Afbeelding

Meer inzicht nodig in effecten Ruimtekwartier in Maarssenbroek op leefomgeving, natuur en klimaat

Nieuws

MAARSSENBROEK > De  kwaliteit van de woon- en leefomgeving in het Ruimtekwartier te Maarssen is nog niet volledig in beeld. Uit de uitgevoerde onderzoeken blijkt bijvoorbeeld nog niet welke geluid- en windhinder nieuwe bewoners zullen ervaren. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar advies over het milieueffectrapport (MER). Gemeente Stichtse Vecht had de Commissie gevraagd dit rapport te beoordelen.

Gemeente Stichtse Vecht wil de kantoor- en bedrijvenlocatie Planetenbaan en het Kwadrant tot woonlocatie herontwikkelen. In het gebied mogen circa 2.300 woningen komen. Daarnaast zijn commerciële functies en maatschappelijke bedrijfsruimtes gepland. Het gebied moet een stedelijke uitstraling krijgen, omgeven door groen. 

In het rapport is wel onderzoek gedaan aan de geluidsniveaus in het gebied, maar is nog niet onderzocht in welke mate de nieuwe bewoners van het Ruimtekwartier daar hinder van zullen ondervinden. Ook van de windhinder rondom de gebouwen is nog geen volledig beeld. Hierdoor is onduidelijk in hoeverre sprake is van een gezond woon- en leefklimaat. Een andere plaatsing, vorm of hoogte van de gebouwen kan hierop mogelijk een gunstige invloed hebben. Dat zegt de Commissie in haar advies. 

Het ontwerp heeft ook invloed op natuur, landschap en klimaat. Mogelijk bieden aanpassingen aan het ontwerp of andere maatregelen kansen om de natuur te versterken en de klimaatrobuustheid van het gebied te verbeteren. De Commissie heeft geadviseerd om de ontbrekende inzichten aan te vullen voor een besluit te nemen over het bestemmingsplan.


De

Afbeelding
Afbeelding
Inschrijven kan weer, 75e Vechtloop van start op dinsdag 27 augustus Sport
Afbeelding
Olie in Haarrijnseplas in Utrecht opgeruimd Nieuws
Mobiel energieloket in Maarssenbroek tijdens Maarssenbroek 50 jaar
Energieloket Stichtse Vecht op zomerse toer Gemeente
Komt er nog een nieuwe brug bij Breukelen?
Tweede brug over de Vecht bij Breukelen weer in beeld Nieuws
Ruime keus in badkamers.
Revolution Bath n Tiles voor de beste keus in badkamers Ondernemend
Julien van Stokkem Chef-kok en eigenaar van Balijepark.
Feestelijke voordeelmaand bij restaurant Balijepark Ondernemend
Afbeelding
Tijdelijke opvanglocatie asielzoekers in Maarssenbroek Nieuws
Wethouder Van Vliet
Gemeente steunt oprichting Gebiedscoöperatie Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
Minder klachten over de gemeente Stichtse Vecht in 2023 Nieuws
Afbeelding
4,9 miljoen euro voor restauratie 19 rijksmonumenten met slot Zuylen en toren bij kasteel Nijenrode Nieuws
Afbeelding
'Ik bel even om te checken of u goed bent opgestaan'. Nieuwe coördinator voor contactcirkel Maarssen gezocht Lezersnieuws
Burgemeester Maarten Divendal.
Opzet Abcouder Feestweek op onderdelen aangepast, meer controle op dronken jongeren Nieuws
Afbeelding
Paus Adrianus VI eindelijk thuis in Utrecht Nieuws
----
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport