Afbeelding
HDSR

Start inspraak ontwerp-peilbesluit en projectplan Kockengen, ook nieuwe Stuw met vispassage

Nieuws

KOCKENGEN > Het waterschap heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor de slootpeilen in de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden Kockengen en Teckop. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De waterpeilen in het dorp Kockengen zijn geen onderdeel van dit peilbesluit.
De plannen liggen vanaf 30 mei ter inzage. Reageren op de plannen kan tot en met 10 juli. Op 19 juni organiseert het waterschap een inloopavond in Kockengen.

Samen met het gebied

Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden.  De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Hierdoor kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Stuw met vispassage

Het fysiek scheiden van de peilgebieden gebeurt met een stuw. Deze stuw wil het waterschap bouwen langs de weg naar Teckop. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage, zodat vissen zich kunnen verplaatsen van de ene polder naar de andere. De huidige peilscheiding is de Hollandse Kade welke vervangen zal worden door een brug.

De werkzaamheden die nodig zijn, zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan ligt ook ter inzage van 30 mei tot en met 10 juli. Ook hierop zijn reacties mogelijk.

Inspraak en informatieavond

De inspraak over het peilbesluit en het projectplan is gestart op 30 mei en duurt tot en met 10 juli. In deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dat werkt, staat op de website van het waterschap.

Op maandag 19 juni organiseert het waterschap een informatieavond. De avond begint om 19.30 uur in het Zaal Het Lokaal, Heicop 24c in Kockengen. Tijdens de avond kunt u in gesprek met het waterschap over de plannen en ook kunt u een inspraakreactie indienen.

Afbeelding
Jessica Buitelaar Fonds opgericht voor groepsleiding van mensen met een verstandelijke beperking Nieuws
Afbeelding
Boni Harmelen viert feest vanwege 1-jarig bestaan Ondernemend
Afbeelding
Grote opgaven benoemd in troonrede: provincie Utrecht kan aan de slag Nieuws
Afbeelding
BVL trapt af bij Het Olde Regthuys in Tienhoven Sport
Afbeelding
Politiek Stichtse Vecht over woonvisie, kerstbomen ophalen en vliegverkeer Schiphol Gemeente
Afbeelding
Onderzoek naar haalbaarheid voor duurzame warmte voor Zogwetering kan beginnen!
Afbeelding
Werkzaamheden aan de Herenweg te Vinkeveen Nieuws
Afbeelding
Stichting Dierenhulpverlening Woerden organiseert unieke actie: 'tweede kans, tweede leven Lezersnieuws
Afbeelding
Zelf veilig leren computeren? Het kan in de Bibliotheek Stichtse Vecht Lezersnieuws
Afbeelding
IVN-lezing Paddenstoelen: beeldschoon en onmisbaar Vrije tijd
Afbeelding
Ontdek de Schat op de Mega Snuffelmarkt in Gorinchem! Ondernemend
Afbeelding
Springkussen festijn opent de Nationale Sportweek in Loenen en Vreeland Sport
Afbeelding
Kerkdiensten Breukelen Zondag 24 september 2023 Lezersnieuws
Afbeelding
Vogelvereniging De Rietgors in Kockengen stopt er mee Nieuws