Afbeelding
HDSR

Start inspraak ontwerp-peilbesluit en projectplan Kockengen, ook nieuwe Stuw met vispassage

Nieuws

KOCKENGEN > Het waterschap heeft een nieuw ontwerp-peilbesluit opgesteld voor de slootpeilen in de polders en lintbebouwing van Kockengen en Teckop. Een belangrijke aanpassing is een andere indeling van de peilgebieden Kockengen en Teckop. Ook verdwijnt het verschil tussen zomer- en winterpeil. De waterpeilen in het dorp Kockengen zijn geen onderdeel van dit peilbesluit.
De plannen liggen vanaf 30 mei ter inzage. Reageren op de plannen kan tot en met 10 juli. Op 19 juni organiseert het waterschap een inloopavond in Kockengen.

Samen met het gebied

Op voorstel van een aantal eigenaren is gekeken naar een andere indeling van de peilgebieden.  De nieuwe indeling sluit beter aan bij de verschillen in maaiveldhoogte tussen de deelgebieden: Teckop-Zuid en Kockengen-Zuid liggen hoger dan Kockengen-Noord. Hierdoor kan het waterschap het peilbeheer beter afstemmen op het landgebruik, wat helpt om de bodemdaling te remmen.

Stuw met vispassage

Het fysiek scheiden van de peilgebieden gebeurt met een stuw. Deze stuw wil het waterschap bouwen langs de weg naar Teckop. Naast de nieuwe stuw komt een vispassage, zodat vissen zich kunnen verplaatsen van de ene polder naar de andere. De huidige peilscheiding is de Hollandse Kade welke vervangen zal worden door een brug.

De werkzaamheden die nodig zijn, zijn beschreven in een ontwerp-projectplan. Dit plan ligt ook ter inzage van 30 mei tot en met 10 juli. Ook hierop zijn reacties mogelijk.

Inspraak en informatieavond

De inspraak over het peilbesluit en het projectplan is gestart op 30 mei en duurt tot en met 10 juli. In deze periode kunnen belanghebbenden reageren op de plannen. Meer informatie over hoe dat werkt, staat op de website van het waterschap.

Op maandag 19 juni organiseert het waterschap een informatieavond. De avond begint om 19.30 uur in het Zaal Het Lokaal, Heicop 24c in Kockengen. Tijdens de avond kunt u in gesprek met het waterschap over de plannen en ook kunt u een inspraakreactie indienen.

Afbeelding
Koning Winter bij Kaarslicht-in-Vreeswijk Vrije tijd
Afbeelding
Hockey Jongens onder 12-3 MHV winterkampioen Sport
Afbeelding
Resultaten enquête: inwoners denken mee over speelplekken in Stichtse Vecht Gemeente
Afbeelding
Oudjaarsconference Vincent Bijlo en Jeroen Wielaert in Bibliotheek Neude Vrije tijd
Afbeelding
Zelf veilig leren computeren? Het kan in de Bibliotheek Stichtse Vecht Gemeente
Afbeelding
Fietsverlichtingscontrole in Mijdrecht voor meer verkeersveiligheid Nieuws
Afbeelding
Nieuwe directeur Openbare Basisschool De Regenboog Lezersnieuws
Afbeelding
Concert Mike Boddé & Ineke van Klinken – Prikkel Vrije tijd
Afbeelding
Wijzigingen rondom het Alzheimercafé Maarssen in 2024 Lezersnieuws
Afbeelding
Voorbereidingen verkoop nieuwbouwplan Art Royale Utrecht van start met woonwens-enquête Ondernemend
Afbeelding
Overvallers tankstation Ruimteweg nog spoorloos Nieuws
Afbeelding
Kansen voor de kwabaai in de Vechtplassen, geheimzinnige vis trommelt er op los Nieuws
Afbeelding
Kerstbingo in Vreeland. Vrije tijd
Afbeelding
Inwoners praten mee over aardgasvrij Stichtse Vecht Nieuws