Artist impressie van de nieuwe bruggen
Artist impressie van de nieuwe bruggen HDSR

Start werkzaamheden bruggen Enkele Wiericke in Nieuwerbrug

Nieuws

REGIO > Deze week is het waterschap begonnen met het vervangen van de autobrug over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. De huidige brug wordt vervangen door een brug waar meer water onderdoor kan stromen. Ook komt er een nieuwe faunapassage en een nieuw compartimenteringswerk onder de brug. Aansluitend start in april 2022 de vervanging van de huidige fietsbrug.

De werkzaamheden zijn onderdeel van het project capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Doel van dit project is het vergroten van de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland, in tijden van extreme droogte. De huidige bruggen zorgen voor opstuwing van water en vormen een knelpunt in de wateraanvoer naar het westen.

Overlast voor de omgeving

Tijdens de werkzaamheden aan de autobrug is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer zal gedurende deze periode worden omgeleid via de tolbrug. Betalen van tol is in deze periode niet nodig.

Vanaf april is de autobrug klaar en kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe brug. Op dat moment starten de werkzaamheden aan de fietsbrug. De huidige fietsbrug en het fietspad zijn dan afgesloten.

Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk gebruik maken van de nieuwe autobrug. In juni zijn alle werkzaamheden afgerond.

Voorafgaand aan de werkzaamheden gaat het waterschap de panden in de directe nabijheid van de werkzaamheden bouwkundig opnemen. Bebouwing die het meest gevoelig is voor trillingen, krijgt een trillingsmeter.

Compartimenteringswerk en faunapassage

Onder de autobrug komt een nieuw compartimenteringswerk. Deze mobiele waterkering kan in tijden van een calamiteit de Enkele Wiericke afsluiten van de Oude Rijn.  Onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage. Deze passage is ook geschikt voor otters.

Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+)

De beschikbaarheid van voldoende zoetwater lijkt in een land als Nederland geen vraagstuk. Toch is er tijdens extreem droge periodes en lage afvoeren van de grote rivieren, in West-Nederland niet overal voldoende zoetwater beschikbaar. Dit is het gevolg van verzilting van de Hollandse IJssel. De Klimaatbestendige WaterAanvoer (KWA), in het gebied van De Stichtse Rijnlanden, biedt hiervoor een oplossing. Vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek kan extra zoetwater naar West-Nederland aangevoerd worden. Door de klimaatverandering is er in de toekomst meer en vaker extra zoetwater nodig. Om meer water aan te kunnen voeren zijn langs de aanvoerroutes maatregelen nodig. Het weghalen van versmallingen in de route, zoals de bruggen over de Enkele Wiericke, zorgt ervoor dat er meer water richting West-Nederland kan stromen.

Afbeelding
Lions bridgetoernooi Bridge aan de Dijk voor vakantie-eiland Robinson Crusoe Lezersnieuws
Afbeelding
Gospelkoor Rejoice met jaarlijkse kerstconcert in Torenpleinkerk Vrije tijd
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen zondag 4 december Lezersnieuws
Afbeelding
Koor Credo stopt en geef afscheidsconcert in Pauluskerk in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Winst voor biljarters BVL Sport
Afbeelding
Oliebollenactie De Ark gaat de oliebollen weer zelf bakken Lezersnieuws
Afbeelding
Boekpresentatie ‘Soldaten in de Vechtstreek’ bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Nieuws
Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend
Afbeelding
Happy Ouwers en exposities in het nieuwe Kampje in Loenen Lezersnieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 26 verenigingen uit Stichtse Vecht droegen bij aan dit succes Nieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 14 verenigingen uit De Ronde Venen droegen bij aan dit succes. Lezersnieuws
Afbeelding
Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nieuws