Er zal een flinke woningbouwlocatie vrijkomen. Foto Jan J. van Dijk
Er zal een flinke woningbouwlocatie vrijkomen. Foto Jan J. van Dijk Jan J. van Dijk

Nieuwe woonwijk Bammens in Maarssen krijgt al wat vorm

Nieuws

MAARSSEN > Bij de ontwikkeling en bouw van de nieuwe woonwijk op het terrein van de Koninklijke Bammens in Maarssen moeten duurzame energie, klimaatbestendigheid en biodiversiteit een grote rol spelen.

Dat blijkt uit de eerste informatiebijeenkomst vorige maand van ontwikkelaar Explorius Vastgoed met bewoners van de naastgelegen Friezenbuurt en de gemeente. De bekende verzinkerij aan de Straatweg gaat op termijn verhuizen nadat het bedrijf is overgenomen.

De eigenaar van de grond wil nu een nieuwe woonwijk bouwen tussen de Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal. De gemeente is in principe akkoord met de nieuwe bestemming wel met de randvoorwaarden uit de woonvisie, zoals 30% sociale huurwoningen. Op het parkeerterrein aan de Vecht mag alleen gebouwd worden passend bij het karakter van de Vecht.

De recente online-bijeenkomst leverde ook een aantal wensen op vanuit de buurt. Het industriële karakter moet plaatsmaken voor een plek voor veel groen, ontmoeting, sport en spel, aldus de omwonenden, die graag willen dat de muur tussen het Bammensterrein en de aangrenzende Friezenstraat weggaat. Dat levert een gevoel van openheid en verbinding op tussen de twee woonwijken, zo denken de bewoners. En dat is weer goed voor de leefbaarheid van het gebied, dat niet al te veel groen heeft in de straatjes.

Ooit grensde de Friezenbuurt aan de Onderdijk, een stuk groen en speelgebied, maar dat is inmiddels ook helemaal volgebouwd met woningen en appartementsgebouwen aan het kanaal. De buurt wil dan speciale aandacht voor eventuele hoogbouw op het Bammensterrein, dus niet te dicht bij de huidige woningen.
‘De variëteit aan woningen – voor verschillende doelgroepen en prijsklassen – spreekt de buurt aan’, zo staat in het verslag.
Het Bammensterrein als gemengde wijk met speciale aandacht voor sociale huur, starterswoningen, ouderen en wellicht ook woongroepen is een van de wensen, die ook aansluiten bij de woonvisie van de gemeente.

En dan zou het ook mooi zijn als inwoners of oud-inwoners van Maarssen voorrang krijgen bij de toewijzing van de woningen.
Dus niet volbouwen, iets van een openbaar park met speelvoorzieningen voor de jeugd is de rode draad in de wensen van de buurt.
De nieuwe woonwijk biedt ook kansen voor de Friezenbuurt om het knelpunt bij de rotonde bij de brandweerkazerne aan te pakken. Nu komen bewoners maar moeizaam de wijk uit met de auto en de nieuwbouw kan daar verbetering in aanbrengen, want ook die nieuwe bewoners moeten toch weg kunnen met de auto.

Over het aantal woningen en een tijdsschema is verder nog niets bekend. Van de ontwikkelaar kwam de toezegging dat de buurt betrokken blijft bij de uitwerking van de plannen. Zie ook www.explorius.nl/bammens.

Afbeelding
Fefinitieve uitslag van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht Gemeente
Afbeelding
MEC Maarssen opent uniek buitenleslokaal 't Nest in wijkpark Maarssenbroek Nieuws
Afbeelding
Definitieve uitslag waterschapsverkiezing De Stichtse Rijnlanden met kandidaten Gemeente
Afbeelding
College stuurt beleid voor zonnevelden naar de gemeenteraad Grootschalige elektriciteitsopwekking met zonnevelden in De Ronde Venen Nieuws
Afbeelding
De Heeren van Maarssen is opnieuw in goede handen Ondernemend
Afbeelding
Cees van den Oosten erelid van ondernemingsvereniging OVSV Ondernemend
Afbeelding
Lopen, huppelen en rennen voor het nieuwe klimrek. Leerlingen WereldKidz Bolenstein zetten sponsorloop op touw Nieuws
Afbeelding
Tweede plaats voor Brandweer Breukelen tijdens Vaardigheidstoets Nieuws
Afbeelding
Uitje met bier belevenis op Slot Zuylen Vrije tijd
Afbeelding
QR-route van Museum Vredegoed te Tienhoven Vrije tijd
Afbeelding
De Vondel wordt het nieuwe Dorpshuis van Maarssen Dorp Nieuws
Afbeelding
Nieuwe cijfers Utrechtse woningmarkt onderstrepen noodzaak betaalbare woningen Nieuws
Afbeelding
Mantelzorgbijeenkomst in Maarssen: Zeg JA bij dementie Lezersnieuws
Afbeelding
Gemeente wil dat Demmerikse brug een beweegbare brug blijft Nieuws