Afbeelding
Wijkcommissie Boomstede

Zorgen wijkcommissie Boomstede over hoogspanningsleiding

Nieuws

MAARSSENBROEK > De wijkcommissie Boomstede maakt zocht zorgen over de uitbreiding van het hoogspanningsstation Kortrijk bij Breukelen en de consequenties die deze uitbreiding heeft voor de bestaande hoogspanningskabels in het wijkpark.

In een brief aan het college en de gemeenteraad worden de zorgen over de gezondheid en leefbaarheid op een rij gezet. ‘Wij willen daarom op korte termijn weten of de hoogspanningskabels die door ons wijkpark lopen eveneens verzwaard worden. Wij nemen als vaststaand aan dat Stedin/Tennet op dit moment al weet of deze kabels verzwaard gaan worden of niet. Zij gaan immers niet voor niets het hoogspanningsstation uitbreiden. Daar ligt een plan aan ten grondslag’, aldus de wijkcommissie, die ook wijst op toezeggingen uit het verleden en allerlei officiële publicaties over de gevaren van de stroomkabels. ‘De gevolgen van de eerdere verzwaring van de hoogspanningslijnen en de uitbreiding van de A2 zijn niet gering. De combinatie van magnetische velden en fijnstof is in onderzoek aantoonbaar negatief gebleken. Wij vragen u om een duidelijk standpunt waarin u de gezondheid van bewoners beschermt De leefomgeving van de bewoners van Boomstede komt steeds verder onder druk te staan. Geluidoverlast, fijnstof, elektromagnetische velden die te dicht op woningen staan etc. Omdat het hier “bestaande woningen” betreffen worden wij steeds geconfronteerd met het wegwuiven van onze bezwaren en het hanteren van lichtere normen. Immers, de nieuwe strenge normen gelden alleen voor nieuwe situaties en niet voor bestaande situaties. Wij vragen u dan ook om in een zo vroeg mogelijk stadium een duidelijk standpunt op dit dossier waarin u de gezondheid van de bewoners beschermt. Met deze brief vragen wij nadrukkelijk om uw betrokkenheid en aandacht voor dit dossier. We merken nog op, dat bij uitbreidings-/verzwaringsplannen alternatieven als het leggen van ondergrondse leidingen onzes inziens ook zouden moeten worden bezien.’

Afbeelding
Nieuwe boa constrictor aangekomen in DierenPark Amersfoort Vrije tijd
Afbeelding
Provincie pakt Utrechtse bedrijventerreinen aan Nieuws
Afbeelding
Het Kompas uit Maarssen wint provinciale verkiezing Kinderen op weg naar finale en hoofdprijs Magazine Awards 2023 Lezersnieuws
Afbeelding
HaFaBra Concert door Brassband Breukelen Vrije tijd
Afbeelding
Buitenplaats Doornburgh presenteert nieuwe concertreeks STEK Nieuws
Afbeelding
100 jaar passie voor Utrecht, Het dikste nummer van Tijdschrift Oud-Utrecht ooit Nieuws
Afbeelding
Nieuwe buurtbussen in Loenen, Vreeland en Nigtevecht Nieuws
Afbeelding
Weekmarkt Breukelen deelt uit aan de klanten Ondernemend
Afbeelding
Burgemeester Ap Reinders op bezoek bij diamanten bruidspaar De Wijs-Rijntjes in Bisonspoor Gemeente
Afbeelding
Mobiliteits- en Verkeersveiligheidsplan De Ronde Venen Meer ruimte en aandacht voor fietser en OV Nieuws
Afbeelding
In liefde bloeiende bij Protestantse gemeente Maarssen Vrije tijd
Afbeelding
Feestelijke start publiciteitscampagne dagactiviteitencentra AxionContinu Ondernemend
Afbeelding
Ondernemers Stichtse Vecht zijn bezorgd over invoeren betaald parkeren Nieuws
Afbeelding
Zondag 11 juni Gratis Lezing over Grote Kerk Loenen Vrije tijd