Afbeelding

Inwoners en ondernemers Stichtse Vecht gesteund met herstelmaatregelen

Nieuws

STICHTSE VECHT > De Lokale Herstelagenda  heeft als doel om het herstel van de samenleving te versnellen, na alle negatieve effecten van de coronacrisis. Het college van B&W heeft een tussenrapportage (pdf) laten opstellen met de voortgang per maatregel.

Veel inwoners en ondernemers gesteund

Over het algemeen verloopt de uitvoering van de Lokale herstelagenda voorspoedig. We hebben met onze maatregelen de afgelopen periode veel inwoners en ondernemers ondersteund.

Activiteiten voor jongeren

Zo hebben we bijvoorbeeld meer activiteiten voor jongeren georganiseerd om de sociale ontwikkeling te ondersteunen en eenzaamheid tegen te gaan. Denk hierbij aan het project Young Leaders Light, waar circa 100 jongeren aan hebben deelgenomen en aan het project Join us. Join us brengt jongeren die last hebben van eenzaamheid met elkaar in contact. Het programma helpt ze sociaal sterker te worden, zodat ze leren zelf een netwerk op te bouwen en te behouden.

TONK en Tozo

Om onze inwoners te ondersteunen hebben we ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)-regeling verruimd. We hebben in totaal 59 inwoners geholpen met de TONK om inkomensdalingen als gevolg van corona op te vangen en in totaal € 258.000,- uitgekeerd. Ook ondersteunen we ondernemers die gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) met schuldhulpverlening, het versterken van ondernemingen of begeleiding naar werk in loondienst. Horecaondernemers hebben er baat bij dat de precariobelasting voor terrassen wederom op 0 euro is gesteld.

Mantelzorgcompliment 2.0

Met het mantelzorgcompliment 2.0 ondersteunen we zowel mantelzorgers met een tegoedbon, als ook onze lokale ondernemers bij wie deze bon gebruikt kan worden. In totaal hebben 530 mantelzorgers elk €180,- aan tegoedbonnen ontvangen. Deze bonnen kunnen bij 150 lokale ondernemers worden ingezet.

Vervolg

De maatregelen uit de Lokale herstelagenda blijven van groot belang om de weg naar herstel met elkaar voort te zetten.  Zeker ook omdat we nu opnieuw in een harde lockdown zitten vanwege de opleving van het coronavirus en de zorgen om de Omikronvariant. Op onze website staan de beschikbare landelijke en lokale regelingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De uitvoering van de Lokale herstelagenda loopt in de pas met de uitvoering van het huidige coalitieakkoord. Op 16 maart 2022 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is dan aan de nieuwe gemeenteraad om te bepalen of en hoe de inhoud van de Lokale herstelagenda en de opgedane inzichten tijdens de uitvoering ervan, betrokken worden bij het opstellen van een nieuw coalitieakkoord. Het college zal haar eigen inzichten hierover delen met de gemeenteraad in de vorm van een eindevaluatie.

Afbeelding
Opschoonactie Bloemstede Lezersnieuws
Afbeelding
Autobedrijven Van Oord en Vleming samen 85 jaar ervaring en kwaliteit Ondernemend
Afbeelding
Gemeente Utrecht komt met eigen geluidsnormen voor windmolens in Rijnenburg Nieuws
Afbeelding
Uitverkoop bij de kledingbank Stichtse Vecht Lezersnieuws
Afbeelding
De Digitale Canon van Maarssen is online! Nieuws
Afbeelding
VIOD Veteranen kampioen Sport
Afbeelding
Foto- en Videoclub Loenen wordt Stichtse Vecht Nieuws
Afbeelding
IVN-lezing Waterkwaliteit op 6 juni 2023 Vrije tijd
Afbeelding
Feestmarkt Emmaus Haarzuilens druk bezocht en mooie opbrengst voor het solidariteitsfonds Nieuws
Afbeelding
Hockeyjongens MHV JO 14-3 kampioen na overtuigende kampioenswedstrijd Sport
Afbeelding
Fietstocht, gemeentedag en ontmoetingsdag Hersteld Hervormde Gemeente Breukelen Lezersnieuws
Afbeelding
Opbrengst van de Lions Over Holland Erwtensoepverkoop ondersteunt drie lokale goede doelen Nieuws
Afbeelding
Expositie Aquarellisten Collectief Maarssen Vrije tijd
Afbeelding
Nieuwe wijk Haagstede in Maarssenbroek krijgt 1 straatnaam: Haagstede Nieuws