Er zal een flinke woningbouwlocatie vrijkomen. Foto Jan J. van Dijk
Er zal een flinke woningbouwlocatie vrijkomen. Foto Jan J. van Dijk Jan J. van Dijk

Ontwikkeling woonwijk Bammens ligt voorlopig stil

Nieuws

MAARSSEN > De volgende stappen in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op het terrein van de Koninklijke Bammens aan de Straatweg laten nog even op zich wachten.

Dat heeft de projectontwikkelaar  bekend gemaakt richting de omwonenden, onder meer in de Frezenbuurt. Na een inspraakavond zou na de zomer  een verdere uitwerking komen, maar dat wordt op zijn vroegst ergens in 2022. De pauzeknop van de gemeente door het gebrek aan ambtenaren zorgt voor een stagnatie in de tempo.

“Voor de complexe transformatie van het Bammens-terrein is intensieve betrokkenheid van de gemeente nodig. Immers: aspecten als verkeer en parkeren, woonprogramma, milieu- en duurzaamheidseisen raken in Nederland direct aan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel de gemeente Stichtse Vecht inhoudelijk en op hoofdlijnen positief staat tegenover onze visie op het Bammens-terrein geeft de gemeente aan in 2021 geen capaciteit vrij te kunnen maken voor de begeleiding van de planontwikkeling’, aldus de projectontwikkelaar. ‘Dat betekent dat wij sinds de participatiebijeenkomst maar heel beperkt vooruitgang hebben geboekt. De ontwikkeling loopt dus minder voorspoedig dan wij begin dit jaar verwachtten. De vervolgstappen kunnen wij pas zetten nadat wij de gesprekken met de gemeente verder kunnen oppakken. Wij hopen dat wij een volgende participatiebijeenkomst in het eerste kwartaal van 2022 kunnen organiseren.

De gemeente geeft in een toelichting aan dat Bammens wel hoog op de lijst stat als er weer extra capaciteit op het gemeentekantoor  kan worden vrijgemaakt. De coronacrisis raakt onze samenleving diep. Dit zet eerdere ambities en plannen van de gemeente in een ander perspectief. Niet alleen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden geraakt door de coronacrisis. Ook de impact op de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht is groot. Een jaar na de uitbraak is de rek eruit door extra coronataken, in combinatie met een hoger ziekteverzuim, thuiswerken en extra zorg- en onderwijstaken. Daarom heeft het college van B&W onlangs de prioritering van ambities en plannen bijgesteld. Activiteiten en plannen waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden of door de coronacrisis minder urgent zijn of kunnen worden uitgesteld, worden in 2021 tijdelijk stopgezet of getemporiseerd’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Hierdoor kan beleid en capaciteit worden ingezet op kwesties die door de coronacrisis urgent zijn geworden. Zo’n 50 lopende projecten op het terrein van ruimtelijke ordening en woningbouw worden voortgezet, maar een vijftiental projecten die nog niet in behandeling zijn genomen worden dit jaar op de wachtlijst geplaatst. De herontwikkeling van de Bammens-locatie valt onder deze 15 projecten. Begin 2022 wordt opnieuw de balans opgemaakt om te beoordelen welke projecten kunnen worden opgepakt. De gemeente ziet de ontwikkeling van het Bammens-terrein wel als een positieve ontwikkeling en wil - zodra daar weer ruimte voor is - samen met Explorius verder werken aan de planontwikkeling.’

Afbeelding
Provincie Utrecht lanceert tool voor aanleg duurzame daken Nieuws
Afbeelding
Mentale gezondheid jongvolwassenen regio Utrecht nog steeds onder druk Nieuws
Afbeelding
Leerlingen van basisschool De Bijenschans rennen enorm bedrag bij elkaar Lezersnieuws
Afbeelding
Jeugdbrandweer houdt 24 uurs-dienst in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Muzikale fietstocht door Nederland in 4 en 1 theater Zonnebloem Breukelen Lezersnieuws
Afbeelding
Concert Dorpskoor in Nigtevecht Lezersnieuws
Afbeelding
Regio Utrecht is Europa's meest competitieve regio Nieuws
Afbeelding
Dikke voldoende voor het OV in regio Utrecht; tram scoort zelfs 8 Nieuws
Afbeelding
Voorrang voor Maarssenbroekers bij sociale koopwoningen in Haagstede Nieuws
Afbeelding
“Wie heeft nog ZUILEN in z'n paspoort staan?" Lezersnieuws
Afbeelding
Duik samen met Sven Ratzke in de mooiste muziek van de afgelopen eeuw, Venus & Mars komt naar Leidsche Rijn Vrije tijd
Afbeelding
Nieuwe gespreksronde tussen verkenner en politieke partijen Provinciale Staten Nieuws
Afbeelding
Kampioenen bij OSM Badminton Sport
Afbeelding
41e Hellas ZomerAvondCup Sport