Afbeelding

Politiek Stichtse Vecht over woonvisie, staat van organisatie en veiligheidsplan

Gemeente

STICHTSE VECHT > De politieke partijen komen op dinsdag 31 januari in drie verschillende commissievergaderingen bijeen. De fracties worden onder andere geïnformeerd over de woonvisie en het woningbouwprogramma voor Stichtse Vecht. Ook worden de fracties geïnformeerd over de staat van de ambtelijke organisatie en de uitkomsten van het onderzoek naar TIM Stichtse Vecht.

Commissie Bestuur en Financiën

31 januari 2023, 19:30 uur, livestream

Locatie: Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen

 

Op de agenda

Organisatie ontwikkeling

De commissie wordt geïnformeerd over de stand van zaken van de organisatie ontwikkeling. Er is ruimte om vragen te stellen. Aansluitend is de informatieve commissie II/ Sociaal Domein gepland. Er zijn geen inwoners die zich hebben aangemeld om gebruik te maken van het spreekrecht.

 

Informatieve commissie II (sociaal domein)

31 januari 2023, 20:30 uur, livestream

Locatie: Koetshuis, Markt 12, 3621 AB Breukelen

 

Op de agenda

TIM Stichtse Vecht

Presentatie en toelichting van het externe rapport over TIM Stichtse Vecht en de reactie van het college op de bevindingen. Het rapport wordt ook geagendeerd in de commissie Sociaal Domein van 14 februari, dan is er ruimte voor de politieke discussie en politieke vragen. Het rapport is bij de agenda gevoegd.

Informatieve commissie III (fysiek domein)

31 januari 2023, 19:30 uur, audiostream

Locatie: Maarssenzaal, Boom en Bosch Markt 12, 3621 AB Breukelen

Op de agenda

·         Integraal Veiligheidsplan

·         Woonvisie

·         Woningbouwprogramma

Integraal Veiligheidsplan

Strategisch adviseur Openbare Orde en Veiligheid Nick Morren zal in samenwerking met de politie een presentatie geven, waarin een nadere toelichting wordt gegeven op de RaadsInformatieBrief (RIB) over het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026; Er wordt vooruitgekeken naar een van de uitvoeringsplannen; en er volgt een terugkoppeling van de politie over de lokale samenwerking. Na afloop van de presentatie is er ruimte voor vragen.

Woonvisie

Beleidsadviseur Volkshuisvesting Jacqueline Schmitz geeft een toelichting op de Evaluatie woonvisie 2017 – 2022; Nieuwe thema’s en ontwikkelingen en Dilemma’s. Aansluitend is er ruimte voor het stellen van vragen.

Woningbouwprogramma

Beleidsadviseur Tom Verkammen geeft een presentatie over het woningbouwprogramma. Aan de orde komen de onderwerpen: Woningbehoefte, Woningbouwaanbod en de Plancapaciteit en Matching en afwegingskader.

Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws
Afbeelding
Politiek Stichtse Vecht over parkeerplaatsen Loenen en woningbouw Breukelen Nieuws
Afbeelding
Vechtstreek-in-Beweging Loop rond de Maarsseveense Plassen Sport
Afbeelding
Sponsordag voor Het Longfonds bij Anytime Fitness Maarssen Ondernemend