Afbeelding
Owner

Nieuw woonzorgcentrum in Kamelenspoor voor mensen met dementie

Nieuws

MAARSSENBROEK > Het college van B&W is positief over het initiatief om een woonzorghuis te bouwen op het perceel Kamelenspoor 268 te Maarssen. 

Op deze locatie was voorheen een kerk gevestigd. Het gebouw van de Jehova kerk  zal worden gesloopt. Op 21 januari 2022 is door de initiatiefnemer een vooroverlegplan ingediend. Het plan is een woonzorghuis te bouwen met 28 onzelfstandige zorgstudio’s, gemeenschappelijke ruimtes, parkeergelegenheid en een belevingstuin. Het woonzorghuis is bedoelt voor mensen met dementie, die vanwege hun ziekte niet langer thuis kunnen wonen en behoefte hebben aan een kleinschalige beschermde woonomgeving. Binnen dit woonzorghuis ontvangen de bewoners persoonlijke service en 24-uurszorg op maat. De zorg valt onder de Wet langdurige zorg (persoonsgebonden budget). 

Vanuit de huisartsen wordt al lange tijd aandacht gevraagd voor deze kwetsbare groep mensen. Deze groep wordt door de vergrijzing steeds groter. Er is veel behoefte aan dergelijke kleinschalige voorzieningen binnen Stichtse Vecht. In de woonvisie wordt hier ook expliciet op gewezen. De initiatiefnemer heeft de direct omwonenden en de naastgelegen basisschool gesproken over zijn plan.

Tijdens drie bijeenkomsten zijn de wensen van de omwonenden in beeld gebracht. Er is uiteindelijk gekozen voor een model bestaande uit maximaal 2 bouwlagen (circa 6 meter hoog). De omwonenden willen ook dat rekening wordt gehouden met voldoende afschermend groen en de plaatsing van ramen i.v.m. privacy. Met de basisschool is afgesproken dat er maatregelen worden genomen om een veilige verkeerssituatie te maken. De initiatiefnemer zal tijdens het verdere proces overleg blijven voeren met de direct omwonenden en de school. Nu het college een principebesluit heeft genomen over het vooroverlegplan, kan de initiatiefnemer het plan verder uitwerken. 

Het plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan “De Karavaan, 1e herziening”. Daarom moet er een speciale procedure doorlopen worden om uiteindelijk de vergunning te kunnen verlenen. Dat kan een uitgebreide wabo procedure zijn of een postzegel bestemmingsplan. In beide gevallen worden de stukken t.z.t. ter inzage gelegd voor zienswijzen. De gemeenteraad zal in deze procedure het definitieve besluit moeten nemen over dit plan.

Afbeelding
Lions bridgetoernooi Bridge aan de Dijk voor vakantie-eiland Robinson Crusoe Lezersnieuws
Afbeelding
Gospelkoor Rejoice met jaarlijkse kerstconcert in Torenpleinkerk Vrije tijd
Afbeelding
De Goud Inkoop Bus staat er weer Ondernemend
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen zondag 4 december Lezersnieuws
Afbeelding
Koor Credo stopt en geef afscheidsconcert in Pauluskerk in Breukelen Nieuws
Afbeelding
Winst voor biljarters BVL Sport
Afbeelding
Oliebollenactie De Ark gaat de oliebollen weer zelf bakken Lezersnieuws
Afbeelding
Boekpresentatie ‘Soldaten in de Vechtstreek’ bij Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen Nieuws
Afbeelding
Kerstshow en winterse sferen bij Tuincentrum Steck in Utrecht Overvecht Ondernemend
Afbeelding
Studie-informatiemarkt op RSG Broklede drukbezocht Ondernemend
Afbeelding
Happy Ouwers en exposities in het nieuwe Kampje in Loenen Lezersnieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 26 verenigingen uit Stichtse Vecht droegen bij aan dit succes Nieuws
Afbeelding
Verenigingen verpulveren Grote Clubactie record: € 12.8 miljoen. 14 verenigingen uit De Ronde Venen droegen bij aan dit succes. Lezersnieuws
Afbeelding
Provincie maakt impact met Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen Nieuws