Afbeelding
fotograaf, Norbert Waalboer

Bijstelling plannen en ambities Stichtse Vecht voor lokaal herstel, extra budget voor meer ambtenaren

Nieuws

STICHTSE VECHT > De coronacrisis raakt onze samenleving diep. Dit zet eerdere ambities en plannen van het college in een ander perspectief. 

Niet alleen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden geraakt door de coronacrisis. Ook de impact op de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht is groot. Vanzelfsprekend moeten de dienstverlening aan inwoners en de uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente, worden gecontinueerd. Daarom heeft het college een bijstelling en prioritering van ambities en plannen gemaakt. Dit biedt ruimte voor de ambtelijke organisatie. Op basis hiervan kan verder focus in beleid worden aangebracht voor lokaal herstel.

Lokaal herstel

Inwoners, sectoren en lokale vraagstukken verdienen meer aandacht dan vóór de coronacrisis. Dit laat zich het beste vertalen in een lokale herstelagenda. Deze zal aansluiten op de nationale herstelagenda en is gebonden aan de financiële ruimte en bevoegdheden van de gemeente. We starten in 2021 om bestaand beleid en capaciteit gerichter in te zetten voor een lokale herstelagenda. Het college wil zich hiervoor het komende jaar tot aan de gemeenteraadsverkiezing nadrukkelijk inzetten door met betrokkenen in gesprek te gaan. Zo kan het college maximaal bijdragen aan het herstel van de lokale samenleving.

Werklast en druk

Dankzij de inzet en flexibiliteit van de medewerkers van de gemeente is het tot nu toe nog gelukt de dienstverlening aan inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen op peil te houden. De ambtenaren hebben als gevolg van de pandemie ook extra ‘coronataken’ gekregen. Dit in combinatie met thuiswerken en extra zorg- en onderwijstaken. Het college onderschrijft dat een jaar na de uitbraak de ‘rek eruit is’. De werklast en -druk zijn zo hoog opgelopen, dat ingrijpen noodzakelijk is. Juist omdat de dienstverlening en uitvoering van de wettelijke taken van de gemeente gegarandeerd moeten blijven. “Instemmen met een verruiming van maximaal 5% van het personeelsbudget om de dienstverlening op het minimale kwaliteitsniveau te behouden en maximaal in te kunnen zetten op de lokale herstelagenda. De impact daarvan wordt gemeld in de bestuur rapportage en Instemmen met dekking van tijdelijke extra personeelslasten ten laste van projectgelden die daar direct verband mee houden’, zo is dinsdag afgesproken in de digitale collegeraadsvergadering

Bijstelling plannen

Het is daarom meer dan ooit noodzakelijk om politiek-bestuurlijke ambities goed af te stemmen op de draagkracht van de organisatie. Een stevige bijstelling van plannen is daarom onafwendbaar. Er is een inventarisatie gemaakt van taken, activiteiten en plannen die voor het lopende jaar 2021 gepland zijn. Als deze taken, activiteiten en plannen niet strikt noodzakelijk zijn, of als deze door de coronacrisis minder urgent zijn of kunnen worden uitgesteld, worden ze in 2021 tijdelijk stopgezet of getemporiseerd. Hierdoor kan beleid en capaciteit worden ingezet op kwesties die door de coronacrisis urgent zijn geworden. Het is aan het college en de raad om te besluiten over de prioritering van deze kwesties.

Besluitvorming

Daar waar de prioritering van plannen de bevoegdheid is van het college, heeft het college hierover besloten op 25 maart 2021. De gemeenteraad is nu aan zet voor de prioritering van de plannen voor zover het zijn bevoegdheid raakt. Het raadsvoorstel hierover wordt op dinsdag 11 mei 2021 voorgelegd aan de raad. Voorafgaand aan de behandeling van dit voorstel, wordt dit onderwerp geagendeerd voor de commissie Bestuur en Financiën op dinsdag 13 april 2021.

Informeren betrokkenen

Het college vindt het belangrijk om de betrokkenen tijdig en goed te informeren over het bijstellen van de plannen en taken voor dit jaar. Bijvoorbeeld als beleid of plannen worden uitgesteld. Daarom worden alle betrokkenen hierover vanaf donderdag 1 april 2021 geïnformeerd.

Gulnara Shafigullina
Sopraan Gulnara Shafigullina zingt mooi romantisch programma in Heilig Hart Kerk Vrije tijd
Afbeelding
De Boffers vieren 20-jarig bestaan en staat stil bij overlijden oprichtster Fransje Huurman Nieuws
Afbeelding
Straatroof op fietspad langs Pauwenkamp Nieuws
Afbeelding
Volgende stap zonnevelden in Haarrijnseplas Nieuws
Jannie van Kooten, vrijwilligerscoördinator.
Stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven. Waar zou ú het liefst sterven? Ondernemend
Afbeelding
Vlag Oekraïne wappert boven Goudestein Nieuws
Afbeelding
Explosie bij restaurant in Vleuten, wie weet meer? Nieuws
Afbeelding
Leeuwenhart Risicobeheer en Verzekeringen kent de klanten Persoonlijk contact hoogste prioriteit Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 25 februari 2024 Lezersnieuws
Afbeelding
Plannen voor water in uw buurt? Vraag subsidie aan bij Hoogheemraadschap Gemeente
Een taxatie van gouden of zilveren sieraden kan u verrassen.
Goud Inkoop Bus komt weer langs in de regio Ondernemend
Afbeelding
Choral Evensong in de Pieterskerk Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Muzikale bootreis van Barok tot Broadway met Boddé en Zomer in Grote Kerk Loenen Vrije tijd
Afbeelding
Alpe d'Huez op voor kankeronderzoek, team GCM gaat er voor lopend en fietsend Nieuws