Afbeelding

Speciale projectgroep gaat kijken naar Kaatsbaan-boom, brief bewoners aan gemeente

Nieuws

MAARSSEN > Door werkzaamheden van Stedin aan de leidingen moeten er soms bomen worden verwijderd. Zo stond er voor woensdag 12 oktober een principeafspraak met de aannemer om een boom te verwijderen tussen het Nassauplein en de Kaatsbaan in Maarssen. Dit is nog niet gebeurd.

Deze boom staat dicht op het spanningsstation, waar de werkzaamheden onder andere in plaats vinden. De boom is eigendom van de gemeente en staat niet op de groene kaart. Daarmee is hij geen onderdeel van de beschermde boomstructuur en kan hij door de gemeente zonder vergunning worden verwijderd.

Om de planning van Stedin niet te frustreren en het feit dat er geen juridische belemmeringen waren, werd er aanvankelijk snel actie ondernomen. De gemeente heeft geconstateerd dat te snel is gehandeld. Daarom heeft de kap van de boom nog niet plaats gevonden. Een projectgroep van verschillende inhoudelijke experts zal met de verantwoordelijken van Stedin eerst inventariseren welke opties er zijn.

Ingezonden brief

Afgelopen week is mij ter ore gekomen dat de boom achter mijn huis gekapt gaat worden. Een kerngezonde boom die niet uit het straatbeeld van Maarssen weg te denken is. En de gesteldheid van de boom is dan ook niet de aanleiding voor de kap. Nee, de werkzaamheden van netbeheerder Stedin die in de Kaatsbaan en de Breedstraat plaatsvinden, zorgen voor een gedwongen kap van de boom, al lijkt dit argument niet op te wegen tegen de vele voordelen die de boom met zich meebrengt.

Ik, als omwonende van de boom, merk op dat er het hele jaar door tal aan vogels te vinden zijn in de boom. In de lente is dit ook een broedplaats voor duiven. Maar er zijn meer dan enkel duiven die zich thuis voelen in de boom. Momenteel zit de boom vol met grasparkieten, in de winter krioelt het juist van de vinken.

In het ‘Bomenbeleid en Structuurplan 2015-2035’ van Gemeente Stichtse Vecht, hanteert de gemeente de volgende visie: “Bomen zijn onmisbaar”. Vervolgens wordt er een mooie omschrijving gegeven over de bevordering van de menselijke gezondheid en het klimaat: “Een monumentale boom heeft een kroon die al snel 3x groter is dan een gemiddelde boom en levert daarmee een 3x zo grote bijdrage aan bijvoorbeeld het vastleggen van stikstofdioxide en fijn stof: gelijk aan tienduizend autokilometers per jaar.” Daarbij wordt gesuggereerd dat bomen in de omgeving winkelend publiek aantrekken. Moet er dan echt een boom midden in het centrum van Maarssen gekapt worden?

Als noodzaak voor het weghalen van de boom wordt gegeven dat de veiligheid van de medewerkers van Stedin op het spel staat. De boom staat naast een transformatorhuisje en zou de ingang hiervan blokkeren. Hier klopt echter vrij weinig van. Ten eerste beschikt het transformatorhuisje over een harmonicadeur, waardoor het openen van de deur niet geblokkeerd wordt door de boom. Daarnaast heb ik vernomen dat het transformatorhuisje binnen nu en afzienbare tijd vervangen gaat worden, omdat dit exemplaar een verouderd huisje is. Bij deze vervanging komt de deur aan de straatkant, waarvoor de boom geen probleem meer zal zijn. Gaan we voor deze korte tijd aan overlast echt een eeuwenoude boom kappen? Juist in de tijd dat we groen tekortkomen in Stichtse Vecht.

Bovendien is het zo dat de boom al zeker een eeuw oud is. Het transformatorhuisje is veel recenter en dus bewust met de deur naar de boom geplaatst. Om nu de boom de schuld te geven van een verkeerde keuze van Stedin vind ik wel erg teleurstellend.

Er zijn genoeg alternatieven waarbij de boom kan blijven bestaan. Allereerst hebben de medewerkers van Stedin een aantal weken geleden, toen de werkzaamheden in de Kaatsbaan werden aangekondigd, omwonenden geïnformeerd over een tussenstation dat gebouwd zou worden, om op die manier het transformatorhuisje te kunnen ontwijken. Nu wordt er überhaupt niet meer over dit plan gesproken. Bovendien kunnen de werkzaamheden in de Kaatsbaan worden uitgesteld tot het nieuwe transformatorhuisje is geplaatst. Winkeliers hebben al gepleit voor een uitstel van de werkzaamheden in de straat, omdat de maanden voor de feestdagen normaal gesproken drukker zijn dan ooit. Een versperring in de Kaatsbaan is wel degelijk een strop voor winkeliers, die dit zich, zo voor de feestdagen, niet kunnen permitteren. Maar ook hier werd vanuit de gemeente niet naar geluisterd.

Buiten het feit dat de boom gekapt zou worden, staat ook de manier van handelen vanuit de gemeente mij niet aan. Dinsdag 11 oktober, 17.05 uur, komt er bij verschillende omwonenden een brief in de bus dat de betreffende boom woensdag 12 oktober gekapt gaat worden. Dit dus na sluitingstijd van de gemeente, zodat omwonenden daar in ieder geval niet terecht kunnen. Daarbij komt dat de brieven maar selectief zijn uitgedeeld. Bewoners zonder uitzicht op de boom hebben de brief goed en wel ontvangen, maar mensen waarbij de boom praktisch in de achtertuin staat, zijn niet geïnformeerd.

Ik ben, met vele anderen, van mening dat deze boom in hartje Maarssen niet zomaar van ons ontnomen kan én mag worden. Vooral door de toegevoegde waarde van de boom in het dorp en de reële alternatieven voor de werkzaamheden, lijkt het me meer dan logisch dat deze boom niet uit het straatbeeld van Maarssen-Dorp verdwijnt. Is het het écht waard om een kerngezonde, eeuwenoude boom te kappen voor deze werkzaamheden?

Winfried Ros, namens enkele bewoners van de Kaatsbaan

Afbeelding
Lezing in Vreeland over het rampjaar 1672 - 1673 vanuit een andere invalshoek Vrije tijd
Afbeelding
Stichtse Vecht investeert in buitensport “Deze investering is goed voor leefbaarheid in dorpen" Nieuws
Afbeelding
La Vuelta Holanda op alle fronten succesvol Nieuws
Afbeelding
Burgemeester Reinders leest voor op de Bijenschans Gemeente
Afbeelding
De liefde hangt in de lucht bij Kasteel de Haar Ondernemend
Afbeelding
Worstelaars Marcel en Tyrone Sterkenburg willen gouden plak bij Olympische Spelen Sport
Afbeelding
Mobiliteit van de toekomst in Merwede Nieuws
Afbeelding
ParkPodium Breukelen zoekt artiesten: wie durft? Nieuws
Afbeelding
Jaagpad terug langs de Vecht en het Zandpad tussen Maarssen en Nieuwersluis Nieuws
Afbeelding
Openbare repetitie Shantykoor De Vechtse Parlevinkers in Paviljoen De Wilgenplas Vrije tijd
Afbeelding
Levendige tentoonstelling 100 jaar tuinbouw Vleuten Nieuws
Afbeelding
BuurtAED-actie in Zandpad/Machinekade groot succes Nieuws
Afbeelding
Uitslagen Schietsportvereniging Loenen Sport
Afbeelding
Wagendijk Kockengen in slechte staat, informatieavond over de reconstructie Nieuws