Er zal een flinke woningbouwlocatie vrijkomen. Foto Jan J. van Dijk
Er zal een flinke woningbouwlocatie vrijkomen. Foto Jan J. van Dijk Jan J. van Dijk

Ontwikkeling woonwijk Bammens ligt voorlopig stil

Nieuws

MAARSSEN > De volgende stappen in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk op het terrein van de Koninklijke Bammens aan de Straatweg laten nog even op zich wachten.

Dat heeft de projectontwikkelaar  bekend gemaakt richting de omwonenden, onder meer in de Frezenbuurt. Na een inspraakavond zou na de zomer  een verdere uitwerking komen, maar dat wordt op zijn vroegst ergens in 2022. De pauzeknop van de gemeente door het gebrek aan ambtenaren zorgt voor een stagnatie in de tempo.

“Voor de complexe transformatie van het Bammens-terrein is intensieve betrokkenheid van de gemeente nodig. Immers: aspecten als verkeer en parkeren, woonprogramma, milieu- en duurzaamheidseisen raken in Nederland direct aan de verantwoordelijkheid van de gemeente. Hoewel de gemeente Stichtse Vecht inhoudelijk en op hoofdlijnen positief staat tegenover onze visie op het Bammens-terrein geeft de gemeente aan in 2021 geen capaciteit vrij te kunnen maken voor de begeleiding van de planontwikkeling’, aldus de projectontwikkelaar. ‘Dat betekent dat wij sinds de participatiebijeenkomst maar heel beperkt vooruitgang hebben geboekt. De ontwikkeling loopt dus minder voorspoedig dan wij begin dit jaar verwachtten. De vervolgstappen kunnen wij pas zetten nadat wij de gesprekken met de gemeente verder kunnen oppakken. Wij hopen dat wij een volgende participatiebijeenkomst in het eerste kwartaal van 2022 kunnen organiseren.

De gemeente geeft in een toelichting aan dat Bammens wel hoog op de lijst stat als er weer extra capaciteit op het gemeentekantoor  kan worden vrijgemaakt. De coronacrisis raakt onze samenleving diep. Dit zet eerdere ambities en plannen van de gemeente in een ander perspectief. Niet alleen inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen worden geraakt door de coronacrisis. Ook de impact op de ambtelijke organisatie van Stichtse Vecht is groot. Een jaar na de uitbraak is de rek eruit door extra coronataken, in combinatie met een hoger ziekteverzuim, thuiswerken en extra zorg- en onderwijstaken. Daarom heeft het college van B&W onlangs de prioritering van ambities en plannen bijgesteld. Activiteiten en plannen waar nog geen besluitvorming over heeft plaatsgevonden of door de coronacrisis minder urgent zijn of kunnen worden uitgesteld, worden in 2021 tijdelijk stopgezet of getemporiseerd’, aldus een woordvoerder van de gemeente. ‘Hierdoor kan beleid en capaciteit worden ingezet op kwesties die door de coronacrisis urgent zijn geworden. Zo’n 50 lopende projecten op het terrein van ruimtelijke ordening en woningbouw worden voortgezet, maar een vijftiental projecten die nog niet in behandeling zijn genomen worden dit jaar op de wachtlijst geplaatst. De herontwikkeling van de Bammens-locatie valt onder deze 15 projecten. Begin 2022 wordt opnieuw de balans opgemaakt om te beoordelen welke projecten kunnen worden opgepakt. De gemeente ziet de ontwikkeling van het Bammens-terrein wel als een positieve ontwikkeling en wil - zodra daar weer ruimte voor is - samen met Explorius verder werken aan de planontwikkeling.’

Afbeelding
Spannende clubkampioenschappen SHV Woerden Sport
Afbeelding
In Nae Do kwan zeer succesvol op de Open Dutch 2023 Sport
Afbeelding
Hoe houd je je goede voornemens vol? Gemeente
Afbeelding
Stedin bouwt in 2023 nog sneller als antwoord op de toenemende energievraag, juist in regio Utrecht Nieuws
Afbeelding
MOmenz is nieuwe naam van Welzijn Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
Uitnodiging: Mantelzorgbijeenkomst 8 februari - van 09:30 tot 11:00 Denk jij nog genoeg aan jezelf? Gemeente
Afbeelding
HEMA Bisonspoor gaat op de schop Ondernemend
Afbeelding
IVNLezing Invasieve Exoten, er komen er steeds meer Vrije tijd
Afbeelding
Opera op Slot Zuylen 18, 19 en 26 februari Vrije tijd
Afbeelding
OSM'75 erelid Hans van den Boogaard overleden Nieuws
Afbeelding
Toneelvereniging Westbroek speelt Bruidzilla Lezersnieuws
Afbeelding
Politiek Stichtse Vecht over woonvisie, staat van organisatie en veiligheidsplan Gemeente
Afbeelding
Voor de Bibliotheek Loenen zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwillige gastheer of gastvrouw Gemeente
Afbeelding
Woningbouw boven de Lidl Reigerskamp kan al snel Nieuws