Afbeelding
fotograaf, Norbert Waalboer

Bijstelling plannen en ambities Stichtse Vecht voor lokaal herstel, extra budget voor meer ambtenaren

Nieuws

STICHTSE VECHT > De coronacrisis raakt onze samenleving diep. Dit zet eerdere ambities en plannen van het college in een ander perspectief. 

Niet alleen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden geraakt door de coronacrisis. Ook de impact op de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht is groot. Vanzelfsprekend moeten de dienstverlening aan inwoners en de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente, worden gecontinueerd. Daarom heeft het college een bijstelling en prioritering van ambities en plannen gemaakt. Dit biedt ruimte voor de ambtelijke organisatie. Op basis hiervan kan verder focus in beleid worden aangebracht voor lokaal herstel.

Lokaal herstel

Inwoners, sectoren en lokale vraagstukken verdienen meer aandacht dan vóór de coronacrisis. Dit laat zich het beste vertalen in een lokale herstelagenda. Deze zal aansluiten op de nationale herstelagenda en is gebonden aan de financiële ruimte en bevoegdheden van de gemeente. We starten in 2021 om bestaand beleid en capaciteit gerichter in te zetten voor een lokale herstelagenda. Het college wil zich hiervoor het komende jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezing nadrukkelijk inzetten door met betrokkenen in gesprek te gaan. Zo kan het college maximaal bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving.

Werklast en druk

Dankzij de inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente is het tot nu toe nog gelukt de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden. De ambtenaren hebben als gevolg van de pandemie ook extra ‘coronataken’ gekregen. Dit in combinatie met thuiswerken en extra zorg- en onderwijstaken. Het college onderschrijft dat een jaar na de uitbraak de ‘rek eruit is’. De werklast en -druk zijn zo hoog opgelopen, dat ingrijpen noodzakelijk is. Juist omdat de dienstverlening en uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente gegarandeerd moeten blijven. “Instemmen met een verruiming van maximaal 5% van het personeelsbudget om de dienstverlening op het minimale kwaliteitsniveau te behouden en maximaal in te kunnen zetten op de lokale herstelagenda. De impact daarvan wordt gemeld in de bestuur rapportage en Instemmen met dekking van tijdelijke extra personeelslasten ten laste van projectgelden die daar direct verband mee houden’, zo is dinsdag afgesproken in de digitale collegeraadsvergadering

Bijstelling plannen

Het is daarom meer dan ooit noodzakelijk om politiek-bestuurlijke ambities goed af te stemmen op de draagkracht van de organisatie. Een stevige bijstelling van plannen is daarom onafwendbaar. Er is een inventarisatie gemaakt van taken, activiteiten en plannen die voor het lopende jaar 2021 gepland zijn. Als deze taken, activiteiten en plannen niet strikt noodzakelijk zijn, of als deze door de coronacrisis minder urgent zijn of kunnen worden uitgesteld, worden ze in 2021 tijdelijk stopgezet of getemporiseerd. Hierdoor kan beleid en capaciteit worden ingezet op kwesties die door de coronacrisis urgent zijn geworden. Het is aan het college en de raad om te besluiten over de prioritering van deze kwesties.

Besluitvorming

Daar waar de prioritering van plannen de bevoegdheid is van het college, heeft het college hierover besloten op 25 maart 2021. De gemeenteraad is nu aan zet voor de prioritering van de plannen voor zover het zijn bevoegdheid raakt. Het raadsvoorstel hierover wordt op dinsdag 11 mei 2021 voorgelegd aan de raad. Voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel, wordt dit onderwerp geagendeerd voor de commissie Bestuur en Financiën op dinsdag 13 april 2021.

Informeren betrokkenen

Het college vindt het belangrijk om de betrokkenen tijdig en goed te informeren over het bijstellen van de plannen en taken voor dit jaar. Bijvoorbeeld als beleid of plannen worden uitgesteld. Daarom worden alle betrokkenen hierover vanaf donderdag 1 april 2021 geïnformeerd.

Afbeelding
Provincie Utrecht lanceert tool voor aanleg duurzame daken Nieuws
Afbeelding
Mentale gezondheid jongvolwassenen regio Utrecht nog steeds onder druk Nieuws
Afbeelding
Leerlingen van basisschool De Bijenschans rennen enorm bedrag bij elkaar Lezersnieuws
Afbeelding
Jeugdbrandweer houdt 24 uurs-dienst in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Muzikale fietstocht door Nederland in 4 en 1 theater Zonnebloem Breukelen Lezersnieuws
Afbeelding
Concert Dorpskoor in Nigtevecht Lezersnieuws
Afbeelding
Regio Utrecht is Europa's meest competitieve regio Nieuws
Afbeelding
Dikke voldoende voor het OV in regio Utrecht; tram scoort zelfs 8 Nieuws
Afbeelding
Voorrang voor Maarssenbroekers bij sociale koopwoningen in Haagstede Nieuws
Afbeelding
“Wie heeft nog ZUILEN in z'n paspoort staan?" Lezersnieuws
Afbeelding
Duik samen met Sven Ratzke in de mooiste muziek van de afgelopen eeuw, Venus & Mars komt naar Leidsche Rijn Vrije tijd
Afbeelding
Nieuwe gespreksronde tussen verkenner en politieke partijen Provinciale Staten Nieuws
Afbeelding
Kampioenen bij OSM Badminton Sport
Afbeelding
41e Hellas ZomerAvondCup Sport