Monitoren en bijstellen van het slootwaterpeil
Monitoren en bijstellen van het slootwaterpeil Provincie Utrecht

Provincie Utrecht stelt subsidie beschikbaar voor innovatieve ideeën in de landbouw

Nieuws

REGIO > Veel agrarisch ondernemers hebben innovatieve ideeën voor hun bedrijfsvoering, maar missen de financiële middelen om deze door te ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat deze innovaties niet verloren gaan, stelt de provincie Utrecht een subsidie beschikbaar voor projecten die bijdragen aan toekomstbestendige, duurzame en natuurinclusieve landbouw.

Op 5 juni 2024 gaat de nieuwe subsidieregeling Samenwerken voor Innovatie uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB 2023-2027) open. In Utrecht stelt de provincie 4,6 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd voor innovatieve projecten, die bijdragen aan de verbetering van werkwijzen, producten of diensten voor een toekomstbestendige en duurzame landbouw in provincie Utrecht.

Aanmoedigen van innovatie

Agrarisch ondernemers staan voor grote opgaven. Doelen op het gebied van natuur, water en klimaat vragen om een verandering van de bedrijfsvoering in de landbouw. Een verandering die ook gerealiseerd kan worden met innovatieve ideeën. Om goed van de grond te komen, vragen deze ideeën vaak om samenwerking tussen verschillende partijen. De subsidie is bedoeld voor het proces van onderzoek en ontwikkeling: van idee tot een bewezen werkend principe.

Voor wie?

Samenwerkende landbouwers of een landbouwer in samenwerking met kennispartijen kunnen de subsidie aanvragen. In de regeling wordt extra aandacht gericht op versterking van verdienmodellen voor natuurinclusieve kringlooplandbouw. De ervaringen die worden opgedaan, worden gedeeld met andere landbouwers en landbouwbedrijven.

Slimme oplossingen

Gedeputeerde Mirjam Sterk (Transitie Landelijk Gebied): ‘Slimme oplossingen voor de opgaven waar we voor staan zijn niet alleen goed voor de landbouw, maar ook voor de economie en de maatschappij. Met deze regeling investeren we in de toekomst van de duurzame landbouw in onze provincie. We helpen innovatieve agrariërs net die stap te zetten, waarmee ze van hun idee een succesvolle verbetering in hun bedrijfsvoering kunnen maken. Dat kunnen technische verbeteringen zijn, maar ook verbeteringen in hun productieproces.’

Meer informatie is te vinden op de website van provincie Utrecht

Afbeelding
Inschrijven kan weer, 75e Vechtloop van start op dinsdag 27 augustus Sport
Afbeelding
Olie in Haarrijnseplas in Utrecht opgeruimd Nieuws
Mobiel energieloket in Maarssenbroek tijdens Maarssenbroek 50 jaar
Energieloket Stichtse Vecht op zomerse toer Gemeente
Komt er nog een nieuwe brug bij Breukelen?
Tweede brug over de Vecht bij Breukelen weer in beeld Nieuws
Ruime keus in badkamers.
Revolution Bath n Tiles voor de beste keus in badkamers Ondernemend
Julien van Stokkem Chef-kok en eigenaar van Balijepark.
Feestelijke voordeelmaand bij restaurant Balijepark Ondernemend
Afbeelding
Tijdelijke opvanglocatie asielzoekers in Maarssenbroek Nieuws
Wethouder Van Vliet
Gemeente steunt oprichting Gebiedscoöperatie Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
Minder klachten over de gemeente Stichtse Vecht in 2023 Nieuws
Afbeelding
4,9 miljoen euro voor restauratie 19 rijksmonumenten met slot Zuylen en toren bij kasteel Nijenrode Nieuws
Afbeelding
'Ik bel even om te checken of u goed bent opgestaan'. Nieuwe coördinator voor contactcirkel Maarssen gezocht Lezersnieuws
Burgemeester Maarten Divendal.
Opzet Abcouder Feestweek op onderdelen aangepast, meer controle op dronken jongeren Nieuws
Afbeelding
Paus Adrianus VI eindelijk thuis in Utrecht Nieuws
----
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport