Afbeelding

Gemeenteraad Stichtse Vecht heeft lange avond voor de boeg met Ruimtekwartier en Maarsseveense Plassen

Gemeente

STICHTSE VECHT > Vanavond om 19:30 uur vergadert de gemeenteraad. Er zijn een aantal wijzigingen op de agenda deze staan (voor zover nu bekend) hieronder aangegeven.

Agendawijzigingen

Agendapunt 10. Ontwikkelkaders Ruimtekwartier

Namens de fracties CDA, PvdA en SSV zijn vragen gesteld. De vragen, inclusief de beantwoording, zijn aan het agendapunt toegevoegd.

Gewijzigde agenda

Bij de agendapunten 10, 16, 17 en 22 zijn amendementen of moties aangeleverd waarmee deze voorstellen bespreekonderwerpen in plaats van hamerstukken zijn geworden. Deze zijn aan het eind van de agenda toegevoegd.

            Moties en Amendementen -  Nieuw -

            M 16.1 SP inzake Versnellen woningbouw. De motie wordt mede ingediend door GroenLinks

M 24.2 GL versnellen realisatie uitvoeringskader Zonnevelden

            Mede-indieners

M 10.1 seniorenwoningen in het Ruimtekwartier van Groot naar Beter wordt mede ingediend door GroenLinks en PvdA

M 10.2 Motie waarborgen goedkope sociale huur in Het Ruimtekwartier wordt mede ingediend door PvdA en GroenLinks

M 24.1 inzake  Zonnevelden wordt mede ingediend door het CDA

Motie vreemd aan de agenda – 25. PvdA e.a.- Motie Parkeerkosten Breukelen wordt niet ingediend

Eerder is de motie Parkeerkosten Breukelen vanuit de PvdA verstuurd ter behandeling in de raadsvergadering van 30 mei.

Deze motie wordt echter op verzoek van de PvdA op 6 juni in de Commissie Fysiek Domein besproken. De motie is ter bespreking toegevoegd aan de agenda van de commissie Fysiek Domein van 6 juni en daarom verwijderd van de raadsagenda van 30 mei.

Raadsagenda 30 mei 2023 (volledig), agenda

1.Opening 19:30

2.Vaststellen van de agenda

3.Vaststellen van de besluitenlijst van de raadsvergadering 18 april 2023

4.Vragenhalfuur voor leden van de raad

5.Ingekomen stukken en mededelingen

6.Afscheid griffiemedewerker

7.Beëdiging gemeentesecretaris

8.Benoeming en beëdiging commissieleden (Streekbelangen (1) en Het Vechtse Verbond (2)

Schorsing

Hamerstukken

9.Bestemmingsplan Oostwaard 9 Maarssen

11.Voorbereidingskrediet Zuilense Vecht Hamerstuk 

12.Krediet voor uit te voeren projecten verkeer 2023

13.Coördinatieregeling Multifunctioneel Centrum (MFC) Vreeland

14.Financiële Herplaatsingsgarantie flexibele woningbouw

15.Aanleg rioolaansluiting t.b.v. evenementen in park Goudestein

18.Voorlopige jaarstukken 2022, Ontwerpbegroting 2024 en geactualiseerde begroting 2023 VRU

19.Zienswijze ontwerp-bestuursagenda Veiligheidsregio Utrecht 2024-2027

20.Wijziging Gemeenschappelijke regeling VRU Hamerstuk 

21.Oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s

Bespreekstukken

23.Vaststellen bestemmingsplan Maarsseveense Plassen 2e herziening (veegplan)

24.Uitvoeringsprogramma ‘Op weg naar Nieuwe Energie’

10.Vaststellen ontwikkelkaders Ruimtekwartier

16.Versnellen woningbouw

M 16.1 SP e.a. versnelling woningbouw inzake inlopen achterstanden sociale huurwoningbestand

17.Bijgestelde Begroting 2023 en Begroting 2024 ODRU

22.Begrotingswijziging 2023, ontwerpbegroting 2024 en jaarstukken 2022 Belastingsamenwerking gemeenten & hoogheemraadschap Utrecht

Afbeelding
Gemeente Stichtse Vecht doet de flamingo en roept senioren op tot meer beweging. #doedeflamingo Gemeente
Afbeelding
De Nacht van de Nacht 2023 duistere, duurzame belevenis Dit is er in provincie Utrecht te doen zaterdag 28 oktober Nieuws
Afbeelding
Ruim 13.000 deelnemers genieten van Singelloop Utrecht Sport
Afbeelding
Tentoonstelling Geloof in Beeldhouwkunst René van Seumeren 1923-1989 in Vechtstreekmuseum Vrije tijd
Afbeelding
Stijging aantal inbraken en insluipingen gebied Breukelen tot Nigtevecht Nieuws
Afbeelding
Unieke boeklancering: S.O.S. samoeraitraining, Een spannend avontuur in het hart van Brazilië Lezersnieuws
Afbeelding
Opening heringerichte speeltuin Henk van der Griftpark Breukelen
Afbeelding
Bewonersavond Duurzaam wonen in Breukelen Gemeente
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 1 oktober 2023 Lezersnieuws
Afbeelding
Alles voor het slapen bij de Matrassenstad Ondernemend
Afbeelding
Feestelijke opening Nieuw Activiteitencentrum Zebraspoor in Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Plannen kleine uitbreiding wijk Zwanenkamp nu open voor bezwaar en reacties Nieuws
Afbeelding
Aanpak Oostelijke Vechtplassen: Informatiemarkt op 12 oktober Gemeente
Afbeelding
Extra Actie op de Yaris Cross bij Toyota van Ekris Maarssen! Ondernemend