energie die in bepaalde gebieden gewoon zit, waar boeren echt vooruit willen, kunnen we zo erin houden. En dan ook echt resultaten gaan boeken.”

Maatregelen voor landbouw en natuur

De provincie heeft al een heel aantal maatregelen waar nu verder aan kan worden gewerkt. Een paar voorbeelden zijn het aanleggen van natuurvriendelijke oevers, het klimaatbestendig maken van het Utrechtse watersysteem en het aanleggen van waterinfiltratiesystemen. Ook worden agrariërs ondersteund bij het maken van duurzame keuzes voor hun bedrijf, onder andere met de Monitor Duurzame Landbouw, hulp bij het opstellen van duurzame bedrijfsplannen en de toepassing van voer- en managementmaatregelen.

Zorgen voor de toekomst

Hoewel de provincie nu met een aantal maatregelen aan de slag kan, zijn er nog wel zorgen voor de toekomst. Mirjam Sterk: “Waar we nog altijd flink mee in onze maag zitten, is de situatie voor de PAS-melders. Voor hen is er nog steeds onvoldoende duidelijkheid. Ook het ontbreken van een Landbouwvisie, en de daarmee gepaard gaande onzekerheid voor agrariërs, baart ons zorgen. Zonder Landbouwvisie hebben de boeren geen toekomstperspectief, terwijl dat zo verschrikkelijk hard nodig is. En als we de natuur voor de lange termijn op orde willen brengen én houden, zal het Rijk daar echt in moeten investeren.”

De Tweede Kamer heeft ingestemd met de verdeling van het geld over de 12 provincies. Die krijgen nu de gelegenheid om een aangepast maatregelpakketten in te dienen. Daarop vindt een definitieve toetsing plaats. Daardoor zijn vandaag  toegezegde bedragen nog niet definitief.

Afbeelding
Meer inzicht nodig in effecten Ruimtekwartier in Maarssenbroek op leefomgeving, natuur en klimaat Nieuws
Fort Nieuwersluis sluit tijdelijk voor publiek Nieuws
Afbeelding
Wegafsluitingen in Maarssen-Dorp op Koningsdag Gemeente
Mark de Haas (Minkema College), Martijn van der Kroef (Pouw Vervoer) en Tijmen Smit (Kalsbeek College)
Kalsbeek en Minkema gaan voortaan samen met de bus Ondernemend
Afbeelding
Expositie van 564 ansichtkaarten van Harmelen in het Dorpshuis Vrije tijd
Afbeelding
Molen de Trouwe Wachter in Tienhoven opent deur op Nationale Molendag Vrije tijd
Afbeelding
Open Rotaryavond Rotaryclub Maarssen Breukelen Digitaal en divers: symbiose of botsing? Lezersnieuws
Afbeelding
Jongste Olympische sport groots(t) in Utrecht Olympische status in 2028 tekenend voor de ontwikkeling van flag football Sport
Afbeelding
Buitenplaats Kameryck organiseert voor het tweede jaar op rij gratis lunch voor ouderen Ondernemend
Afbeelding
Nieuwe borden bij UNESCO Werelderfgoed Hollandse Waterlinies, ook Fort Maarsseveen en Fort Nieuwersluis Nieuws
Herman en Ricardo
Muziekmiddag Zonnebloem Breukelen Lezersnieuws
Concert 2023
Een muzikale reis over de wereld in 60 minuten met Het Maarssens Vrouwenkoor Cantantes Vrije tijd
Avondvierdaagse Maarssen 2023
Inschrijven Avondvierdaagse Maarssen weer gestart. Lezersnieuws
Afbeelding
Expositie Nico Koster op Buitenplaats Doornburgh, unieke serie foto's Vrije tijd