Afbeelding

Woningbouw Loenen nader uitgewerkt

Nieuws

LOENEN > Het college van B&W wil meewerken aan de bouw van woningen binnen het gebied ten noordwesten van het dorp Loenen aan de Vecht. Het plan omvat de bouw van minimaal 120 duurzame woningen: sociale huur, midden huur en koop. Met de bouw van Cronenburgh fase 4 wordt de bestaande wijk Cronenburgh afgerond.

Aantrekkelijke openbare ruimte

Voor dit woningbouwbouwproject zijn randvoorwaarden en uitgangspunten opgesteld, het zogenoemde ruimtelijk kader. De initiatiefnemer moet hier rekening mee houden bij het maken van een stedenbouwkundig plan. Zo moet er een aantrekkelijke openbare ruimte komen, met aandacht voor natuur en mogelijkheden voor recreatie. De nieuwbouwlocatie wordt klimaatadaptief gebouwd, dat wil zeggen bestand tegen weersextremen.

Mooie en duurzame wijk

Wethouder Frank van Liempdt: ‘Deze ontwikkeling is belangrijk voor de vitaliteit van het dorp Loenen aan de Vecht en om te voldoen aan de grote behoefte aan woningen. Het wordt een mooie en duurzame wijk, passend bij de eerdere fasen van Cronenburgh en bij het dorp.’

Klankbordgroep praat mee

De gemeente en de initiatiefnemer hechten er veel waarde aan dat bewoners van het dorp en andere belanghebbenden meepraten over deze ontwikkeling. Daarom is in een vroeg stadium een klankbordgroep samengesteld. Tijdens een wandeling in de wijk Cronenburgh en 2 bijeenkomsten van de klankbordgroep is informatie verzameld voor het ruimtelijk kader.

Start bouw in 2024

Het college van B&W legt het ruimtelijk kader en de participatievoorwaarden nu voor besluitvorming voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal begin 2022 een besluit nemen over de start van dit woningbouwproject. De verdere uitwerking van de plannen en de te volgen procedures kosten nog de nodige tijd, maar de verwachting is dat de bouw in 2024 van start kan gaan.

Afbeelding
Lions bridgetoernooi Bridge aan de Dijk voor vakantie-eiland Robinson Crusoe Lezersnieuws
Afbeelding
Gospelkoor Rejoice met jaarlijkse kerstconcert in Torenpleinkerk Vrije tijd
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen zondag 4 december Lezersnieuws
Afbeelding
Koor Credo stopt en geef afscheidsconcert in Pauluskerk in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Winst voor biljarters BVL Sport
Afbeelding
Oliebollenactie De Ark gaat de oliebollen weer zelf bakken Lezersnieuws
Afbeelding
Boekpresentatie ‘Soldaten in de Vechtstreek’ bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Nieuws
Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend
Afbeelding
Happy Ouwers en exposities in het nieuwe Kampje in Loenen Lezersnieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 26 verenigingen uit Stichtse Vecht droegen bij aan dit succes Nieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 14 verenigingen uit De Ronde Venen droegen bij aan dit succes. Lezersnieuws
Afbeelding
Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nieuws